Andor.cz - Dračí doupě online

Hostinec? 

Dobrodružství - reklamy, diskuze

VÍTEJTE DRAZÍ SPOLUANDOŘANÉ!Tento stůl je primárně určen jako služba všem PJjům, kteří zde chtějí umístit reklamu na svá dobrodružství či prezentovat nápady na dobrodružství za účelem zjištění zájmu hráčů. Sekundárně může stůl sloužit, i ke krátkým diskuzím o zakládaných (či plánovaných) dobrodružstvích, nebo ke shánění Pjjů či hráčů pro taková dobrodružství.

DESATERO STOLU:

I. Všechna andorská pravidla vztahující se na stoly jsou v plné platnosti i zde.
II. No spam, no flame.
III. Diskutujeme k věci a pokud možno krátce a výstižně.
IV. Za "důležité" lze označit pouze oznámení správce stolu a ofic. nováčkovské jeskyně.
V. Žádné vulgarismy.
VI. Žádné diskuze netýkající se PŘÍMO tématu stolu a konkrétních dobrodružství.
VII. Každá reklama i průzkum zájmu bude zřetelně označena nadpisem s názvem daného dobrodružství.
VIII. Reklama by měla (nepovinné) obsahovat krom názvu, také odkaz na jeskyni.
IX. Reklamu na stejné dobrodružství je možné znovu otisknout alespoň po pěti dnech od té předešlé.
X. Vyhrazuji si právo na změnu pravidel v případě, že se objeví problém, který stávající pravidla neřeší.

PĚT RAD O REKLAMÁCH:

1) Reklama by měla mít jasně zřetelný nadpis s jménem dobrodružství, na které je dělána.
2) Reklama by měla obsahovat srozumitelný text popisující dané dobrodružství.
3) Obrázek je vhodným doplňkem, rozsah 300x400 je optimum (obecně ale platí, že výška by neměla překračovat dvojnásobek šířky).
4) Barevně odlišený text je též vhodný pokud je reklama delší, nicméně text zářící všemi barvami se špatně čte a spíše odradí.
5) Je dobré uvést též odkazy na jeskyni, verbíře a případně i Homepage dobrodružství (obsahuje-li HP něco podstatného).

Správci stolu

Wraith

zde nemáte právo psát

NooExist - 11. července 2021 17:46
images4908.jpg
Chlad v kostech

Nejsem reklamní charakter, a vlastně o to voalá ani nestojím. Jsem tu novej, ale né bez nápadů. Připravuji dobrodrůžství, spíše starší školy. Bez těch moderních cukrátek. Ponořené do hororu a severských bájí. Na jeskyni zatim pracuji. Nechme se překvapit.

Na svět okolo padla zloba,
slzy jsou ve vyhaslých očích,
už nevrátí se dobré časy znova,
jen kolik přátel mi vzal cizý hřích.

Bojuj mlčky o každý dech,
slav tu krásnou píseň ticha,
kosti své ohlodati nech,
vždyť život je krutá mrcha.

Tiše bratře,
ležíš tady v mém náručí,
temnota i mé oči zastře,
to už smrt si pro mne jde a poroučí.

Jeden z nich...

odkaz verbíř
odkaz jeskyně
 
Wraith - 14. prosince 2020 20:42
logo_powermetal8064.900x0
STARGATE - SYSTEM LORDS:

Obrázek

Zdravím s dalším svým projektem (až po novém roce ho budu spouštět), tentokrát bez testu a rovnou na ostro. Jak již název napovídá bude to z prostředí STARGATE a hrát se bude za vládce soustav v pozicích "Lesser lords" ovládajících menší dominia, čistě vámi vymyšlení goualdi.

Představení systému:

Sledovány budou tři suroviny za něž se bude vše pořizovat - naquadah, trinium a pochopitelně otrocká síla.

Na počátku hry budete ovládat jednu planetu s fixně nastavenou produkcí těchto zdrojů, které budete moci utrácet dle své libovůle. Goualdi jsou totalitní egomaniakální vládci, takže povoleno je doslova všechno. Pro účely systému budete za suroviny pořizovat následující věci:

- kluzák (stíhačka)
- transportní loď (Teltac)
- bombardér (Al-Kesh)
- transportní loď

Dále budete pořizovat systémově věci jako Jaffové (s výzbrojí) a pochopitelně i další technologie. Oproti seriálu a univerzu předpokládám, že budete chtít technologicky růst, takže pokud o to bude zájem budu umožňovat rozvoj technologií, které budu jednotlivcům šít na míru dle zadání, v obecné rovině půjde o tyto:

- pasivní: reaktory (+ štíty, + výkon zbraní), motory (+ podsvětelné motory + hyperpohon) -> tyto technologie budou fungovat na principu, že to vynaleznete a "automaticky se upgraduje celá vaše flotila" bez dalších záležitostí

- aktivní: specifické zbraňové systémy pro obranu vlastních planet (vlastní planety, budete začínat s jednou), speciální technologie na jedno použití (super-naquadahové bomby atp.), biologické či chemické zbraně apod.

- unikátní: půjde je takříkajíc najít jako v Zaka v MaMku ve skrýšíš, některé ale mohou být hodně obousečnou zbraní (je fajn získat super- genetický manipulátor antiků, ale pokud u toho "omylem" vypustíte virus na vlastní planetu, tak to nepotěší... nebo možná to bude jedno)

...a spousta dalšího

Pravidla pro tvorbu postavy:

Pravidlo číslo 1 - hrajete za Goualdy a všichni živí tvorové v Galaxii jsou pro vás na úrovni dobytka či laboratorních myší nebo otroků, kteří mají jediné právo - sloužit vašim zájmům. Tudíž VŠECHNO je povoleno, ale neplatí omezení, že byste museli hrát šablonovitého goualda, který je šíleným vládcem co nakládá s vlastními poddanými jako Nero s Římem. (Ale je možné i takto hrát.) Co mě bude při tvorby postavy zajímat je toto:

- jméno (božský aspekt): ...protože každé jméno má vztah k nějakému božstvu (z pochopitelných důvodů nemůžete použít jména nordických bohů - to jsou Asgardi), tak budeme hledat neobsazená (jsou myriády) a byl bych rád, kdyby aspekt daného božstva (co tedy reprezentuje) bylo skutečně to jak budete hrát, aneb když si vezmete (pro příklad) Sókara což je nejstarší předobraz Ďábla, tak byste měli mít RP na úrovni Ďábla (nebezpečně inteligentní svůdník k hříchu, který je nesmírně krutý, proradný a jeho protivníci končí v plamenech), naopak když si vezmete kupříkladu Árese což byl bůh války, tak byste měli dle toho hrát

- věk: ...v podstatě mě bude zajímat zda jste "mladší vládce" (5 000-10 000 let starý), nebo starší vládce (10 000 - 20 000 let starý), rozdělení do těchto dvou kategorií s sebou ponese určitá pozitiva i negativa pro každou kategorii, starší vládci se těší obecně vyššímu respektu, budou začínat s o něco většími dominii (nebudou mít 1-2, ale třeba 3-4 planety - pro příklad), ovšem budou už dost postižení používáním sarkofágu, který je udržuje tak dlouho naživu a jedním z jejich cílů bude zvrátit nezvratně se blížící degeneraci a senilitu, mladší vládci by obecně mohli být víc flexibilnější pokud jde o aliance, ochotu sloužit jiným vládcům soustav (stát se Underlordy s určitými povinnostmi vůči svým pánům, ale těžit z jejich ochrany) atp.

- pohlaví:... bude se určovat dvakrát, jednou pro vás (jakožto goualda) podruhé pro hostitele, zatímco u hostitele je to prosté (muž/žena a tomu odpovídající ikonka), tak u goualda volíte mezi samcem, nebo samicí (královnou), hrát za královnu má tu výhodu, že máte sami v sobě zdroj nových goualdů a nejste závislí v této věci na NPC (ale aby to fungovalo musíte mít i ženského hostitele, královna v mužském těle nedokáže plodit nové symbionty) nicméně královny často mají mezi goualdy podřízené postavení (ač jsou i výjimky - Bastet, Kálí, Hathor apod.), hra za klasického samčího goualda má výhodu jasnou, jste klasický vládce s respektem mezi ostatními na úrovni "krále" a nějakou tu královnu ve formě NPC mít budete, nevýhodou je neloajalita mezi goualdy a možnost zrady ze strany královny (byť poměrně nízká a závislá na vašem chování k ní), královny žádají být opečovávány a nerady jsou jen něčím uloženým v nálevu (v nádrži) - jakože i to je možné

Rozložení bodů do schopností:

Na počátku dostanete nějaké množství bodů (starší vládci víc, mladší méně) do určitých atributů, kterými budou:

- flotila
- jaffové
- hospodářství
- technologie

Normálně jste zvyklí rozdělovat body většinou tak, aby v každém atributu bylo něco a sázíte na to, že postava je vyvážená, tady se tím vůbec neřiďte a narvěte klidně "všechno" do jednoho či dvou atributů (nebo rozhodující část), protože pokud budete chtít být válečný goauld co dobývá jeden svět za druhým, tak specializace na armádu bude daleko výnosnější než do "mírových atributů" a platí to samozřejmě i naopak. Úvodní rozvržení bude minimálně zpočátku hry zcela zásadně ovlivňovat nastavení vaší hry, protože ač časem budou přibývat další body či technologie nebo jiné prostředky jež mohou ovlivnit vaše celkové atributy, tak zpočátku budete záviset hlavně na nich. Ekonomicky orientovaní goualdi (či technologicky) své vojenské nedostatky budou mít možnost dohnat různými prostředky (většinou ale mid-to-long term) a obráceně.

Co mohu nabídnout a co očekávám od jeskyně:

No co jiného než hru za bohy. I když jde jen o "bohy" - budete mít možnost si vytvořit vlastní civilizaci, určit si polohu na mapě galaxie (dál od ostatních či naopak v centru dění) a vybudovat z malých počátků velké impérium, třeba se někomu z vás podaří i ovládnout Galaxii. CO ROZHODNĚ NENABÍZÍM je šablonovitá hra za goualdy a neporazitelní Taurijové (jako bylo v seriálu) ačkoliv některé zápletky budou seriál kopírovat či jím budou inspirované, tak se rozhodně nemusíte bát, že jeden proslov SG-1 k vašim poddaným znamená revoluci. :-) Nebo, že svobodní Jaffové a Tokrové podminují vaši moc lusknutím prstů protože "je to přece tak správné".

Vaši protivníci:

Překvapivě (tedy nepřekvapivě) vašimi protivníky budou hlavně jiní goualdi (přeci jen ovládají podstatnou část galaxie) a pak také nejrůznější civilizace na nejrůznějších stupních vývoje, které bude dobývat. Nad vašimi hlavami budou stát nejvyšší vládcové soustavy (cca 13 velkých goualdů, které v počátku nechcete naštvat) jako: Apophis, Cronus, Bastet, Kálí, Yu, Camullus, Amaterasu, Baal, Heru´ur, Nirrti, Svarog, Olokun a Moloc. To jsou NPC a nejvyšší hlavy goualdů na jejichž místo jednou chcete nastoupit vy sami (jak je na vás).

Pokud jde o Asgardy, tak pokud nepolezete do chráněných soustav, tak se s nimi asi ani nepotkáte (resp. rozhodně ne v první fázi hry), s Replikátory nepočítám vůbec (protože ti mi přišli vždycky uhození) a Oriové či Antikové až/pokud ve velmi pozdních fázích hry. Samozřejmě univerzálním "průserem", který nastane dříve nebo později (záleží zde hodně na vašich akcích) je probuzení Anubise a jeho příchod do Galaxie.

Konečné cíle vašich postav:

Můžou být fakt rozličné - co chcete a budete-li toho schopni dosáhnout to máte. Za sebe navrhuji tyto možné cíle:

- ovládnout Galaxii (typicky goualdský cíl)
- zničit Asgardy, zmocnit se jejich technologií a ovládnout jejich galaxii Ida
- objevit Atlantidu a proniknout do galaxie Pegasus (a ovládnout jí... já vím jak stereotypní)
- stát se povzneseným (tedy ještě skutečnějším bohem) a získat tak další zdroje moci
- vyhladit veškerý život v Galaxii a začít znovu jako jediný a nezpochybnitelný "Bůh Stvořitel" všeho živého (kdo dokáže toto má můj osobní respekt :-D)

Mé úpravy univerza:

- umožním vytvořit vám unikátní bohy a civilizace (ty bohy budu chtít založené na reálné mythologii - povolím egyptskou, blízkovýchodní, perskou, africkou, řeckou, slovanskou, mezoamerickou, čínskou i japonskou a jejich subverze, samozřejmě indickou (vše krom buddhismu) a dokonce i křesťanskou, židovskou a arabskou (byť zde před-islámskou)). Budete moci hrát klidně za někoho, kdo je v Bibli popsán jako Lilith (první žena - démon - stvořená bohem), nebo za koho se vám zamane
- zrušení "plot-armor" u postav z Tauri (SG-1)... opravdu bude možné sejmout SG-1 a nemusí to být při shodě okolností ani moc složité (ale nedám vám jejich kill zadarmo, to zase nečekejte :-D)
- přidám tolik civilizací a kultur kolik budu muset při vašem pronikání napříč galaxií (galaxiemi)

No a nakonec...

...zajímá mě předběžný zájem, konzultace poštou, na FB, ale i na discordu nejsou problém s tvorbou postavy i civilizací vám pomohu.
 
amzik - 16. října 2020 22:45
ranger3622.jpg

Pach železa


Zdravím všechny! Hledám nějaké hráče do mé nové jeskyně. Nezáleží mi na vašich zkušenostech, zároveň bych si ale chtěl zahrát normální, aktivní hru. Takže pokud nemáš jeskyni a nudíš se, přijď se mrnkout :)

O čem je jeskyně?
Jeskyně je zasazená do viktoriánského Londýna roku 1888. Temné uličky plné nebezpečí a smrt na každém rohu. Samozřejmě by se to dalo přežít, pokud by se člověk nemusel strachovat nadpřirozených bytostí, jako jsou upíři, vlkodlaci a další, o život vám usilující bytosti.
Pro větší info samozřejmě koukněte na HOMEPAGE
odkaz

Dále odkaz na verbíře, abych ulehčil už tak jednoduchou práci hledání ve verbířích :D
odkaz

Nyní už bych jen chtěl poděkovat za případné zájemce a ukončil tuhle reklamu...

 
JoeImportanis - 06. srpna 2020 09:33
default.jpg
Pin by František Brožík on metro in 2020


Zdravím, hladám hráča (ideálne hráčku) zatial asi len na súkromné hranie, ktorý by mal záujem pustiť sa do postapo sveta na námet známer knihy. Rád predstavím do detajlu v správach ale v skratke ide o príbeh odohrávajúci sa v roku 2035 v Moskovskom metre. Je to už zhruba 2 dekády čo sa svet navzájom zničil nukleárnou vojnou. Akonáhle v Moskve začali bzučať sirény ludia utekali schovat sa do domov, bunkrov o ktorých vedeli ešte z vojny ale aj do metra... Tí ktorí sa stihli schovať do metra. Dnes, 2 dekády po tom ako padli bomby, žijú v provizorných mestečkách na jednotlivých staniciach. Niektoré stanice (mestá), vstupujú s dalšími do rôznych koalícií a bojujú s ostatnými o suroviny, územie, moc.

No v hlbinách metra sú aj ovela horšie nástrahy než samotní ludia. Či už sú to rôzne zmutované zvieratá ktoré z radioaktivneho povrchu vstupujú do metra a útočia na stanice alebo aj ovela tajuplnejšie nástrahy.

Nechcem sa úplne držať knižnej predlohy, rád si zoberiem inšpiráciu no další príbeh je len na nás. Celé zasadenie podáva myslím velmi vela možností ktorými sa hra dá uberať.

Rád sa chytím role PJa no chcem mať popri hráčovi tiež vlastnu postavu ktoru budem ovládať, dá sa teda povedať že si budeme tvoriť hru spoločne aj ked sa nebojím byť ten ktorý ju má na zodpovednosť kedze som do tohto sveta dosť zažratý.

Ide o velmi naturalistické prostredie, nechcem dej kde naše postavy idu zachranovat celý svet a sú prototypy dobrákov a hrdinov. Preferujem skôr postavy ktoré sú uveritelné v reálnom svete, majú svoje motivácie ktoré sa môžu meniť, majú svoje neduhy, nevýhody a nemusia byt objektívne dobré. Hrá ponúka nie len postapo atmosféru ale aj mystery, horor, akciu, dobrodruzstvo.

Aktivita ?

Vyhovuje mi hranie na Discorde pre prehladnost vlákien. Čo sa týka častosti hrania mám rád ked sa dopredu dohodneme ktoré dni sme aktívny a môžeme hrat, no nebudem nad nikým sediet a napomínať ho. Ide mi o dlhodobú hru a tak nečakám kazdodennu pravidelnu aktivitu, proste nech sa nám pohodlne hrá.


Sex ?


Mám rád ked medzi postavami hráčov je nejaká iskra, zápletka. Sex. Kludne v pomere 40 ku 60. Nechcem ale sex hru v postapo zasadení takže preferujem ked sa dobré erotické sceny striedaju s kvalitnými a ideálne o niečo dlhšími normálnymi chvílkami.


Ak ta to zaujalo budem rád ak napíšeš :)
 
Kazma - 04. srpna 2019 10:38
ahriman-the-exile6506.jpg
Čau,
larpová sezóna se nám přehoupla do druhé půlky, takže pomalu, ale jistě přestávám být časově vytížená. A stejně jako loni nabízím své vypravěčské služby.

1. Nezačalo by se hrát dřív než v září (na konci srpna orguju ještě larp, pak budu mít čas)
2. Existenci jeskyně předpokládám tak do února 2020, pak začíná sezóna
4. NePjuju oddechovky, strategie a primárně romantické jeskyně
3. Nabízím vedení dvou menších dobrodružství (každé tak po třech lidech), nebo jedné větší (šest lidí)
5. Dobrodružství mohou být z univerz:

- World of Darkness (clasic, jakákoliv doba)
- Star Wars (Legend, žádný disney)
- League of Legends
- Exalted (kolem zmizení šarlatové císařovny)
- Scion
- WH40K
- TES (Od přistání Ysgramora na Atmoře, až po události v díle "Skyrim")
- nějaké temnější fantasy

Asi jsem nezapomněla na nic, při zájmu mi písněte do pošty.
S láskou a nehynoucí náklonností ke všem nerdům a lidem bez sociálního života,
Kazma.
 
Grigorij - 02. června 2019 19:57
328_753248.jpg

RP / PVE / PVP / 18+ Server:

Hledám hráče, spoluhráče, ale i protihráče protivníky do báječného světa Sword&Sorcery epicky ztvárněného sandboxovou hrou s RPG prvky Conan: Exiles. Konkrétně pak ty, jenž jsou ochotní zkřižit s námi meče na serveru The Harrowing s báječnou komunitou zběhlou v RP a nelačnící po bezohledném mlácení do všeho, co po tom řekne "Au!", popřípadě vyloudí "Břink!"

Sword&Fantasy? Conan? Jednoduše podžánr fantasy, kde za hrdinu mluví naolejované svaly a zakrvácené meče, jak to známe z filmů jedinečného posledního akčního hrdiny Arnolda. Vydat se ovšem můžete i zcela jinou cestou, než je testosteron a ocel.


Potřebujete vědět víc?

Budu mít v tom světě co dělat?
Nemluvím anglicky.
Jak se připojím?
Rád si stavím bábovičky na pláži, co když mi je někdo rozkope?
Proč bych se měl přidat?
Myslím si, že tato hra propaguje násilí.

Neváhejte tedy a piště!

 
Rion! - 02. října 2018 22:40
bez nzvu2895.png

Liga přeživších


Obrázek

Virus, který napadl planetu, pomalu ale jistě zabíjel dítě za dítětem. Až na pár výjimek.
Ti, kteří přežili, získali nadpřirozené schopnosti. Pro racionální svět dospělých velice děsivé schopnosti. Nakažení museli být odsunuti do pozadí a ideálně zlikvidováni, zvláště ti hodně nebezpeční.
Začali vznikat speciální tábory, kde byli děti shromažďovány a v hrozných podmínkách nuceny k pracem a týrány pod neustálým dohledem vojáků.
Občas se ale přeci jen podařilo někomu utéct a nebo se v ideálním případě do tábora ani nedostal... Takové děti měli několik možností.
Někteří se snažili přežít mimo jakékoliv společenství v menších skupinkách, kradli jídlo a věci po opuštěných obchoďácích.
Druzí se přidali k Mstitelům, kteří své schopnosti používali pro získání moci a nadvlády nad ostatními. Bohužel ne jenom nad dospělými ale i nad mladšími a slabšími dětmi, které zneužívali.
A nakonec tu byla Liga. Ti, kteří se snažili v tichosti přežívat a pomáhat ostatním, zlepšovat se ve svých schopnostech. Většina z nich doufala v mír. Ale co vždy předchází míru?


Nazdar,
tak po dvou měsících by se nám hodilo doplnit dobrodružství o nějaké ty nové tváře!
Jeskyně je dost aktivní a momentálně se zaměřuje především na navazování vztahů mezi novými členy.
Sháníme primárně klučičí postavy ale i nová slečna se nám hodí. Více informací o postavách je k dispozici ve verbíři nebo pište dotazy přímo mě.
Těšíme se na vás! :)

Verbíř
Jeskyně
 
Wolfgar - 25. září 2018 00:08
andor5707.gif
Koira 29. srpna 2018 17:36
Nejspis nenajdes, maximalne nejakou hodne zjednodusenou verzi, hra s pravidly neni moc vhodna k andor "forum" stylu hrani z prosteho duvodu - pravidla jsou hromada akci hrace a reakci DM a pri dobe kterou zabere odpoved i v tech rychlejsich jeskynich by tak jeden souboj trval tydny ne-li mesice. Aby hra podle pravidel fungovala je treba mit hrace realne pohromade a primo s nimi komunikovat at uz formou chatu nebo v dnesni dobe mnohem casteji hlasovou komunikaci. K pravidlovym hram se tak pouzivaji spis sluzby typu roll20.
 
Koira - 29. srpna 2018 17:36
default.jpg
Zdravím, prosím vás.
Pod jakými klíčovými slovy ve filtru hledat dobrodružství která se řídí nějakým existujcím systémem (Fate, DrD, DnD...) a nejsou jen storytelling ? Popřípadě vede zde někdo nějaké takové RPG a přibírá nové hráče ? (Mám zkušenost s D&D 5e a DrD2)
 
honzaczech - 18. března 2017 21:14
tyrion_lannister24500.jpg

Nyverdenian chronicles


krátký úvod do pozadí jeskyně


o hlavním ději jeskyně bych nerad prozrazoval mnoho informací, co mohu prozradit je, že jeskyně začíná v dnešní době (2017), hledám jednoho až dva hráče, kteří se nebojí odhalovat neznámo ať má jakoukoliv podobu.

co nabízím:
obrovský svět plný dobrodružství
velkou volnost hráčům (hlavní dějová linie a mnoho vedlejších)
netradiční pohled na svět

co požaduji:
pokročilé znalosti ČJ
aktivitu alespoň 2x týdně
zdravý smysl pro humor

zájemci prosím pokračujte na stránku verbíře
 
honzaczech - 11. března 2017 00:01
tyrion_lannister24500.jpg
Průzkum zájmu:
Našlo by se alespoň pět zájemců o RP hru fantasy/sci-fi jeskyni, kde se ujmete role hrdinů, kteří vlastně ani neví co se děje, jsou vhozeni do neznámého světa plného nebezpečí s tím, že neví zda se mohou vrátit zpět. (inspirace: Original War/vlastní fantasie).

Pokud máte zájem, prosím napište mi.
 
Maxx - 03. ledna 2017 22:36
nazi-cat-is-nazi_o_9838435978.jpg

Stahlstadt


ObrázekRýnska konfederácia, Wilhelmshaven, 1859.

Steampunk či tak nejak alternatívny viktoriánsky svet inšpirovaný Sherlockom Holmesom, seriálom True Detective i Jamesom Bondom hľadá ešte páru posíl na začatie jaskyne. Príbeh je detektívno-špionážneho razenia - hráči preberú postavy zahraničných i domácich agentov a vyšetrovateľov ktorých úlohou je vyšetriť vraždu mladej dievčiny a nedovoliť iným zistiť viac než je zdravé. Trošku konkurenčné, hodne detektívne, v kulisách mesta poháňanom priemyselnou revolúciou.

Zháňam postavy:

Britská agentka (/agent) - preferované ženské pohlavie, ešte nepríliš skúsená a sveta znalá, no veľmi odvážna a priebojná holčina nasadená na svoj prvý prípad v zahraničí. Malo by ísť o niekoho znalého vyššej spoločnosti, keďže to s najväčšou pravdepodobnosťou bude jej úlohou. Dievčina jemných mravov no ostrej mysle, spoločníčka drsnejšieho írskeho búchača. Spoločne určite spravia čo bude nutné a potrebné, pre slávu Britského Impéria a kráľovnej Viktórie.

Francúzsky/a agent/ka - vyslaný Francúzskym cisárstvom, opäť skôr mladé ucho ktorého výsledky (či protekcia) zabezpečili kariérny debut práve v Nemecku. V meste ho čaká spojenec a určite na to teda nebude sám, beztak však ide o nie najľahšiu rolu keďže tiaha viesť vyšetrovanie a zabezpečiť záujmy Napoleona III. v Nemecku leží na jeho bedrách.
Pohlavie neurčené a je na rozhodnutí hráča/ky ako postavu pojme, môže ísť o drsnejšiu i jemnejšiu formu vyšetrovateľa.

Nemecký vojak - muž činu ktorý neváha vystreliť keď je to potrebné. Poddôstojník armády, jeho ráznosť ho však momentálne priviedla do menších problémov. Ani on však nebude na riešenie svojích (i cudzích) problémov sám, keďže jeho spojencom je eso Wilhelmshavnských vyšetrovateľov, detektívka Wisseman.
Background i charakter je na hráčovi, preferovaná je však rozhodne mužská postava z dôvodu armádneho prostredia.

Vlastná postava, ideálne dvojice - podrobnosti sú vo verbiaroch jaskyne, u vlastných postáv je miestami horšie zapojenie a bol by som nerád aby sa plne nechali ťahať PJom, je preto dobré vymyslieť si dopredu ako a kde sa hráč zapojí.
Ideálne sú preto dohodnuté dvojice ktoré môžu v kulisách mesta odohrávať svoj menší príbeh len miestami dirigovaný PJom a slúžiť trošku ako pomocná sila hlavného príbehu - rozhodne sa budem snažiť zapájať ich ako to len pôjde, no nie vždy je to možné garantovať.

Verbířská kancelář
 
Landstreicher - 31. srpna 2016 18:19
sirko6085.jpg


Obrázek
Hej TY!

No Hej ty! Ty co máš ksicht jak prasečí prdel a nos jak obřezanýho lulina z jelena. Dokážeš zabít ježka holou prdelí? Umíš kálet z větve na holuba? Vytřít si zadek klubem ostnatýho drátu? Vystřelit z análu kouli která zabije šest tatarů? Jestli ne tak seš trapnej ubožák ze kterýho se chce starýmu kozákovy jako su já blut.

Ale nevěš hlavu. Jestliže chce chceš stát pravým chlapem nebo pořádnou babou a naučit se pár kozáckých fíglú přidej se k dobrodružství co vede starý záporožec Landstreicher.

Bojuj v dobrodružství za "lepší svět" za víc piva v lahváčích, za sprostější mluvu, za víc hrubek v textu, za lehčí holky, za sladčí vdolky, za menší boty, za větší ptáky, za svobodu povalování, za chcaní kde se ti zlíbí, za hromady hnoje, za rozbité stroje, prostě za vše co za to stojí ať to jsou péra a nebo doprava, za nekonvenční svět, ale hlavně rum!

Proč to nabízím takovýmu prasopsovy jako seš ty? Protože dva vyčvachtaní lachtani neodhadli svoje časové možností a byly vykázáni za hradby Síče a vypakováni z dobrodružství.

Tedy mám dvě volná místa možná tři teď se bojuje a vypadá to, že další lofas to schytá no a potřebuju nový maso do mlýnku. TO TI JE SNAD JASNÝ!

Takže podmínky:

-Musíš moct legálně čumět na porno a chlastat tedy být ti vosumnást.
- Být aktivní a to porno a chlast sjíždet jen po příspěvcích, protože v kozákově jeskyni se jede jak nafrkaní pikem aspoň jeden příspěvek za 3 dny.
- Umět číst a taky by se trochu hodilo i psát. Jestli zvládneš přečíst Homepage tak dobrý.
- No a taky by se hodilo abys nebyl uplnej debil

Tak za mě všechno tady je odkaz

Tím končíme, protože neznáme datum a nemáme kalendář; měsíc je na nebi, léta páně, ten samý den jako každý jiný, takže si polib prdel!

 
honzaczech - 20. června 2016 17:55
tyrion_lannister24500.jpg
Průzkum zájmu
O co se jedná? Jedná se o rozsáhlou RP strategii ze světa na přelomu W30 a W40k, na které střídavě pracuju už asi týden.

Co to vlastně bude?

Netradičně by každý z hráčů založil obchodní rod na Teře a snažil by se jej provést temným světem W40k. Hra by začínala po Horově Heresy, kdy je nový nastolovaný nový Řád. Hráči by mohli využívat všeho, na co by si vzpomněli. Najmout Rogue Tradera, aby prozkoumával/kolonizoval vesmír, nebo snad kupoval nové technologie? Udělat si spojence z Adeptus Mechanicus? Nebo snad Adeptus Astartes? Rozhodnutí jsou na Vás, ale nezapomínejte na vždy bdělé oko Imperiální Inkvizice.

Co bude hra nabízet:

vždy živý svět. Na hru budu využívat pomoc 1-2 PPJ, abych zaručil, že se ve hře bude stále něco dít a válečná tažení se nezaseknou kvůli neaktivitě PJ, ovšem to samé platí pro Inkvizici a nepřátele Impéria. Tento svět je temný a za každou chybu se platí životem!
Pokud máte zájem o hraní, nebo pomoc na vývoji hry, napište mi poštou.
 
Syntepthsia - 28. února 2016 16:08
agony19399770.jpg
jadesoturi 21. července 2015 21:31
Já ;)
Pre viac informacií napíš mi správu.
 
Syntepthsia - 27. února 2016 20:39
agony19399770.jpg
Začiatok

Na začiatku nebolo nič, len tma. Následne sa zjavilo svetlo, ktoré bolo tak silné, že zajalo celý svet. V tej chvíli z neba, bolo počuť hlas. "Ú,-á,-ú,-á. Poprosím aby sa do dvadsaťštyri hodín dostavilo ku mne päť silných, zdravých, bojových, spoľahlivých dobrovoľníkov." A zrazu, svetlo zmizlo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máš chuť si prísť zahrať niečo také fascinujúce, fantastické a napínavé?

Tak neváhaj a príď!


odkaz - Jaskyňa
odkaz - HomePage
odkaz - Verb


Obrázek
 
honzaczech - 23. února 2016 00:40
tyrion_lannister24500.jpg

Průzkum zájmu: DIABLO RPG


Byl by zde zájem o dobrodružství pro 2-5 hráčů ze světa Diablo? Mám v hlavě nápad, jak navázat na děj co nám zatím nastínilo Diablo III a také několik knih. Rád bych věděl, zda by byl o takovouto jeskyni zájem a zda na tom mam pracovat dál, nebo se zaměřit na něco jinýho..

prosím pište do pošty
 
jadesoturi - 21. července 2015 21:31
moje2513.jpg
Sem tak uvažoval, že bych založil nějaké klasické fantasy. Kdyby se někdo našel.
 
Eruwen - 06. června 2015 14:36
thranduil1461.jpg

Pod klapkou Christophera Nolana vzniká nový film!Christopher Nolan se rozhodl přizvat ke spolupráci ještě druhého režiséra
a dát se do práce na dalším epickém filmu.
Tentokrát se bude podstatná část odehrávat v Irsku
na slavných útesech Moher..


Chtěli jste si někdy vyzkoušet, jaké to je "natáčet film"? Být přímo v centru dění jako herec, nebo třeba jen ten týpek s vysílačkou, co čas od času stěhuje kulisy a rekvizity? Nic není nemožné a u filmu to platí dvojnásob! Přidejte se, poznávejte a utvářejte celý vývoj natáčení jednoho filmu, protože na všech záleží!

Není potřeba žádná znalost ohledně filmu a filmové produkce. V případě potřeby se stačí zeptat na pár detailů a PJ rád pomůže a poradí. Hra je již mírně rozehraná, ovšem stále se nabízí více než dostatek možností, jak se zapojit a podílet se na utváření celého příběhu, který si později diváci pustí v bonusovém materiálu..
Bližší info najdete ve verbířích a samozřejmě přímo u mě
- stačí poslat sovu.MOMENTÁLNĚ SE SHÁNÍ HEREC (MUŽ) PRO HLAVNÍ ROLI

Nejdříve casting a jde se na plac..

 
Landstreicher - 03. června 2015 12:03
sirko6085.jpg

Za císaře pána … a neb Červený šátečku
Obrázek

„Červený šátečku, kolem se toč,
my jdeme na Srba, nevíme proč…“

„Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává:
Vstávejte, vy čeští legionáři, zlá vojna nám nastává.
Každá česká matička má na vojně synečka,
ta se musí každičkýho rána podívat do sluníčka.
Když je slunko červený, synáček je raněný,
ale když to slunko jasně svítí, synáček je veselý…“
ObrázekCo že to ten Land zas blbe s písničkama z Velké války? Inu máme teď sto let velké války a přesně v tuto dobu před sto lety probíhala první bitva na Soči, když Itálie vyhlásila trojspolku 23. května 1915 válku. Na italské frontě bojovalo mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů a myslím, že by bylo fajn si tuto pohnutou dobu připomenout nějakou pěknou RP jeskyní. Koncepce by mohla být taková, že by bylo fajn zachytit i onu nostalgickou dobu před vypuknutím války, rukování a nástup na frontu. A pak Legie. Legie byla i zajímavý LARP na kterém někteří andořané byly a také se s legiemi a legionářským vlakem v rámci výročí roztrhl pytel s akcemi tedy inspirace je víc než dosti. O co mi, ale jde? Sháním na tohle téma nejen hráče, ale i schopného PJ protože bych ti tohle téma prostě rád zahrál. Takže pokud Vás moje inspirace alespoň trochu nadchla, ozvěte se mi do pošty a třeba se pokusíme dát nějakou pěknou jeskyni na téma Velké války dát dohromady.


Obrázek 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2021 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.056089162826538 sekund

na začátek stránky