Andor.cz - Dračí doupě online

Dobrodružství

Grál bohů

Příspěvků: 1359


Hraje se Denně INFORMACE  Vypravěč Yuki Sumire je offlineYuki Sumire
 

DružinaObnovit družinu

 Postava Váli *Valerius Liarsson* je offline, naposledy online byla 26. února 2019 18:58Váli *Valerius Liarsson*
 Postava Sigyn *Sebille Moretti* je offline, naposledy online byla 28. dubna 2020 15:39Sigyn *Sebille Moretti*
 Postava *Árés* Alexander Rubin je offline, naposledy online byla 02. června 2020 23:09 *Árés* Alexander Rubin
 Postava Loki *Thomas Hiddleston* je offline, naposledy online byla 30. května 2020 17:23Loki *Thomas Hiddleston*
 Postava Seth *Sebastian Light* je offline, naposledy online byla 16. února 2019 16:39Seth *Sebastian Light*
 Postava Hádes *Gerallt Jernigan* je onlineHádes *Gerallt Jernigan*
 Postava Ma`at *Orora Nafré* je offline, naposledy online byla 03. července 2019 19:06Ma`at *Orora Nafré*
 Postava Artemis *Alyss Ellery* je offline, naposledy online byla 30. května 2020 17:23Artemis *Alyss Ellery*
 Postava Thór *Chris Hemsworth* je offline, naposledy online byla 02. června 2020 15:56Thór *Chris Hemsworth*
 Postava Fortuna *Lucky Dubois* je offline, naposledy online byla 30. srpna 2017 19:24Fortuna *Lucky Dubois*
 Postava Athéna *Annabeth Ness* je offline, naposledy online byla 02. května 2020 20:56Athéna *Annabeth Ness*
 Postava Sif *Sofia Garner* je offline, naposledy online byla 30. května 2020 17:23Sif *Sofia Garner*
 Postava Dionýsos *Otec Dennison* je offline, naposledy online byla 02. června 2020 23:09Dionýsos *Otec Dennison*
 
Artemis *Alyss Ellery* - 01. května 2018 16:32
artemis_alyss28072.jpg
Kudy dál…
~Triple A~

Pozvedla jsem obočí, když Áres zabral víc, než měl. Setřásla jsem z ramene pár smítek. "Nejsi v tom sám," přitakala jsem. Opravdu mě zajímalo, co se stalo, že jsem si na boha války nepamatovala. Na něho nešlo zapomenout. Jen se na něj podívejte. Vysoký a svalnatý, zachmuřený obličej, temné hluboké oči, ve kterých se dá snadno ztratit. No, ehm, sice jsem si jej na přechodu prvně nevšimla, ale řešila jsem úplně něco jiného!
Nebo jsi jej viděl nechtěla... nemohla, šeptl mi hlásek a tentokrát jsem mu musela dát za pravdu. Kolem bylo tolik neznámých, že rovnice o třech neznámých by na to byla krátká.

V ruce se mi objevil luk, pohlédla jsem na Athénu a věnovala ji úsměv. Věděla jsem, že tu je proti své vůli a nedivila bych se, kdyby mě praštila do hlavy a omráčila, nejlépe někde svázala a nechala mě tak. Byla jsem ji za to vděčná.

Následovala jsem Área do temných hlubin spletitých chodeb skrytých pod městem. Abychom nešli úplně na slepo, vyvolala jsem miniaturní měsíční kouli, která svítila tak akorát, abychom viděli chodbu před sebou a zároveň neoslepli.

"Kudy teď?" zastavili jsme na rozcestí dvou chodeb. Na zdi před námi byly namalované znaky. "Tenhle znám," ukázala jsem na symbol. "Pokud se nemýlím, tak označuje cestu směrem k... hmm... pokladu," řekla jsem trochu nejistě. "Jinak řečeno, je to znak používaný mezi anděly. Půjdeme tím směrem? Je vysoká pravděpodobnost, že vede přímo ke grálu. Ale může to tu být jako rozptýlení," podívala jsem se na Athénu. "Co myslíš?" pro dnešek jsem udělala dost roztržitých rozhodnutí.
 
*Árés* Alexander Rubin - 10. dubna 2018 19:45
vishous_by_morgaine1d5eslvl7250.jpg

Jak nejlépe se vypořádat s pastí? Vstoupit do ní

Opět tým A+A+A

”Řekl bych, že uvidíme.” Pronesl jsem ještě k Athéně, než jsem se jal do pronásledování krásky, která to s klidem nakráčela přímo k jámě lvové, aspoň tak to vypadá. Podzemí nikdy neslibovalo nic jiného. Za dávných dob jsem ho miloval, teď jsem cítil jakousi nelibost.

Chvíli jsem si chodbu nepřátelsky prohlížel.
”Možná a možná tam jsou všude opeřenci, kteří číhají právě na tuto chvíli.” Pronesu s povzdechem a promnu si tvář.
Hodlám ještě k tomu něco dodat, ale to promluví bohyně moudrosti, která nás dohnala. Skvěle. Opět jsme v plném počtu.
”Nicméně nejlepší způsob ohledně vypořádání se s pastmi, je do nich nakráčet.” Dodám nakonec. Celou dobu jsem chtěl do něčeho praštit a teď bych měl k tomu konečně možnost. Navíc, bych mohl zjistit, co se stalo s mou kráskou a snad to i dal do pořádku. Ničí mne, že si na mne ani trochu nevzpomíná. Tedy přesněji na naše společné chvíle.
”Takže směle do toho.” S tím jsem přešel k mříži, která nám bránila v cestě a jal se tu překážku zničit. Asi jsem však do toho vložil více než bych chtěl a tak mi v ruce zůstala mříž vyrvaná i s panty a kusem zdi. Nikdo neříkal, že to má být nějaké něžné. Odhodil jsem na zem mříž. (Hod na úspěch 42%)
Pokud mi na to konto někdo něco řekl, jen jsem pokrčil rameny a vydal se jako první se zbraní v ruce, kterou jsem ani nevím kdy vytáhl.
”Opravdu doufám, že se tam dozvíme něco víc než jen další otázky.” Hlesl jsem ještě než jsme všichni jako hloupé ovce na porážku nakráčeli dovnitř.
 
Athéna *Annabeth Ness* - 08. dubna 2018 11:26
karlieklossbeautyamfargala20134153.jpg

Amor non est sanabilis herbis
~ Árés, Artemis ~Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Cítila jsem, jak mě začíná bolet hlava, když Artemis vystřelila z bytu jako špunt z lahve a hlasitě za sebou práskla dveřmi. Sledovala jsem její záda, unavená náhlou změnou situace. Tohle nebyl můj styl, ráda jsem si nejdřív zjistila, co nejvíc, než se pouštím po hlavě do nebezpečí. A zrovna bohyně lovu, zběhlá v líčení na zvěř, by to měla chápat.
"Myslím, že návštěva tvého strýce nebude o nic nebezpečnější, než tohle." broukla jsem Áreovi do zad a s povzdechem ho následovala. Nepospíchala jsem, abych ho dohnala, protože bylo lepší, aby si promluvili nejvíc sami. Nesouhlasila jsem s tímhle postupem a něco mi říkalo, že Artemis akorát ještě víc naštvu.

Přesto i mé kroky vedli za nimi. Sledovala jsem Área z bezpečné vzdálenosti, jako stín. Netrvalo dlouho a Artemis se objevila u zamřížovaného vchodu. Artemisina otázka mne podráždila.
"Dala jsi docela jasně najevo, jaký je tvůj záměr." poznamenala jsem s rukama skříženýma na prsou. "Raději půjdu s tebou, než tě nechat samotnou. Árée?"
 
Snový průvodce - 28. března 2018 18:30
gral_bohu7694.jpg
Co se stalo a dále stane
~Váli, Thór, Loki a Sigyn + NPC Matet, Nárvi a Hela~

"Jsou v maléru a pokud si nepospíšíme, může to dopadnout zle."
Ve stejnou chvíli na mostě vybouchla písečná bouře. Lidé se na místě zastavovali a prudce otáčeli, co se to děje. Matet si instinktivně zastínila oči, jako by čekala, že do ní bouře narazí. Nestalo se tak. Zmatené pohledy kolem vás dávaly najevo, že tohle ve smrtelném světě není normální.

"Řekla bych, že to bude Thór," poznamenala žena, ve skutečnosti jeden ze štírů doprovázející Eset na její pouti. "Doufám, že si uvědomuje, že tohle přitáhne pohled každého anděla v blízkosti," zavrčela si pro sebe. Setřásla Lokiho ruku a rozeběhla se. Vám nezbývalo nic jiného, než ji následovat, a i kdybyste se ztratili, cestu najdete velmi snadno.

*

Čím blíže se skupinka dostávala k mostu, tím více je písek oslepoval. Váli se rozhodl udeřit jako první a zaútočil na anděla, který se rozhodl zachovat jako zbabělec a plížil se za Thórovými zády.

Hela vypískla, když si všimla pohybu za ní. Jako jediná měla oči dokořán rozevřené a zdálo se, že vidí. Ještě víc se ovinula kolem Thórova krku. Cosi zabrebentila, ale přes burácení bouře ji nešlo slyšet.

Před Thórem se mihl stín. Nicméně jeho starostí byla sílící bouře, která se začínala vymykat kontrole. Dokonce i pro něj to bylo nepříjemné a písek píchal jako tisíce, ne-li miliony miniaturních jehliček všude, kde jeho pokožka byla odhalena. Stejný pocit měli i ostatní.

Tam, kudy Matet, Loki, Sigyn a Váli přišli, se začali zvedat dva andělé. Alespoň jste si to mysleli, protože vám písek bránil ve výhledu. Dokázali jste rozpoznat jen stíny. Matet nečekala na uvítací řeč. Prostě se proměnila v obrovského štíra, až Loki musel strhnout Sigyn stranou, jinak by je sejmul její dlouhý ocas zakončený jedovým ostnem. Ohnala se oběma klepety a chytla je ve smrtelném sevření. Stačilo jen stisknout. Zvuk to nebyl pěkný.

Hody
 
Váli *Valerius Liarsson* - 27. března 2018 19:45
valiko34786.jpg
Aby ses nepletl, otče
- Loki, Sigyn + npc neznámá -

Nastálá situace má asi jeden jediný komentář: Arrrrrrggggrrrrrr!!!
Po vyběhnutí ven spatřím totéž, co otec a okamžitě se otáčím, abych zastavil matku a zahnal ji zpět do bezpečí. Andělé. Prolétne mi hlavou a zavrčím, zatímco se přidám k cizačce, abychom vytvořili barikádu.
Nevydrží. Uvědomuji si jasně a drtím dřevo mezi prsty... Prsty? Hlasité zakřupání mi sdělí něco jiného a když letmo pohlédnu na své ruce, spatřím překákané klouby a na místo nehtů velké černé drápy. Otcova iluze možná brání ostatním lidem, aby viděli totéž, ale na mě to buď neplatí, nebo mám schopnost ji prohlédnout, či prostě přesně vím, co se se mnou děje a tedy i co mám vidět. Nezajímá mě jak to funguje.
Boj... Kousat... Drásat... Sápat... Do posledního peříčka... Zabíjet...
Myšlenky se zjednodušují a touha ochránit blízké, stejně jak bojovat je čím dál větší i mimo úplněk. V tomto případě vím, co se se mnou děje a neuhašený vztek z boje s otcem ve mě stále plane chtíčem se vyřádit.

Držel jsme stůl proti dveřím, ale nepřítle za nimi byl příliš silný. Rozrazil dveře, tím odkopl i stůl a ten povalil pro změnu mě.
"Grrrrrrrr...."
Ozvalo se hrdelní zavrčení cezené mezi mými rty. Sám sobě jsme nezněl jako já. Hlas otce plný strachu mi však na chvíli přetrhl spád vražedných myšlenek a upoutal díl mé pozornosti.
Znovu zavrčím a mám chuť se rozběhnout k nepříteli, chci s nimi bojovat! Jenže to by mi do toho nesměl vstoupit otec.
"Ne!"
Vyhrknu, když mě drapne, aby mě natlačil za ostatními a s tím ho i odstrčím. Pozdě si uvědomuji, že mé ruce nejsou tak docela ruce a mohl bych mu ublížit, aniž bych zcela výjimečně chtěl, ale ... brání mi. Žluté oči bojovně planou a pohledem plným nenávisti probodávají bělostné bytosti.

"Váli!"
Laskavý hlas matky je ten, který mě udrží zpátky a přinutí mě nerozběhnout se proti andělům. Nakonec tedy i přes vnitřní nesouhlas vlka mizím za nimi a jakmile otec vyčaruje svou pozoruhodnou iluzi, strčím ho před sebe. Já se o sebe dovedu postarat, kdyby mi mělo něco vpadnout do zad. Hrubá síla je hrubá síla a tu můj otec silně postrádá.

Vybíháme ven a otec se ujímá vedení kamsi společně s tou cizačkou. Kam nás vede je dost dobrá otázka, ovšem jak zazní, že Thór, děti a malér, zacílím rozdivočelého vlka k tomuto cíli - nepřítel ohrožující mé blízké.
Rozeběhnu se vytyčeným směrem a je mi jedno, koho všeho při tom sejmu.


Záměr následujícího

 
Artemis *Alyss Ellery* - 27. března 2018 17:28
artemis_alyss28072.jpg
Jo, smrdí to pastí
~Áres, Athéna (tedy, jestli nás doběhla)~

Dýchala jsem přerývavě. Na bohyni jsem se snadno zadýchala. Srdce mi bušilo o sto šest a nemít zbývající čtyři z pěti pohromadě, vrhla bych se na mříž a snažila se ji servat. Někdo by o tom mohl napsat divadelní komedii.

Vztek vyprchal ve chvíli, kdy jsem zastavila. Za sebou jsem zaslechla kroky a rychle se otočila. Byl to jenom Áres. Vypelášila jsem z bytu tak rychle a nedivila bych se, kdyby mě ztratili. Objala jsem se rukama a najednou se cítila jako vyplašená holka.
Co to krucinál dělám? zeptala jsem se sama sebe. Tohle jsem nebyla já. Věděla jsem to, a přesto se nechala tím divným pocitem 'běž tam, kam musíš jít' řídit.

"Uhm, asi jsem našla vchod do podzemí," ustoupila jsem od mříží. Nejenom já jsem teď cítila zvláštní vábení, které nás táhlo dovnitř. Podívala jsem se na bohy (v případě, že i Athéna došla) a lehce pokynula. "Půjdeme dovnitř? Možná tam artefakt doopravdy je."
A nebo je vedeš do pasti, ty idiote, ignorovaný hlásek opět promluvil a zůstal ignorován.

Jestli tu byl někdo, kdo mříže mohl odstranit, tak to byl Áres. Nebo prostě stačilo přetrhnout řetěz. Skrze mříže jsme toho nic moc neviděli, protože zbytek chodby pohlcovala tma, ale kam jsme dohlédli, vedly schody. Bylo to trochu děsivé.

Čekala jsem, jak se nakonec domluvíme.
 
*Árés* Alexander Rubin - 24. března 2018 22:46
vishous_by_morgaine1d5eslvl7250.jpg
Kráska na útěku
Artemis, okrajově Athéna

”To je moudré… a ještě dovol, něco bych tu měl.” Přitakám k bohyni a rozhodnu se také přisadit ještě něčím do mlýna, ač je to opravdu k nevíře. Změnil jsem se. Všichni jsme se svým způsobem změnili. Museli jsme se přizpůsobit.
Na druhou stranu mi něco říká, že to co se u mně stalo, bylo následkem rozchodu s bohyní lásky a poté příchodem rudovlasé krásky do mého života.
”A možná bych navrhoval si udělat u ještě někoho zastávku. U dalšího příbuzného. A ano, myslím tím strýce. Myslím si, že i v jeho zájmu je to celé konečně vyřešit. Měli bychom aspoň v tomto spolupracovat, sjednotit své síly, když je stejný nepřítel.” Neříká se náhodou, že nepřítel mého nepřítele, je můj přítel? Sám jsem překvapený tím, že něco takového navrhuji. Musí se tím opravdu bavit, jelikož nás jistě sleduje. Sám přece touží potom, aby bylo vše zpátky. Tak spojit síly nás všech by bylo to nejlepší. Přeci jen v jednotě je síla.
Aspoň to je prozatímní plán, než se mi podaří, aby si na mne rudovláska vzpomněla, stejně tak na všechno kolem a mohli jsme opět směřovat k tomu původnímu.

Jenže to se z ničeho nic má kráska čertila s tím, že nevěříme jejím lidem a vydala se pryč, tedy vypadalo to, že jde do vedlejší místnosti.
”Jdu za ní.” Houkl jsem k bohyni moudrosti, bylo to spíše oznámení než cokoliv jiného a tak jsem si stačil včas uvědomit, že kráska nemá v úmyslu trucovat v obýváků a místo toho se vydala na svou soukromou misi.
Ještě než jsem úplně odešel, zabouchl jsem dveřmi, abych na to, co se děje upozornil bohyni moudrosti a doufal, že se vydá za námi.
Nejraději bych s rudovlasou kráskou dohnal krok a zkusil jí vysvětlit své počínání. Jenže teď je asi moc naštvaná, tak to bude chtít chvíli, než se uklidní a tak jsem jí dělal stín, snažil se být nápadný a sledoval jí.
Ignoroval jsem dav na ulici a prostě se rozhodl jím projít, jako tank. Prorážel jsem ho, narážel jsem do nich hlava nehlava a kráčel rovnou za kráskou, než jsem docílil vytouženého efektu a toho, že mi nakonec oni uhýbali, neb pochopili, že já to neudělám.
Krásko, kam to krucinál míříš? Zeptal jsem se v duchu, když jsem pohlédl na onu polorozbořenou zeď a zamřížovaný vchod. Cítil jsem do morku kostí, že to celé křičí s neonovým nápisem: PAST.
A ani v nejmenším se mi to nelíbilo a to natolik, že mi ruka spočinula na zbraních, které zakrýval kabát. Jenže moc dobře jsem věděl, že mně něco takového jen tak nezastaví a to obzvláště, když se jedná o ní. Chci za každou cenu zjistit, co se s ní stalo a vrátit zpátky tu ženu, která mne dostala a kterou miluji.
 
Athéna *Annabeth Ness* - 23. března 2018 21:01
karlieklossbeautyamfargala20134153.jpg

Ars vera et falsa diiudicandi difficillima est
~ Árés, Artemis ~Dovolila jsem si chvilku času věnovat přemýšlení, jak jsem se sem vlastně dostala. Ještě před několika dny jsem žila svůj poklidný život v převleku za obyčejného smrtelníka a najednou byla má nadpozemská rodina znovu pohromadě a hrozilo, že o ně přijdu. S povzdechem jsem se narovnala a přejela je oba pohlede. Bylo nezvyklé vidět Artemis takhle rozrušenou a aby se mnou Árés souhlasil. Bylo to jako z jiného vesmíru.

"Měli bychom nejprve získat víc informací a pořádně to promyslet," pronesla jsem rozhodně a věnovala Artemis poněkud zamračený pohled. Nepochybovala jsem o jejích lidech, právě naopak. Proto jsem měla obavy, přišlo mi to podezřelé. Nepřežila jsem tolik let, tím, že bych se do všeho pouštěla po hlavě.
"No tak," napomenula jsem Artemis, stále klidná. Neměla jsem chuť připomínat jí, že tohle je přesně to chování, co jsme (téměř) všichni odsuzovali u černovlasého muže, který tu stál, kus od nás.
"Neřekla jsem, že nemáme jít, jenom chci o tom Artefaktu zjistit trochu víc. A když na to přijde, také o Áreově nemoci. Mohla by kdykoliv znovu propuknout, nevíme, co to bylo."

Zavrtěla jsem unaveně hlavou a znovu se napila. Chyběli mi, ale přála jsem si, abychom se setkali za odlišné situace. Tahle se totiž mohla kdykoliv změnit v něco nehorázného.
 
Sif *Sofia Garner* - 16. března 2018 17:33
sif_gb9312.jpg
Uprostřed ničeho
~NPC Roman~

Zabalená do deky jsem sledovala plápolající oheň v krbu. Vydechla jsem a na chvíli zavřela oči. Jak dlouho tomu bylo? Měsíc? Dva, co jsem se probudila v malé chatce zabalená do několika vrstev dek a s teplomety mířící na mě, abych se zahřála? Nepamatuji si nic, co se událo předtím, než mě Roman našel promrzlou v sibiřské pustině. Jak to říkal? Mám z pekla štěstí, že jsem to vůbec přežila. Byla jsem mu vděčná a hlavně za jeho trpělivost. Neznala jsem svoje jméno, ani to, odkud pocházím. Dal mi jméno. Sofia Garner. Líbilo se mi. Sofi. Něco mi na tom znělo povědomě. Možná jsem se tak jmenovala doopravdy.

"Tady máš čaj," přistoupil ke mně zezadu Roman a opatrně mi podal horký nápoj. Zaklonila jsem hlavu a usmála se. Jeho rty byly teplé.
Děkuji, naznačila jsem rty a přičichla k čaji. Sedl si vedle mě a volnou rukou objal kolem ramen. Přitiskla jsem se k němu a užívala si další z mnoha chvil ticha, která v chatce panovala.
"Zítra jedu do města. Přidala by ses?"
Možná čekal mou typickou odpověď, ale já se rozhodla jej překvapit. "Jo, jasně," mrkla jsem. "Všechny omrzliny jsou snad pryč."
Roman se uchechtl. "Ale nečekej nic obrovského. Je to v podstatě městečko na pobřeží."
"Nečekám nic," odvrátila jsem pohled. "Na nic si nepamatuju."
"Moje dívka bez minulosti," prohrábl mi vlasy a já se konečně vrhla na čaj.

Takže zítra do města, pomyslela jsem si blaženě a těšila se na něco nového, protože z téhle chatky jsem už začínala chytat lehkou depresi. I když s Romanem to bylo o něco jednodušší. Dlužila jsem mu za všechno. Za záchranu svého života a za to, co pro mě celou dobu dělal. A prostě se to mezi námi stalo.

Roman
 
Snový průvodce - 16. března 2018 11:31
gral_bohu7694.jpg
To, co umí Thór nejlépe
~Thór + Nárvi, Hela~

Nárvi využil toho, když se dva andělé prali mezi sebou, a aby jej s Helou nechytili ostatní, kteří už tak nečinně nestáli, podél autobusu se rozeběhl k Thórovi, protože u něj se cítil více v bezpečí, než v zákrytu těžkého motorového vozidla.

Blesk udeřil do země obrovskou ránou, až se autobus posunul o několik metrů a sejmul několik andělů, kteří běželi za dětmi. Ty, které autobus nezasáhl, byli odmrštěni do vzduchu, což se týkalo také Nárviho a Hely. Chlapec se schoulil do klubíčka a schoval malou bohyni, aby ji ochránil před nárazem. Dopad to nebyl pěkný a po něm chlapec zůstal nehybně ležet na zemi. Hela se hýbala a tiše plakala. Naneštěstí ztráta vědomí uvolnila bojující anděly zpod kontroly, ale i ti byli odhozeni za několik aut a zrovna se snažili vyškrábat na nohy, ale se zadky zaraženými v předním skle se to dělá těžko.

Jediný, kdo ustál ránu, jsi byl ty. Využil jsi své výhody a zarazil jsi dýku do andělova hrudníku, který jen cosi sykl a zůstal ležet. Anděla, která vás celou dobu sledovala, byla pryč. Buď jí to odfouklo taky, nebo viděla předem prohraný boj.

Po rozpoutání bouře jsi oslepil nejenom anděly, ale i všechny, kdo se v bouři nacházeli. Poskytlo ti to výhodu vzít Nárviho s Helou do náruče, která se ti vydrápala na ramena a pevně se tě držela, ale stále tu kolem tebe byli další opeřenci, kteří se tě snažili dostat.

~Thór, Loki, Sigyn, Váli + Hela a Nárvi v bezvědomí~

Víte co je skvělé na písečné bouři? Nepřehlédnete ji, a když se objevila jedna uprostřed města, tak nebylo pochyb, kdo za tím stojí. Na druhou stranu byla velmi nebezpečná a ti, kdož se v ní ocitli, najednou byli oslepeni a ztratit cestu v bouři byla jistá vstupenka do záhrobí. Minimálně jeden z andělů jistý sám sebou si tuto vstupenku pořídil a přepadl přes zábradlí.

Thór stál s Nárvim v náručí, který nejevil známky vědomí a Hela mu jako klíště seděla za krkem. Ani pro něj to nebylo dvakrát příjemné. Písek v očích štípal a bylo těžké si všimnout anděla, který se rozhodl mu bodnout dýku přímo do zad.

Jak to na tom mostě je + poznámka
 
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2020 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.14734697341919 sekund

na začátek stránky