Andor.cz - Dračí doupě online

Dobrodružství

Grál bohů

Příspěvků: 1585
Hraje se Denně Omezená aktivita cca do 3.10.2021...  Vypravěč Yuki Sumire je offlineYuki Sumire
 

Ukončená jeskyně!

DružinaObnovit družinu

družina zatím neexistuje
Athéna *Annabeth Ness* - 22. listopadu 2018 08:36
karlieklossbeautyamfargala20134153.jpg

Vulpes non iterum capitur laqueo
~ Artemis a Převozník ~Zatímco Artemis se vzpamatovávala ze setkání s přadlenami vláken osudu, já jsem se soustředila na Převozníka. Celé tohle dobrodružství se mi natolik vymklo z rukou, že jsem se cítila nepříčetně. Jistě, nejspíš toho moc nevěděl, ale to mi nebránilo na něj uhodit, jako kdyby byl největším důvěrníkem Boha Smrti. Za zkoušku nic nedáš, říkávalo se kdysi a já zoufale prahla po informacích. Jenže těch se mi nedostalo.

„Co Hádes chce?“ zeptala jsem se, nyní už klidněji, a mhouřila na něj oči. Z nějakého důvodu jsem nevěřila, že by až tak prahnul po svém chlupatém miláčkovi, aby zorchestroval tohle všechno. Mohla jsem se pochopitelně mýlit, ale od toho tu byl Cháron, aby mě přesvědčil, že z něj nemám dělat jehelníček.
Přerušil nás smích.
„Jak to o ní mluvíš?!“ vyjela jsem na něj a mám pocit, že jsem svým vztekem trochu povyrostla. „Ještě jednou tě uslyším znesvěcovat Bohyni Lovu a Měsíce, Artemis Eileithyi, vyříznu ti jazyk!“

Loupla jsem po něm očima a svěsila ruce, abych se šla věnovat rudovlasé, která se otřásala záchvatem smíchu. Říct, že to bylo neočekávané vyvrcholení už tak absurdní situace, by značně podhodnocovalo, co se kolem mne poslední dobou děje. Ještě před 24 hodinami jsem se mazlila se svými sovami a teď trčím uprostřed Řecka a chystám se nakráčet do jámy lvové. Měla jsem o ni starost, ale když promluvila, zdála se poměrně v pořádku.
Možná jen lehce hysterická.

„A kam půjdeš ty?“ zamračila jsem se na Převozníka. „Jak se dostaneme zpátky?“
Tvrdošijně jsem si odmítala připustit, že náš návrat není až tak jistý. Vlastně jsou jeho šance docela mizivé. V tom však bohyně lovu vstoupila do trhliny, jako kdyby se procházela po pláži. Nevěřícně jsem hleděla na její záda.
„Ale no tak.“ zamumlala jsem si pro sebe a následovala ji, bez ohledu na Převozníkovi odpovědi. Má drahá přítelkyně byla rozhodně důležitější, než tenhle blábolící přikyvovač Jak se dostaneme zpět budeme stejně nejspíš řešit, až ta situace nastane.
Jestli.

Když jsem prošla skrz, otevřel se mi pohled na zpustošenou zemi Smrti.
„Budeme se ho pokoušet najít a vyslechnout, nebo prostě půjdeme dál, ať to máme z krku?“ zeptala jsem se, když jsem spočinula po jejím boku. Nekomentovala jsem, že sem nakráčela značně bez rozmyslu. Horko mi vhánělo slzy do očí.
„Tohle místo zažilo lepší časy.“ podotkla jsem.
Tak jako Athény.
Jako celý náš svět.
 
Váli *Valerius Liarsson* - 21. listopadu 2018 21:16
valiko34786.jpg
Vnitřní boj
- Thór, Loki -

Ani nevím, kolik cigaret jsme nakonec u okna zvládl, ale kouřil jsem ještě, když ti dva přišli zvenku a raději jsem svůj pohled odvrátil od Thóra směrem k oknu, abych o oba příchozí mohl jen zavadit letmým pohledem a nic víc.
Proč jsem se sem hnal?
Tahle výprava mi celkově přinesla víc utrpení, než kolik jsem prožíval doma s Milly.
Doma... Kruci.
Zatnu zuby a zmáčknu filtr cigarety mezi prsty. A do toho Nárviho hlas v místnosti, který je sice klidný a tichý, ale pro mě je každé slovo jako úder biče do zad. Je to tak intenzivní pocit, že mě přiměje se otočit do místnosti a pohlédnout na všechny přítomné tváří v tvář. Jak jsem čekal, bratra okamžitě začala velmi hluboce zajímat zeď, než aby mi pohlédl do bolestí ztrápených očí v jinak bezvýrazném obličeji.

Nápad s Garmrem na chvíli svitne naději, ale ta je v zápětí uhašena rozumným hlasem Thóra. Těsně před tím, než se stihnu nadechnout k protestu, si všimnu, že otec se nadechnout stihl. To bylo asi tak vše, ale já se napřímil a nadechl se bez většího důrazu a už bez zájmu cokoli říct. Ačkoli bych raději vtrhnul přímo do centra všeho a probil si cestu k matce klidně přes celou armádu, nějak mi nejde přes jazyk nic, co by jakkoli naznačilo můj souhlas s něčím, co by řekl otec.
Klesl jsem až tak hluboko, že mi záleží víc na tom stát proti otci, než na vlastním názoru?
Podvědomě si sáhnu na rukáv košile v místě, kde mám Forsetiho runu.

Nárvi se odporoučí léčit a já se opět odvrátím k oknu pozorujíc tamní krajinu. I já umím léčit... Jenže jen sebe. Smutné to dědictví matčiných genů.
Thór mezi mými tesknými myšlenkami vezme otce do kuchyně a začnou tam rozebírat plán pekla. Samozřejmě, že všechno slyším, pravděpodobně bych slyšel i přes zavřené dveře, ale takhle to mám jednodušší. Thórova myšlenka se mi líbí. Někdo, kdo byl takovou dobu zavřený se bude chtít mstít ve velkém a já bych neudělal nic jiného - stačilo by, aby zachránce ukázal směr a kdokoli by v něm stál by byl smeten.
Jenže, pak Thór přijde za mnou s další otázkou. Čekal bych, že se bude ptát na mé schopnosti a bojeschopnost, ačkoli měl částečně tu čest. Věřím, že s legendárním hromovládcem po boku bychom si cestu andělskou armádou proklestili tak jako tak a otec ať klidně hlídá děti.
Místo toho se dočkám dovolávání se Forsetiho přítomnosti. Au. To bolelo.

"Věděl."
Zamručím téměř až nesrozumitelně. Strašně se mi nechce mu volat, nebo nedej bohové za ním jezdit. Ani nemám představu jak dlouho jsem vlastně pryč, díky tomu všemožnému cestování s Garmrovou pomocí i bez ní.
"Mohu mu zavolat a případně předat k uchu dědice Asgardského trůnu."
Přejdu do lehce oficiálnějšího tónu i s lehkou úklonou. I v přátelskému duchu mám z Thóra respekt, ovšem, když on přišel s královským titulem, vyvolal projev autority, na který přirozenou pokorou reaguji jako věrný pes.

Pokud je mi potvrzen tento způsob spojení a není více žádoucí přímá návštěva prostřednictvím Garmra, tak s velkým sebezapřením nakonec vytáčím Forsetiho číslo. Strašně se mi do toho nechce a vnitřně s tím zápasím, ale pokud bychom se měli teď vidět osobně, tak vím jasně, že proti otcově přítomnosti bych vzdoroval. Forseti se sice tvářil, že odpustil, ale já bych to neriskoval. Nehledě na to, že by měl být Forseti jak s Emmou tak s Milly a poslední, co potřebuji je, aby otec viděl někoho, na kom mi nějak víc záleží.
Forseti s nimi zůstal, aby je chránil, kdyby se cokoli stalo. Nechci, aby se účastnil tohohle...
Jenže... Možná bude potřeba opravdu každého boha o kterém víme, abychom dokázali najít a zachránit mou matku, Thórovu ženu a obnovit náš domov.
 
Snový průvodce - 18. listopadu 2018 18:18
gral_bohu7694.jpg
Apollónova temná komůrka
~Áres~
Vybraná možnost: Nechci mu ublížit

Velmi snadno bys ho zpacifikoval, ale s tím, že by se snažil vykroutit a určitě by si nějak ublížil. Byl to přece Artemisin bratr. Naběhl do tebe jako vzteklý beran, a i když jsi byl těžší a statnější než on, nedokázal jsi ustát náporu a spadl jsi zády na zem a nepěkně se udeřil do hlavy. Apollón zběsile křičel a bušil do tebe pěstmi a sem tam použil i nehty. Získal jsi tak několik šrámů.

Nakonec se ti však podařilo zachytit jeho ruce a využil jsi svou sílu, abys jej dostal pod sebe a doufal, že se za chvíli uklidní. Popřípadě mu řekl pár slov.

 
Snový průvodce - 18. listopadu 2018 18:12
gral_bohu7694.jpg

Apollónova temná komůrka
~Áres~

Nezdálo se, že by tě slyšel, i když jeho oči hleděly přímo na tebe. "Známe ho, sestřičko?" zeptal se ochraptěle a natáhl ruku, jako by se chtěl dotknout tvé tváře, ale místo toho hrábl před sebou. Tiše se zasmál a dal nohy pod bradu. Chvíli se houpal jako v kolébce, než opět začal věnovat svou pozornost svému okolí. "Artí, stále tu je. Proč tu je?" zapřel se rukama o zeď a pomalu se vysoukal nahoru.

Vypadal bídně. Když se narovnal, žebra bys mu mohl spočítat, i když ze všeho nejdivnější byla jeho vyzáble šílená tvář. Tentokrát jsi měl pocit, že tě propaluje skrz naskrz. Alespoň jsi mohl doufat, že takovou schopnost nikdy neměl, sic byl bohem slunce. "Chce mě od tebe odvést, sestřičko," v hlase zchladnu a ztvrdl. Obočí se mu zešikmilo. "Ne, to mu nedovolíme. Znovu mě neodvede," skočil po tobě. Ublížit mu nebo mu neublížit. Byl zjevně šílený.


Výběr možností:
 
Artemis *Alyss Ellery* - 18. listopadu 2018 17:42
artemis_alyss28072.jpg
Je naživu...
~Athéna + Charón~

V hlavě mi stále vířilo: Je naživu. Nepostřehla jsem, že jsem na sobě měla opět džíny a koženou bundu. Byla jsem jako omámená. Jako by mě zasáhl Erův šíp. Smiřovala jsem se s nejhorším a najednou jsem měla šanci Área znovu vidět.
Co to se mnou je? pomyslela jsem si. Nikdy jsem takhle o bohovi války nesmýšlela. Ani v nemocnici.
Nejvíce prahneš po tom, co ztratíš a přesto jsi celou dobu měla, jako bych slyšela Dia. Ten měl moudrosti na rozdávání, a pak rozpoutal nad zemi ničivou bouři.

Ani jsem nepostřehla, že Athéna vyjela po Charónovi. Zamrkala jsem a převozník vypadal docela komicky, když před sebou mával rukama a snažil se Athénu zklidnit. Co jsem udělala já? Prostě jsem se rozesmála.

***

Charón skočil o několik kroků dozadu, když na něj Athéna vytáhla kopí. "Co bych měl vědět? Dostal jsem za úkol vás sem dostat, a potom tam, kde jsou potřeba vaše služby. Hádes není zrovna, no, svěřující se typ. Oprav..." zarazil se, protože jsem se začala smát. "Nepřeskočilo ji? Co vám Pýthie řekly? Poslaly vás někam?" nicméně stále pohledem kontroloval, zda Athénin hrot neohrožuje bezprostředně jeho obličej.

Setřela jsem si slzy. Ze smíchu mě i břicho bolelo. Musela jsem se chvíli vzpamatovávat, než jsem byla schopna kloudného uvažování. "Omlouvám se," zatřepala jsem hlavou. "Takže Tartar. Místo, kde chceme být my všichni."

Charón se zamračil. "Snad vy, ne? Mě tam nedostanete, a když už jsme u toho, už vím, kam vás hodit," zazubil se a v jeho rukou se objevila dvojitá sekera. Velikostí byla nepoměrná s jeho titěrnou postavou, ale všehovšudy ji dokázal zvednou jako pírko a seknout jí do vzduchu. Tam, kde ostří proťalo vánek, se rozšklebila škvíra. Jakmile dokončil svůj sek, sekera zmizela a Charón jako správný hostes se uklonil a levou rukou naznačil směr. "Dámy smějí vstoupit. K Tartaru to nebudete mít daleko a můžete se stavit i u Háda v paláci; teda, pokud ještě stojí. Já jsem jenom služebník."

V tomhle bodě by se všichni divili, kam zmizela rozvážná a všude nebezpečí vidící Artemis. Prostě jsem se rozešla a vešla do trhliny.

***

Jako první mě udeřil zápach hniloby. Posledně, co jsem tu byla, tak to tu takhle nesmrdělo. Navíc země byla poseta puklinami a z každé z nich sálalo teplo. Jako by se Peklo přelévalo do Podsvětí. Řeka Styx se nacházela daleko za mnou a Hádův palác byl nalevo. Pokud jsem si pamatovala dobře, tak vstup do Tartaru se nacházel na severovýchod, takže na boha Podsvětí možná narazíme tak jako tak. Nicméně pohled na jeho domov mě naplnil jistým smutkem. Četné věže se bortily a všude okolo se nacházela suť. Dokonce i vchod byl zasypán, ale šlo vidět, že se tam někdo pokoušel dostat.

"Hm, takže návštěva Háda se nejspíš nekoná," povzdychla jsem si a podívala se k trhlině, zda se v ní objeví Athéna. Uvědomovala jsem si, že jsem sem skočila jako kráva na porážku. Možná jsem v tuhle chvíli krávy i byla.
 
Loki *Thomas Hiddleston* - 18. listopadu 2018 16:53
loki94861.jpg
Svitky... svitky!!!!
~Thór, Váli + Nárvi, Hela, Matet~

"Já, že bych si chtěl na někom vybíjet zlost? Ale proč? Jen jste donutili mého syna proměnit ve vlka, aby rozpáral břicho mému dalšímu synovi a mě jeho vnitřnostmi připoutali ke skále. Proč bych měl být vůbec na někoho naštvaný?" zaskřípal jsem zuby, protože jsem sakra soucítil s Luciferem a spíš jsem měl obavy, že ani ty dva tisíce let nemusí stačit na to, aby se obrátil proti svým. Kdo ví, co se mu teď honilo hlavou. Ale situace byla pomalu bezvýchodná. Chtěl jsem se co nejdříve vydat zachránit Sigyn, ale Thór měl v jedné věci pravdu. Jít na záchrannou misi nepřipraveni se rovná sebevraždě a tím bychom ji rozhodně nepomohli.

Vydechl jsem. Když zmínil Sif, bylo mi jej najednou líto? Já měl alespoň šanci Sigyn na chvíli cítit u sebe. Nebo na sobě, ale ten zlý prostořeký hlásek jsem okamžitě zahnal. "Vím, kam ti míříš, a jestli se nám to podaří, dobře jenom pro nás. Jak se říká, za pokus nic nedáš," ušklíbl jsem se. "I když u tohoto mám dojem, že buď to vyjde nebo budeme žrát hlínu."

Thór vytáhl dýku, se kterou převyprávěl i krátký příběh. Převzal jsem ji od něj a zvědavě si ji prohlížel. Andělské stiletto s určením. Kdo by to řekl. Vrátil jsem ji zpátky do Thórových rukou. "Doufám, že to nemá v sobě gps-ku," zavtipkoval jsem. Bylo to jenom plácnutí do větru. "Nemáš ani tušení, kde by mohla Sif být?" zeptal jsem se, i když jsem v kladnou odpověď nedoufal. Dva muži, co hledají své ztracené ženy.

"O jakých..." pak mi to došlo. Tyhle svitky! "Sigyn se podařilo je přeložit, ale abych pravdu řekl, stalo se toho tolik, že si nepamatuju přesně, co v nich bylo. Něco o nebi, o stromu života a taky pasáž, která popisovala Ráj. Musel bych to mít u sebe. Svitky jsme schovali, ale překlad má..." zavřel jsem oči a potichu zanadával. "Sigyn. No, rovnou jsme andělům mohli poslat dopis, že přibližně víme, kde se ten jejich grál nachází."

Následoval jsem Thóra ven z kuchyně. "Půjdu zkontrolovat Nárviho," oznámil jsem a vydal se do ložnice. Forseti mě neměl zrovna v lásce. To bude zase mít ve skupině někoho, kdo na mě shlíží jako můj vlastní syn. Paráda.

"Jak na tom je?" zeptal jsem se, když se se zastavil na prahu. Cítil jsem podobné pohlazení magie, jak to dělávalo u Sigyn.
Nárvi zvedl hlavu. V očích se mu zračila únava. "Nic moc, ale podařilo se mi zastavit to nejhorší krvácení, ale asi nebudu mít sílu..."
"Mmh," přerušilo jej tiché zasténání a víčka Matet se pomalu rozevřela.
 
*Árés* Alexander Rubin - 11. listopadu 2018 02:08
vishous_by_morgaine1d5eslvl7250.jpg

Tartaros - potencionální možnost se dostat ven


NPC Apollón, budoucí švagr?

Obrázek

Byl jsem celkem rád, že jsme šli tak dlouhou dobu. Mohl jsem se tak pořádně uklidnit.
Pomalu mi totiž začala docházet jistá důležitá věc a to, že je Apollón bratr mé milované.
I kdybych nedával slovo Afroditě s tím, že se ho nedotknu, tak bych nic takového nemohl udělat a to z toho důvodu, že stojím o svou drahou. Jistě by se jí nelíbilo, že bych zacházel nevhodně s jejím bratrem.

Když se storuký zastavil, málem jsem do něho narazil. Zhluboka jsem se nadechl a poté pusou vydechl. Vnitřně se přitom připravoval na jejich jistou sourozeneckou podobnost.
Na to co následovalo, jsem neměl žádnou šanci se připravit.
Samotné místo, kde se nacházel bylo znepokojivé. Musel jsem se rozhlédnou po místnosti, než jsem ho spatřil a ten pohled se mi ani v nejmenším nezamlouval.
Zatraceně. Co se mu stalo?

Pohled do jeho očí, mi vyrazil dech. Připadalo mi, že se na mně dívá moje milovaná. Těžko jsem odolával nutkání se k němu vrhnout, v domění, že to je ona a pořádně ji obejmout a věnovat jí spoustu polibků, abych jí ukázal, jak strašně mi chyběla.
Jenže potom mne vrátil zpátky na zem ten jeho úsměv a zvláštní pohled. Ani v nejmenším se mi to nezamlouvalo. Zdá se, že Afrodita a Thanatos, nelhali o jeho šílenství.

Maličko jsem se zarazil, když se louče více rozzářily a já se tak mohl podívat na zvláštní kresby, kterými byla pokryta celá zeď.
Do řitě. On to udělal krví. Ono uvědomění mně opravdu dostalo a sám netuším, jestli ta slova byla myšlena nebo jsem je řekl nahlas.
Co se to s tebou stalo? Otázka, na kterou jsem zatím neznal odpověď. I když mi něco říkalo, že to budou mít na svědomí ti opeření parchanti.
Můj pohled spočinul nad kresbou mé drahé bohyně. Musel jsem se pousmát.

V dávných dobách by ani jednoho z nás nenapadlo, že bychom mohli k sobě v budoucnu cítit něco víc, než odpor a pohrdání. S určitou pravděpodobností by to bylo z její strany. Já bych o ní ani v nejmenším nepřemýšlel, neboť středobodem mého vesmíru v té době byla Afrodita.
Jenže léta tady mne změnila a nejspíše k lepšímu.
O to víc mně to táhne zpátky k té ženě, kvůli které chci být ještě lepším.

”Apollóne, to jsem já Áres. Potřeboval bych tvou pomoc.” Pokusil jsem se na něj promluvit a snažil jsem se přitom tvářit naprosto mírumilovně.
Kdysi dávno a kdyby se jednalo jinou osobu, tak bych nejspíše už to z dané osoby dostával násilím. Jenže jsem se rozhodl, že na to půjdu tou obtížnější cestou.
Udělal jsem přitom opatrný krok, abych se k němu mohl více přiblížit.
”Musím se odsud dostat. Prosím, pomoz mi.” Je to podruhé, co jsem to slovo použil a ani v nejmenším se mi to nelíbí.
 
Athéna *Annabeth Ness* - 05. listopadu 2018 14:08
karlieklossbeautyamfargala20134153.jpg

Draco dormiens nunquam titillandus
~ Artemis, Charón a moje kopí ~Tíha mé přilby byla natolik přirozená, že jsem ani nezareagovala na její zjevení. Nevšímala jsem si nezvyklého oblečení, protože jsem se očima vpíjela do slepých očí Pýthie, která stála nejblíže. Hlavou se mi honily myšlenky rychlostí světla a žádnou z nich jsem nedokázala polapit. Neměla jsem skutečný strach, ale špatné tušení se nade mnou vznášelo jako těžká tmavá mračna.

Nerada jsem se ptala na radu těchto žen, neboť i v dobách minulých mluvily v hádankách a jejich pomoc byla mnohdy těžce vykoupená. To, že dokázaly vidět, kam uhání řeka osudu, ještě neznamenalo, že jejich informace pomohou právě osobě, která se táže. Byli jsme arogantní, v době naší nezměrné síly. Snad i trochu naivní.

Na rozdíl od Artemis můj obličej zůstal dokonale klidný, ačkoliv uvnitř to mnou vřelo. Lehce jsem přikývla. Potřebovala jsem si pořádně rozmyslet, co to pro nás znamená, promluvit si s Artemis o samotě.

Když se nás Pýthie dotkly, zasyčela jsem a jen tak tak zabránila vlastnímu tělu začít se bránit. Štípalo to, jako kdybych strčila ruku do ohně, když se na mé paži začaly objevovat obrazce. Sledovala jsem, jak se tetování postupně zjevuje na mé paži.
„Tak počkat, co s tím společného C-“ nevydržela jsem, ale bylo příliš pozdě. Zmizely.

Opětovala jsem Artemisin pohled a přikývla. Ano, byl naživu.
Měla jsem dost tiché inteligence, kterou jsem byla proslulá a rozhodla se připomenout, proč mě lidé znali jako nemilosrdnou. Bylo už dost hraní na kočku a na myš, ať už si Hádes chtěl touto stopovanou dokázat cokoliv, rozhodla jsem se změnit pravidla hry. Když jsem se obrátila k Cháronovi, v rukou se mi objevilo kopí. Nebyla jsem vyloženě rozzuřená, ale můj kamenný obličej napovídal, že jsem schopná zbraň použít.
„Je na čase, abys vyklopil, co všechno víš, Převozníku, a co má v plánu tvůj pán.“ oznámila jsem. Beztak nám oběma lezl na nervy, bylo vhodné připomenout mu, kdo je tu bůh a kdo lidský červ. Takhle naštvaná jsem se necítila od té doby, co jsem měla co dočinění s Arachné. „Oba víme, že tě nemohu zabít, ale to neznamená, že ti alespoň ošklivě neublížím.“ upozornila jsem mu suše, abychom se vyhnuli blufování. „Být tebou začnu mluvit, začínám být netrpělivá.“

Nebyla jsem na sebe pyšná, nicméně někdy byla hrubá síla jedinou možností, jak postoupit dopředu. Vyhýbala jsem se pohledu na Artemis, neboť bych nesnesla vidět, že se ve mně zklamala. Ostatně tohle byl postup, který by zvolil spíše Árés, než já. Chudák bůh války, který skončil kdesi v hlubině Tartaru. V dlani držící kopí mi zaškubalo. Nečekala bych, že budu někdy takhle sentimentální, ale roky odloučení to s člověkem udělají. Nespojila jsem se se svou rodinou – ostatními bohy – abych o ni zase přišla, Pýthie Nepýthie. Hádes si zahrává se špatným člověkem.


 
Thór *Chris Hemsworth* - 04. listopadu 2018 20:20
bf15b48b90ac54d5fcc2fa5e8621babc2932.jpg

Ano, přesně jeho ;D
Loki, Nárvi, Váli, Hela
Čekal sem že bude Loki protestovat. Já sám bych nejspíše pěkně řval, ale kupodivu se tak neděje. Že by časem přeci jen pochytil nějakou moudrost? Né že bych se za nějak extra moudrého pokládal já sám, ale už sem toho hodně zažil a vím jak takové věci fungují. Na boj je zapotřebí se vždycky připravit, jak jen to jde.

Co se Matet týče, sem opravdu rád že je tu s námi Nárvi. Mohly bychom čekat hodiny až se ta egypťanka probere, klidně i celý den. Takhle to snad půjde dříve. Vím že se chlapec v léčení vyzná a tak mu důvěřuji. Jen aby se při tom sám příliš nevyčerpal, nejsem si jist kolik budeme mít času.

Lokimu sdělím svůj plán a když vidím jak reaguje, tak se ušklíbnu. "Možná.. V zoufalých časech se občas dělají zoufalé činy". O tomto by se dalo říct že je to hodně zoufalé, ale upřímně, tolik možností zase nemáme. "Drží ho tam dole dva tisíce let, možná i déle. Neříkej že ty sám by jsi si nechtěl vybít zlost na tom kdo ti to udělal". Já sám vlastně nevím jak to tam je, co o Luciferovi a Peklu vím mám jen z filmů, nějakých článků a hlavně tedy z bible. Kterou se přiznávám sem nečetl celou, bylo toho nějak moc.

Všimnu si Lokiho pohledu a zavrtím hlavou. "Nesázel bych na to.. Já vím, je to asi to nejšílenější co mně kdy napadlo. Ale musel bych to aspoň zkusit. Co sem slyšel, měl by být stejně silný, né-li silnější než Michael. Pokud je to pravda a podaří se nám jeho hněv nasměrovat proti nim, perfektně to odláká pozornost. Pustí se do nich a my budeme mít dostatek času na to, najít Sigyn. A Sif". Řeknu mu zcela vážně.

Ano, i Sif. Myslel na ni vůbec za ta léta? Na rozdíl ode mně svou ženu mohl znovu držet v náručí. Cítit její vůni, dotek její kůže... "Sif by tu někde měla být také. V Helheimu se mně snažila Gjöll přesvědčit že je pryč, ale to není pravda. Ostatně to pak přiznala i ta ženština, co vládla místo Heli". Sáhnu za opasek a vytáhnu svůj nůž. "Tohle po ní zůstalo. Nevím jak by to mělo fungovat, ale prý mně to k Sif zavede". Pokud bude Loki chtít, tak mu nůž/dýku nechám aby si ho prohlédl. Pak ho však samozřejmě bude muset vrátit.

"Jo a abych věděl.. Zjistil jsi vůbec něco z toho svitku?" Ano, z toho svitku který sem našel a který mi ten mizera ukradl. Jindy by mně to pěkně štvalo, ale teď to nehodlám nijak rozebírat. Počkám co mi odpoví a pak bych měl poslední věc k Válimu, na kterého bych se podíval až vyjdu z kuchyně. "Věděl by jsi kde Forsetiho najít? Jeho král ho potřebuje". "Král" je trochu silné slovo, stejně nemám čemu vládnout. Ale kdo ví co by teď bylo, když bychom byly stále na Ásgardu?

Pokud Váli ví kde Forseti je, měli bychom zkusit sehnat i jeho. Až to všechno vypukne, bude se hodit každá ruka která udrží meč.
 
Loki *Thomas Hiddleston* - 04. listopadu 2018 10:50
loki94861.jpg
Myslí toho, koho myslím i já?
~Thór, Váli + Nárvi, Hela~

Zamražil jsem se na Thóra a chystal jsem se mu vpadnout do řeči, ale jeho argumenty byly podivně logické. Pootevřená ústa jsem zaklapl a poslouchal jej dál. Na jeho argumentech bylo kousek pravdy. Thór, jak se zdálo, neměl svoje kladivo a jediný, komu by nevadilo se být beze zbraně byl Váli, ale samotného jej nikam nepošlu.

"Když to podáš takhle," přinutil jsem se souhlasit. Kdo by to tušil, že Thór, Loki a Stark, i když to byl bůh, se sejdou i mimo stříbrné plátno. Přišlo mi to plačtivě ironické. "To aby se probrala co nejdříve," zabručel jsem, jelikož se mi moc dlouho čekat nechtělo.
"S tím můžu pomoct," postavil se Nárvi. "Nějaké to léčení ještě zvládnu," a odešel za Matet. V jeho očích jsem viděl odhodlání, jenom jsem doufal, že bude vědět, co dělá.
To víš, že to ví, můj drahý, jako bych slyšel Sigyn. Uchechtl jsem se.

Pak mě Thór odtáhl dál, abychom si mohli promluvit v soukromí, což znamenalo jediné místo. Kuchyně. Jestli nás bude Váli odposlouchávat, jsem nechal na něm, protože jsem dveře nezavíral.
"Do Pekla?" podivil jsem se s potaženým obočím. Zaskočil mě. Někdo v knize? O kom to mluví? Pak mi to došlo a ač jsem to nechtěl přiznat, projelo mnou zachvění. "Lucifer? Zbláznil ses?" vytřeštil jsem oči. "Jo, asi můžu, ale co ti zaručí, že se obrátí jenom proti nim? Sice je nesnáší, ale je to jeden z nich."

Na chvíli jsem se odmlčel. Cítil jsem se lapený v síti. "Nakonec nám jiná možnost nezbude, co?" podíval jsem se na Thóra. Od kdy dává Thór chytré nápady? Od kdy já s ním souhlasím?
 
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2022 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.18739199638367 sekund

na začátek stránky