Andor.cz - Dračí doupě online

Dobrodružství

Piráti z Karibiku: Tajemství neprobádaných vod

Příspěvků: 224


Hraje se Denně dle časových možností PJe  Vypravěč asasin je offlineasasin
 

DružinaObnovit družinu

 Postava Elena J. Sparrow je offline, naposledy online byla 21. ledna 2021 20:31Elena J. Sparrow
 Postava Anitte Ateleri je offline, naposledy online byla 14. ledna 2021 19:53Anitte Ateleri
 Postava Ylaya je offline, naposledy online byla 21. ledna 2021 23:03Ylaya
 
Elena J. Sparrow - 18. ledna 2021 17:43
elena7315.jpg

Černá PerlaJednou rukou jsem svírala hrdlo lahve, tu druhou jsem měla za palec zavěšenou za opaskem přesně nad kompasem.
„ Kurz jasný jako slunce nad mořem, pane Gibbsey.“
Usmála jsem se na něj a prošla jsem se po palubě abych překontrolovala jestli je tu opravdu všechno důležité. Vím, že je na Gibbse spoleh ale vždycky mám raději věci, které můžu ovlivnit pod kontrolou.
„ Pokud zahlédnete Vrabčáka, pane Gibbsey, dejte mi okamžitě vědět, myslím, že můj nezdárný bratříček se nebude moc chtít dělit o to co ukradl Annemarii…“
Došla jsem k němu a zadívala jsem se na hemžení na palubě.
„ A zaměstnejte pana Turnera. Myslím, že se ještě dostatečně neseznámil s palubou Černé perly.“
Uchechtla jsem se a vydala jsem se s potměšilým úsměvem na rtech do své kajuty. Sebrala jsem jeden ze svých deníků, ten rozepsaný a usadila jsem se u stolu. Bylo třeba, abych připsala pár informací o … posledních dnech.
 
Kapitán Jack Sparrow - 18. ledna 2021 17:42
jacksparrow2674.jpg

Boston - Angličani nikdy nespí
Dění ve světě

12. června
Odpoledne


Blížilo se k pozdnímu odpoledni a angličtí vojáci byli vyrovnáni v řadách po stranách hlavní ulice vedoucí do přístavu, kde kotvila majestátní zdobená loď se třemi mohutnými stěžni. Bělostné plachty byly srolované a připravené k vyplutí, stejně tak posádka, která se již řadila na svá místa. Všichni v uniformách. Pušky a zbraně již uloženy v podpalubí, stejně, jako zásoby na dlouhou cestu.
Davy občanů anglického koloniálního města se srocovaly v ulicích i všude tam, kde je vojáci vpustili, jen aby něco málo z slávy viděli.
Utvořenou uličkou do přístavu přijížděl kočárem taženým dvěma vraníky ozdobenými zlatavými čabrakami a hřívami spletenými do drobných copů. Stejně tak měli upraveny ocasy. Lidé provolávali slávu a za kočárem jelo koňmo dalších asi tucet vojáků s vyrovnanými zády a uniformami, kterým se zlatavé knoflíčky leskly v odpoledním slunci.
Kočár zastavil až téměř na molu a z něj za pomoci sloužících vystoupil již postarší muž s bujnýma prošedivělýma kotletama a krátkou šedavou bradkou. Zdobené zlatavé roucho, spousta prstenů a šperků, kterými se honosil, jasně ukazovaly jeho poměry a moc.
"Ať žije guvernér Breston!"
Provolávali lidé slávu a guvernér je tišil a konejšil vlídnými pohyby ruky a kráčel směrem ke kotvící fregatě před níž na molu stál statný muž, rovný, jako prkno s čistě oholenou tváří v kapitánské uniformě. Guvernér samotný měl lehce kulhavou chůzi, přece jen roky se na něm podepisovaly, i tak šel však vzpřímen a hrdý. Zastavil se až u kapitána a pohlédl na něj.
"Kapitáne Brestone, nechť je Vaše plavba úspěšná. Spoleháme na Vás. Já i celá Anglie."
Pravil ceremoniálně. Kapitán mu zasalutoval a vyrovnal se ještě více.
"Nezklameme Vás pane guvernére, Vás ani Anglii. Vrátíme s úspěchem i kdyby to mělo trvat roky."
Guvernér mu pokynul a pohlédl na loď.
"Nechť jsou Vám vody bezpečné. Věřím, že Telerimor je spolehlivá loď."
Zasalutoval kapitánovi a propustil jej na loď. O pár okamžiků později již lidé provolávali slávu vyplouvající lodi a přítomná vojenská osádka vystřelila do vzduchu tři salvy na rozloučenou.
Lidé hleděli za lodí ještě dlouho po tom, co se zmenšila na obzoru v sotva postřehnutelnou tečku. Její směr byl jasný. Plula do toho nejnebezpečnějšího místa na světě. Do Karibiku.
 
Kapitán Jack Sparrow - 01. prosince 2020 20:24
jacksparrow2674.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny
Ylaya


12. června
Odpoledne


Přístav byl svým způsobem hezký. Dobře se na něj dívalo, když ses nepohybovala jeho uličkami, kde na každém rohu číhalo nebezpečí. Vítr si pohrával s tvými vlasy a ty ti usedly na ramena až ve chvíli, kdy jsi sešla po schodech do podpalubí. Do kuchyně jsi trefila docela rychle a ještě rychleji tě zaregistroval přítomný kuchař.
"No to je dost, že jsi zpátky, už bude třeba chystat večeři. A kapitán si zvláště potrpí na vybranou kuchyni, tak šup šup do práce mladá."
Vybídl tě a poukázal na sud s bramborami opodál.
"Umíš vlastně vařit?"
Koukl po době podezíravě.
 
Ylaya - 21. října 2020 08:30
7da14fbb59840fbec0ccb429c602911f4468.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny

Ylaya

12. června
Odpoledne


Nedá se říct, že bych s Bernardem zcela souhlasila. Stále si myslím, že bez pomoci bych skončila hned na začátku. Chytli by mě, nebo, v tom lepším případě, rovnou zabili. Ale nemá cenu nad tím hloubat.
V něčem ale černoch přeci jen pravdu má. Doteď mi nedošlo, že by tu taková možnost skutečně byla.
Pomohla mi spousta lidí, a já bych teď mohla svůj dluh splatit. Pokud bych se stala plnohodnotným členem posádky, mohla bych já pomáhat jiným.
Ta představa se mi líbí, i když jí pořád trochu kalí fakt, že ty, kterým bych chtěla pomoci nejvíc, stejně nezachráním.

Ještě chvíli zůstanu na palubě, sleduji přístav, a přemýšlím. Nakonec se ale seberu, svoje věci odnesu do podpalubí, a poté zamířím do kuchyně.

 
Kapitán Jack Sparrow - 21. října 2020 07:12
jacksparrow2674.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny
Ylaya


12. června
Odpoledne


"Zajímavý příběh......hmmm nemyslím si, že bys přežila kvůli jiným. Přežila jsi protože jsi byla silná."
Odvětil Bernard poklidně. O chvíli později jste už kráčeli po palubě lodi.
"Takových, kteří pomáhají otrokům není mnoho. Tak dělej nyní vše proto, aby ses stala plnohodnotným členem posádky."
Zastavil se u lanoví, které zkontroloval a několik lan plachet dotáhl.
"Teď si odpočiň a pak se vydej za svou prací. Potkáme se později. Brzy vyplujeme."
Pousmál se, poplácal tě přátelsky po rameni a pak zamířil do kapitánovy kajuty a nechal tě tam samotnou.
 
Ylaya - 16. září 2020 12:12
7da14fbb59840fbec0ccb429c602911f4468.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny

Ylaya

12. června
Odpoledne


Přemýšlím nad tím, co se právě stalo. Mám se ještě hodně co učit. Já bych muže nechala běžet a pak bych se sama možná ocitla s kulkou v zádech. Tohle je pro mě neznámý svět, kde nepřipravený může také hodně rychle znamenat mrtvý.

Když Bernard položí onu otázku, ohledně otroctví, zachmuřím se.
"Měla jsem víc štěstí, než bych si kdy zasloužila. Pracovala jsem na plantáži, a když mlj pán zemřel, podařilo se mi, ještě s několika dalšími uprchnout. Cestovali jsme a skrývali se a prchali, netuším, jak dlouho to trvalo. Byla jsem nemocná a vysílená a vždy, když jsme usínala jsem doufala, že už se ráno neprobudím. Mnoho mých bratrů a sester cestu nepřežilo. Ale mě Ananse zemřít nenechal.
Nakonec se mi povedlo najít muže, který mi pomohl. Sám to byl otrok, ale jeho pán nebyl tak krutý, jako jiní. Pomáhal jiným otrokům, dostat se do útočiště...Akanu."

Na konci vyprávění mi v hlase zaznívá hořkost. Tolik let jsme budovali naše útočiště, a stačilo tak málo, aby se vše obrátilo v prach.

Zatím co mluvím, dojdeme zpátky na loď.
 
Kapitán Jack Sparrow - 15. září 2020 13:45
jacksparrow2674.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny
Ylaya

12. června
Odpoledne


"Není dobré nechávat si nepřátele v zádech to si pamatuj."
Slétl k tobě opět již s vlídnější tváří a zamířil zpátky do doků. Vaši konverzace za cesty zpátky k lodi dost ubylo. Pořád mezi vámi nějak visel ten náhlý výstřel, který před chvílí padl. Ticho přerušil až opět Barnard.
"Jak jsi se dostala z otroctví?"
Otázal se tě na prostou leč obtížnou otázku. Nebyl v tom výsměch, spíše zájem.
"Není moc otroků, kteří by našli svobodný život. Je mi jasné, že vesnice, kde jsi žila, se to místním nějak podařilo. Alespoň na čas."
Mezitím jste byli již opět mezi moly a mířili jste k Pomstě. Nebyli jste jediní námořníci se tam začínali vracet docela v hojnějším počtu. Přece jen měli jste brzy vyplout a ne každý tu chtěl zůstat a ještě si k tomu pohněvat Barbossu.
"Tak pojď brzo zvedneme kotvy. Doufám, že ti dlouhé plavby nevadí."
Koukl po tobě Bernard a po můstku šel na palubu až po tobě, možná ze zdvořilosti, možná abys neutekla, nebo aby tě jistil. I tak to bylo alespoň na první pohled trošku milé.
 
Ylaya - 29. srpna 2020 17:38
7da14fbb59840fbec0ccb429c602911f4468.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny


Ylaya

12. června
OdpoledneCesta do doků nám uběhne rychle. Už před sebou vidím naši loď, když na Bernarda zavolá nějaký muž. Na chvilku mi zatrne. Bernard mě sice zatím jen rozmazloval, ale kdo ví. Zas tak dobře ho zatím neznám.
Když mě však, svými slovy, ujistí o tom, že mě nemá v plánu prodat, dovolím se znechucený pohled mužovým směrem.

Asi by mě nemělo překvapovat, že si to holohlavec nenechal líbit. Dřív, než jsem však stihla sama zareagovat, Bernard už ho dokázal zpacifikovat. Na rtech se mi objeví úsměv, když vidím muže prchat pryč. Rychle však zmrzne, když ho můj společník jednoduše zastřelí.

Zírám na zhroucené tělo na zemi, a přemýšlím, proč to udělal. Muž utíkal pryč, už nás neohrožoval. Piráti. Viděla jsem, co se dělo v Akanu, i tak to ale se mnou zamávalo.
Raději se rychle odvrátím a vyrazím směrem k lodi. Jestli chci, v téhle společnosti, přežít, budu se muset zatvrdit.
 
Kapitán Jack Sparrow - 29. srpna 2020 10:58
jacksparrow2674.jpg

Tortuga - Pomsta Královny Anny
Ylaya


12. června
Odpoledne


"No tak trochu, ale zase když se ti něco stane chceš ho mít poblíž."
Pokrčil rameny Bernard. Návrat směrem k lodi už probíhal docela v poklidu, tedy než jste přišli do doků.
"Hej ty černá tlamo, kolik chceš za tu couru? Koupím ji."
Houkl na vás mohutný chlapík, se holou zjizvenou hlavou a mlsným pohledem. Bernard se zamračil a slétl k němu očima.
"Není na prodej bílá prdelko a teď nás nech bejt."
Odsekl mu nepřívětivě. Chlapovi naběhla žíla.
"Cos to řek?! Ty skrčku zabiju tě a pak si vezmu tu holku!"
Zařval a vytáhl od pasu dřevorubeckou sekeru, kterou se po vás ohnal. Jen tak tak jsi stihla uskočit. Bernard se bleskově sehnul a sáhl k pasu. Rychlým pohybem ruky zespodu do zápěstí zabodl chlapíkovi dýku zatímco druhou ruku mu namířil pistoli do obličeje.
"Řekl jsem vypadni ty vyleštěná kuličko, nebo ti pošlu jednu kuličku navíc do hlavy."
Zavrčel temně Bernard. Skučící muž se držel za ruku, sekera mu dávno vypadala.
"Tohle ti nezapomenu!"
Zavrčel, zacouval a pak se otočil a dal se na útěk.
"Jo to věřím."
Práááásk ozvala se rána, když Bernard stiskl spoušť. Muž se zastavil v půlce dalšího kroku vykulil oči napůl se k vám ohlédl, chtěl ještě asi něco říct, než se skácel k zemi a čůrkou krve stékajícím mu z čela. Bernard zastrčil pistoli zpět za pás, a tvářil se, jako by se nic neobvyklého nestalo.

Širé moře - Vrabčák
Anitte


12. června
Odpoledne


Jackie k tobě zvedl oči a pak se lehce pousmál a opřel do židle.
"Mám odhad kolik která loď dostřelí podle toho, jaké má děla, navíc vál vítr, který by jim střelbu znesnadnil. Jsme piráti, takže bylo pochopitelné, že se nás budou snažit dostat.....a ne mnoho zná tyhle vody dobře. Ty skaliska maj na svědomí už bezpočet lodí."
Na chvíli se odmlčel znovu se na tebe zadíval a po tváři se mu rozlil pološílený úsměv.
"Jak? Protože vím, co chci. Takže na to dělat chyby není prostor."
Mrkl na tebe laškovně.
"Navíc ta horší část cesty nás teprve čeká a pokud mě moje intuice neklame, tak nejsme jediní, kdo tam míří."
Broukl, jakoby nic možná spíše pro sebe, než k tobě.
 
Anitte Ateleri - 15. srpna 2020 20:44
pirtka71732662.jpg
Jackie


Když jsem se odhodlala za ním přijít, tak jsem ho našla nad mapou a byl zdá se střízlivý, chvilku si ho prohlížím a když se mě zeptá jestli se něco děje...
,,Kdo jste, a co jste udělal s kapitánem?"
Zeptám se ho a přimhouřím oči... Pak se pousměju.
,,jak jste věděl, že nezasáhnou? a že nás budou honit?"
Zvídavě ho pozoruji, protože vmi nejde na rozum ten jeho klid... Byl tak klidný, jako kdyby se díval do toho deníku...
,,Kapitáne... Nepochybuji o tom, že jste schopný, jen mě zaráží přesnost vaší dedukce... A váš klid... CHápu, že jste to nedělal poprvé, ale i tak... Jak??"
Dívám se mu do očí a čekám
 
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2021 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.099454879760742 sekund

na začátek stránky