Andor.cz - Dračí doupě online

Dobrodružství

Wuxia: Desolate Era

Příspěvků: 706


Hraje se Denně  Vypravěč Zajda!!!! je offlineZajda!!!!
 

DružinaObnovit družinu

 Postava Jing Chen je offline, naposledy online byla 26. listopadu 2019 21:07Jing Chen
 Postava Lixue Huan je offline, naposledy online byla 07. prosince 2019 8:57Lixue Huan
 
Lixue Huan - 30. října 2019 08:48
wuxia_by_rororeid8v5q1k8245.jpg
Prosím jeskyni nemazat. Pjej odjel na nějakou dobu do zahraničí, ale až se vrátí budeme pokračovat. :)
 
Lixue Huan - 26. září 2019 13:14
wuxia_by_rororeid8v5q1k8245.jpg
Battle of slums – the heat of battle

Přemýšlela jsem nad tím co udělat a měla jsem nápad. Je bohužel plný samých možná, jenže nic lepšího mě nenapadalo.
Otočila jsem se na ostatní. „Mám nápad. Ale naprosto nevím jak to dopadne. Takže doporučuji aby jste zůstali skrytí dokud se neuvidí jak to dopadne.“ Řeknu jim.
„Zkusím poničit co nejvíce pastí. Abychom tím získali nějaké bezpečný prostor k boji. Vylezu na nejvyšší budovu, odkud se pokusím zabít toho popravčího. Doufám, že se nemá na pozoru jinak mu to asi neudělá nic jiného než ho to na chvíli znehybní.“ Rychle jim vysvětlím svůj nápad. Ale dokud se neuvidí jestli to vyjde, tak nechci aby se zapojovali. Můžou stoupnout na past a je konec.
Trochu jsem doufala, že někdo z nich má nějaký lektvar na obnovu energie, protože po tomhle budu dost vyčerpaná. A další takové útoky nebudu moci vykonávat.
„Zapojte se jen ti co chtějí. Ti slabší... raději ať zůstanou schovaní. Nebude to snadné.“ Řeknu nakonec.
Rozhlédnu se a najdu to nejvyšší budovu v našem okolí, aktivuji svou obratnost a začnu lézt rychle nahoru.
Jakmile jsem se dostala na střechu dřepla jsem si a připlížila se k okraji tak abych viděla na popravčího.
Lepší jméno mu asi ani nesedne.
Dobrá.... teď nebo nikdy. Pomodlila jsem se, aby to vyšlo, nebo aspoň částečně. Co nejvíce potřebujeme je prostor k boji.
Zaměřila jsem se na popravčího a aktivovala Ghost Bridge, doufám, že ten hnusák chcípne.
Ať už byl výsledek jakýkoliv, tak jsem nemeškala. Tasila jsem Fury, udělala pár kroků k rozběhu a vyskočila do vzduchu.
Soustředila jsem svou duševní energii „Black Tiger Claw!“ zaútočím na nepřátele pode mnou, ale dávám pozor, aby útok nezasáhl zajatce. Můj cíl byla hlavně zem, aby drápy Fury rozedraly co největší prostor.
Cítila jsem, jak mě ten útok vyčerpal a jen mohu doufat, že mi ještě trochu zůstane. Přetočím se ve vzduchu a zamířím při pádu Fury směrem dolů. Byla to Sky Realm zbraň. Možná, že moje váha a síla moc nepomůže, ale ona je dost silná aby poničila zem.
„K čertu s vámi.“ Zavrčím naštvaně. Kvůli nim musím vymýšlet takové podivné plány.
 
Vypravěč - 26. září 2019 13:01
wuxia_symbol5016.jpg

Jing - Blue Wind City


Celá tvá aliance je natěšená. Přece jen máte za sebou nyní dlouhý trénink, každý zesílil alespoň o trochu a každý je tak plný elánu ukázat vaši sílu i světu.
Kun Lun přikývne a odejde říci Chu Allianci vaši odpověď, zatímco ostatní se rozejdou ke svým pokojům, aby si odpočinuli.

Ty, Zhao Feng, Lin Ming, Lao Bai a Shaar vyrazíte do města. Je fajn si konečně odpočinout a protáhnou si nohy, zvláště když tak můžeš začít používat svoji schopnost a hledat své příbuzné.
Bohužel, tvoje technika nemá zatím příliš veliký rozsah, takže se trochu nachodíte.
Procházíte se už pěkných pár hodin a tvoji společníci začínají dosti nespokojeně mrmlat. Hlavně Lao Bai začíná trousit poznámky o tomhle významu a Shaar jde ještě dál a čímdál nasupeněji nadává na tohle bloudění a marnou cestu.
Zhao Feng se, ale jen usmívá a Lin Ming je ignoruje a prohlíží si okolí.

Projdete obchodní čtvrtí a dostanete se do lepších částí města. Zde už chodí velice pravidelně městské hlídky, ale do bočních uliček ani zde nemíří.
Najednou vycítíš svoji krev! Kousek od vás se nachází někdo z tvého klanu!
Okamžitě se pospíšíte.
Dostanete se do boční uličky, která je celkem temná a mírně zahnutá za veliký krásný dům. A uslyšíte zvuky zápasu.
Když se podíváte za ohyb, tak uvidíte, že v uličce je několik mladíků asi vašeho věku!

Je zde devět dobře oblečených mladíků, kteří tvoří dvě skupinky.
První skupinka, ta od vás více vzdálená, je tvořená jen jediným mladíkem a právě z něj cítíš svoji spřízněnou krev!
Zobrazit SPOILER

Mladík je asi ve vašem věku a hned se dozvíte, že se jmenuje Tong Liu. Jenže- Jenže! Jenže z něj necítíte vůbec žádnou kultivaci a ani žádnou duševní energii! Jak kdyby Tong Liu vůbec nekultivoval!
Druhou skupinu vede mladík Yao Heng a ti už rozhodně kultivují. A co více, nejsou vůbec slabý! Sedm členů skupinky je na úrovni Earth Realm 2. úroveň a samotný Yao Heng je dokonce na úrovni Earth Realm 3. úroveň!
Zobrazit SPOILER

Yao Heng a jeho kamarádi se Tong Liu posmívají a zle mu nadávají!
"Ty mrzáku! Táhni k čertu!"
"Jsi jen špína! Špíno, špíno, špíno-"
"Odpad jako ty nemá nárok ani, aby dýchal stejný vzduch jako MY!"

A pravidelně vždy na Tong Liua někdo z nich zaútočí a uhodí jej. Naštěstí bez použití duševní energie, to by nepřežil, ale i tak nemá Tong Liu proti těmto útočníkům žádnou šanci. A už ani nemá kam by utekl, protože boční ulička zde končí.
Vidíte, ale že ikdyž nemá šanci, tak se rozhodně nevzdává a snaží se vzdorovat. A bránit se!
Sice mu to není nic platné, ale je zřejmé, že ikdyž je slabý, tak jeho vůle je silná.
 
Lixue Huan - 25. září 2019 22:50
wuxia_by_rororeid8v5q1k8245.jpg
Battle of slums – the heat of battle

Nakonec jsem vyléčila všechny, zdálo se to rozumnější nenechat nikoho zraněného. Pokud se setkáme s dalšími nepřáteli i to malé zranění může být rozhodující. Bohužel mě to ale stálo spoustu sil.
Teď mě mrzelo, že jsme neměla nějaký lektvar který by mi duševní sílu obnovil. Mohla bych se zkusit zeptat ostatních jestli něco nemají.
Vzdychla jsem a promnula si zátylek, teď můžu jen doufat, že před dalším bojem budu mít příležitost doplnit sílu.
Zhu Zhelan souhlasil s tím, abychom šli s nimi, ale dostat se do bezpečí... to k ničemu moc nebude. „Pokud sekta uspěje nikdo nebude v bezpečí.“ Připomenu mu těžkou pravdu.
Cang Li ke mě zase zamířila a já se už připravovala na nějakou její drzost, ale nakonec to bylo jinak. Omluvila se mi a musela jsem skrývat smích, když můj klan nazvala mocný a legendární. Kde k tomu přišla?
„Moc často nevidím, aby někdo uznal chybu a omluvil se.“ Řeknu a přikývnu. „Chápu a tvou omluvu přijímám.“ Odpovím.
Vyrazili jsme dál, Dědek Tan a jeho žebráci dělali průzkumníky což bylo dobré rozhodnutí, oni se tu vyznali nejvíce.

To, že se tudy prohnal dav bylo jasně patrné. U brány jsem se na okamžik zarazila, když jsem uviděla mrtvého strážce, který mě předtím varoval. Stiskla jsem rty.
„Parchanti...“ zasyčím naštvaně a raději jdu dál. Je vidět kdo ho zabil, mohla jsem, ale vinit chudáky, kteří najednou můžou získat odplatu za roky ignorování, podceňování a využívání? Nejvíce na vině je sekta, která vypustila mlhu a zburcovala lidi.
Prošli jsme branou a jeden ze žebráků nás varoval. Připlížila jsem se blíž, abych se podívala co se děje.
Ztuhla jsem, protože tu byli další nepřátelé. A bylo jich víc a co bylo horší, měli zajatce. Nikoho z nich jsem neznala, ale z výrazů z jejich tváře bylo vidět, že cítí beznaděj.
Jeden z nich byl vážně odporný, byl to vůbec člověk? Stál nad kaluží krve a za ním se vršili těla. Oklepala jsem se.
Sledovala jsem bezradně jak mu vedou další oběť. Sledovala jsem jak muže popravil a pak jeho krev vylil do kaluže, která se, ale nijak nerozšiřovala. Nevím co to bylo a o co se snažil ,ale vůbec se mi to nelíbilo. Měla jsem pocit, že nechat je to dokončit by bylo hodně zlé.
A aby toho nebylo málo, tak se objevil další člen sekty a vedl někoho koho jsem už znala. He Su! Jak!? Ale byl z Jingjing.... kde ta je?
Promnu si spánek, jestli něco neudělám tak skončí také na té hromadě mrtvol.
Cang Li chtěla pomoci, ale ostatní byli proti Dědek Tan navíc zmíní skryté nebezpečí a já si skoro hned na to všimni pasti kousek ode mě. Naznačím všem abychom se stáhli dozadu, abychom mohli mluvit.
„Já vím, že jich je víc, ale musíme je zastavit.“ Řeknu jim tiše. „Něco připravují a dobré to nebude. Tu krev jistě hodlají využít k něčemu hodně zlému. Pro nás. A kromě toho... jeden z těch zajatců je můj přítel.“ Vzdychnu. „Takže já musím zasáhnout. Nemůžeme se k nim, ale moc přiblížit. Zdá se, že položili na zem pasti.“ Promnu si čelo.
„Nebudu vás přemlouvat. Já však musím zasáhnout. Nemůžu je nechat dokončit to co připravují. Celé město je kvůli nim v nebezpečí.“ Vzdychnu. „Nemáte něco... nebo lektvar na obnovu duševní energie? Už jsem ji hodně vyčerpala a jestli se s nimi mám vypořádat můj nynější stav na to nebude stačit.“ Přemýšlela jsem.
Ty pasti byli problém. Mohla bych na dálku na toho... popravce použít Ghost Bridge když nedává pozor, když budu mít štěstí tak nebude připraven, ale co pak ostatní? Můžu použít Fury, ale nejspíš by mě to úplně vyčerpalo.
Rozhodně, ale nesmím oznamovat kdo jsem, jinak by jistě hned zvedli své obrany. Mohla bych použít znovu Impíka, ale ty pasti by pro něj mohli být příliš.
 
Vypravěč - 25. září 2019 13:26
wuxia_symbol5016.jpg

Battle of slums – the heat of battle


Cang Li se na tebe mračí, ale nic ti neodpoví. A když začneš ošetřovat jejího snoubence, tak ti celou dobu stojí za zády a nervózně přešlapuje.
Když zkončíš a jejího snoubence Ze vyléčíš, tak tě téměř odstrčí a svému milému skočí se slzami do náruče. A ten ji chlácholivě poplácá po ramenou a zádech. Divná toť dvojka.
Vyléčíš i všechny ostatní.
Dědek Tan i mladý bojovník Ze jsou tak opět v pořádku. Možná trochu slabší na těle, ale rozhodně jsou na tom tisíckrát lépe než před tvým ošetřením jejich těl. Rovněž ošetříš čtveřici zraněných žebráků-bojovníků a podaří se ti tak z jejich zranění vyléčit celou vaši skupinku.
Bohužel, zabralo ti to dosti času. A energie.
// duševní energie: 60% //

Vaše skupina je tak, ale nyní celkem silná.
Dědek Tan vede svých patnáct žebráků bojovníků a Cang Li následuje Elder Zhu Zhelan, snoubenec Ze a učedník Hu Lei.
Zhu Zhelan přikývne na tvoji otázku. "Samozřejmě. Společnými silami se musíme pokusit dostat se do bezpečí."
Cang Li k tobě znenadání zamíří, zastaví se před tebou a hluboce se ti ukloní. "Omlouvám se za své chování a neuctivost jakou jsem projevila Senior Sister Lixue z mocného a legendárního klanu Huan. Obavy o milého mi zastínily rozum i slušné vychování. Doufám, že Senior Sister mi odpustí."

Vyrazíte společně dále. Dědek Tan a jeho žebráci-bojovníci rozprostření okolo vás a fungující jako vaši průzkumníci krátkého dosahu.
Všude vidíš ničení a škody. Dav zmanipulovaný a sektou proměněný v krvežíznivou armádu už je dávno dále. Přehnal se přes bránu, která je nyní poničená a bojuje nyní obklopený mlhou někde v obchodních čtvrtí.
Vidíš, že brána je zničená, opuštěná a v jejích troskách jsou rozházení městští strážní neznámých jmen, ale zato velice známých obličejů! Vidíš muže, který tě varoval jak leží na zemi. Má utržené obě ruce a tělo plné bodných ran od nože, vidlí a dalších primitivních zbraní.

Postupujete dále, ale zastaví vás jeden z žebráků.
Ty, Zhu Zhelan a Cang Li se připlížíte k dědkovi Tanovi, který je ukrytý v jedné uličce. A otevírá se vám mezi mlhou pohled na jedno náměstí.
Náměstí plné krve a utrpení.
Na náměstí je šest zajatců. Všichni jsou zranění, pomlácení a poražení. Ve tvářích uštvané, ustrašené a beznadějné výrazy.
Zobrazit SPOILER

Je tam, ale rovněž několik, zřejmě, členů sekty.
Zobrazit SPOILER

Hnusný monstrózní člen sekty stojí uprostřed náměstí, před sebou má podivnou rudou louži a za sebou hromadu mrtvých těl.
Dívka s rudou kosou mu vodí zřejmě jednoho zajatce za druhým a on jej popravuje, zatímco dívka s podivně šedou kůží a dvěma kůsami v rukou zajatce hlídá.
Vidíš právě jak dívka s kosou zvedla na nohy zajatého měšťana (onen bez obrázku) a odtáhla jej k monstróznímu popravčímu. Měšťan se vzpouzel, vřískal a dokonce se počůral strachy. A brzy jsi pochopila proč.
Dívka totiž měšťana podržela před popravčím a ten mu svojí podivnou zbraní urazil hlavu. Nebylo to setnutí! Prostě mu ji obrovskou silou svojí zbraní urazil!
Následně popravčí chytl mrtvé tělo jednou rukou, zvedl je, pohodil si je, ve vzduchu je chytil za nohy. A otočil hlavou dolů! A nechal je, aby skrz otevřený "krk" vytekla veškerá krev do oné krvavé louže. A že jí bylo hodně.
Je s podivem, že se louže, ale nijak nezvětšuje! Spíše se zdá, že krev prostě pohlcuje.
Až všechna krev z měšťana vyteče, tak je jeho tělo odhozeno za popravčím. To monstrum musí mít nesměrnou sílu!

Najednou uslyšíte naříkání, blížící se výkřiky a další protestní zvuky! A uvidíte, že z opačné strany než se skrýváte vy přichází na náměstí další osoba. A jedná se zřejmě o dalšího člena sekty!
Zobrazit SPOILER

Jenže nejhorší na tom je, že není sám! Ale táhne s sebou na řetězu přivázanou potlučenou osobu!
Osobu, kterou moc dobře znáš!
Není to nikdo jiný než He Su.

Dívka s kosou se mezitím vydala opět k zajatcům, aby přivedla popravčímu další krvavou oběť.
Nevíš co to zde vyvádějí, ale nelíbí se ti to.
Bohužel, tito zmetci jsou silní a je jich tu dost. Jsou tu čtyři. A všichni jsou na počátečních úrovních Earth Realm.
Dědek Tan tě navíc šeptem upozorní, že ikdyž je náměstí celkem velké, tak tu mlhy moc není. Ale má pocit, že je to tu nebezpečné.
Když se rozhlédneš, tak přímo před sebou uvidíš na zemi nakreslenou nějakou runu! A je tak umně vytvořená, že není téměř vidět!
Je zřejmé, že různě po náměstí je připravené několik pastí, možná i fakt hodně pastí. Nevidíš detaily runy a nevidíš ani další, jenže to vůbec neznamená, že tu nejsou!
A odhalit runy je poměrně zdlouhavá záležitost pokud jsou ukryté a tento čas v boji mít nebudeš.

Cang Li by chtěla viditelně zajatce zachránit, ale dědek Tan i Zhu Zhelan jsou viditelně proti. Přece jen sotva jste vyvázli z jednoho boje a nyní je protivníků více a zdá se, že tu mají i dost triků skrytých v rukávu. Což je obzvláště nebezpečné.
Jenže můžeš ty vůbec váhat? Vždyť to je He Su!
Ostatní členové vaší skupiny jsou jen pár kroků za vámi.

// pokud se pustíš cestou nějakých dlouhých rozhovorů, tak doporučuji jít kousek zpět, aby jste se vyhnuli prozrazení. Pokud rozhovory budou trvat dlouho = zjistíš, že počet zajatců se zmenšil //
 
Jing Chen - 24. září 2019 06:47
wuxia_test5729.jpg
Iron Blood Alliance

Měsíc uplynul jak voda a nastal čas tento náš trénink ukončit. Nutno, ale říci, že jsme si všichni sáhli na dno svých stal a velice jsme zesílili. A není snad nikdo kdo by se netěšil až své dovednosti vyzkoušíme proti skutečným protivníkům.
Ve velice dobré náladě otevřu průchod z uzavřené místnosti do zbytku Training Hall a Akademie.
Hned vedle dveří je, ale ke zdi přibodnutý dýkou dopis!
Hned jej ztrhnu a přečtu si jej. A v dravčím úsměvu se spokojeně uchechtnu. "Áááá, výborně."
Otočím se k ostatním než se mi rozprchnou a pozvednu dopis nad hlavu. "Tady mám jednu výzvu od Chu Alliance! Vyzývají nás na duel! Osm proti osmi. Hehehehe.
Přijmeme to. A TOTÁLNĚ JE ZMASAKRUJEME!!!!"

Ukážu na Kun Luna. "Běž za nimi Kun Lune a vyřiď jim, že výzvu přijímáme. Za tři dny ve 12 hodin v aréně.
Co se týče naší odměny... Všichni se zamyslete co bychom měli chtít.
Dnes si odpočiňte. Zítra v devět hodin ráno se sejdeme zde. Vyslechneme si návrhy na odměnu a vybereme tu nejlepší. Zatím se mějte a odpočiňte si."


Nařídil jsem členům své aliance odpočinek, ale sám nemám zrovna v úmyslu odpočívat.
Kývnu na Lin Minga, Zhao Fenga, Lao Baie a Shaara. A společně vyrazíme do města.
Jakmile opustíme Akademii, tak aktivuji svoji Bloodline techniku - Iron Blood Tracking Art.
 
Lixue Huan - 20. září 2019 07:34
wuxia_by_rororeid8v5q1k8245.jpg
Battle of slums – the heat of battle

Zhu Zhelan odmítl zničit mrtvé. „Není to tak, že by mi to bylo jedno.“ Namítnu. „Jenže co je horší? Nedopřát řádný pohřeb nebo později bojovat s oživlou mrtvolou vašeho přítele?“ pronesu zachmuřeně.
Zhu Thelan schová všechny mrtvé do svého prstenu. Ah... takhle to jde taky.
Ostatní se snaží postarat o zraněné, ale co jsem koukala dost amatérky, obvazy nebo talismany, jak říkal... nemají žádné léčivé techniky.
Já jsem jako první vyléčila zlomenou ruku No Xu Ihovi a co jsem viděla tak dívka na mě vrhala zlé pohledy.
Zatím jsem se dozvěděla co je to za skupinu. Dědek Tan a chápu proč mu tak říkají a pak Cang Li z Acacia Sect což byla dost silná sekta, překvapilo mě že se sem vydali aby pomohli. Asi nečekali, že se z tohohle stane takový problém. Rozhodně zajímavá skupina a to že se jim nepříčí spojit s chudinou něco vypovídá o jejich charakteru.

Dívka ke mě přidupala a rozkázala mi, abych ošetřila jejího snoubence. Okamžik jsem na ní hleděla.
„A já jsem Young Mistress Lixue Huan z klanu Huan z Azurového Údolí.“ Řeknu ji chladně, schválně jsem se také představila s titulem. Sice jsme malý klan, ale chtěla jsem ji ukázat, že její titul pro mě houby znamená.
„A samozřejmě, že pomohu ostatním zraněným, ale je normální aby se člověk první postaral o lidi na kterých mu záleží. A neudělám to proto, že mi to „rozkazujete“ Young Mistress, ale protože jsem to stejně plánovala udělat.“ Poplácám No Xu Iha po už zdravé ruce. Obejdu tu nánu a vydám se za jejím snoubencem. Pozdravím ho a zkontroluji jeho zranění, hned ho začnu léčit a pak si jdu prohlédnout i ostatní. Hlavně ty co byli zraněni nejvíce, abych je dostala aspoň z ohrožení života.
Přemýšlela jsem co dál udělat. Chtěla jsem se dostat za Bo Jirem, ale zdálo se, že to bylo pro mě nemožné. Na cestě mohlo být spoustu nepřátel a tenhle boj jen ukazuje jak jsme slabí díky té mlze.
Zdá se, že nejlepší možnost teď bude získat pomoc, ale měla jsem obavy ze situace zde. A jak je na tom Bo Jiro?
Otočím se na Zhu Zhelana. „Můžeme se k vám s No Xu Ihem přidat? Přeskupit se teď bude nejlepší možnost. Netušíme kolik členů Sekty se tu ještě pohybuje.“ Zeptám se.
 
Vypravěč - 20. září 2019 06:48
wuxia_symbol5016.jpg

Battle of slums – the heat of battle


Bez problémů najdeš Fury. Je nepoškozená a spokojeně přede ve tvých rukou.

Zhu Zhelan tě vyslechne a pokrčí rameny. Je sice pěkné co mu říkáš, ale- co s tím?
Když, ale slyší o zničení VLASTNÍCH MRTVÝCH tak se nespokojeně zamračí. "To ani náhodou. Chápu, že pro tebe to jsou neznámý lidé, ale Bo (válečník) byl můj blízký přítel a jen díky jeho oběti stále žijeme my ostatní. Pohřbím jej se všemi poctami, které tomuto hrdinovi náleží.
A stejně tak pochybuji, že dědek Tan bude chtít opustit své mrtvé druhy žebráky.
Bohužel tu nemáme mezi sebou léčitele, žebráci jen znají pár triků první pomoci, ale to není dost."


Zhu Zhelan přemístí všechny mrtvé do svého dimenzionálního prstenu. Bohužel, s raněnými je problém. Žebráci se snaží zranněé ošetřit za pomocí obvazů a mastí, Zhu Zhelan a dívka použijí i nějaké Talismany, ale ty nejsou dost silné na vyléčení těchto dosti závažných zranění.
Ty mezitím vyléčíš No Xu Iha a všimneš si přitom jak po tobě dívka vrhá nazlobené pohledy. Přece jen, proč jsi vyléčila prašivého Divokého a nepomohla jsi nikomu jinému?
Mezitím se z doslechu dozvíš, že se jedná o dvě skupiny, které se spolčili a šli do slumu pomoci uklidnit situaci a zabránit masakru bezbranných osob.
Žebráci pod vedením dědka Tana a členové Acacia Sect pod velením Cang Li. Acacia Sect je jedna ze čtyř nejmocnějších sekt a klanů, přičemž dívka je Cang Li, jediná dcera vůdce Acacia Sect a tedy Young Mistress z Acacia Sect! Zhu Zhelan je Elder této sekty, který má fungovat jako její ochránce a rádce.
Bíle oděný mladík, který Cang Li zachránil je její milovaný snoubenec, Ze. A mladík v černém odění, který kultivuje Dao of Fire a ohání se mečem je jeden ze Zhu Zhelanových učedníků a jmenuje se Hu Lei.

Dívka za tebou přijde s dosti naštvaným obličejem a dá si ruce v bok. "Jmenuji se Young Mistress Cang Li z Acacia Sect! Tímto tě žádám, aby jsi pomohla mému snoubenci! Vyléči jej!"
Její žádost rozhodně jako prosba nezní. Její hlas spíše šlehne jako prásknutí bičem. Je to naprosto jasný rozkaz!
Zhu Zhelan vše pečlivě pozoruje a nic nedělá. Je, ale zřejmé, že je připraven Cang Li podpořit.
Zdá se, že sis neudělala moc dobré oko. Dosud tě považovali za spojenkyni, zvláště když jsi chrlila informace o nepříteli. Ale nyní? Když jsi dala přednost v ošetření prašivého Divokého před jejich vlastními lidmi?
Žebráci i Hu Lei mezitím připravují zraněné, aby je přenesli. Ponesou je na vlastních zádech, což nesmírně sníží bojeschopnost celé skupiny, ale rozhodně je tu nehodlají nechat!
 
Vypravěč - 19. září 2019 13:21
wuxia_symbol5016.jpg

Iron Blood Alliance


Nastal čas společného tréninku vaší skupiny za uzavřenými dveřmi. A že se vás nakonec nesešlo vůbec málo!
Ty, Lin Ming, Lao Bai, Zhao Feng a Shaar. Kun Lun, Wei Sheng, Xie Shan, Gongsun Cha, Shu Long, Hou, Ah Sun, Xing, Lian a Ma Fan.
Rovněž se připojí Xia Zhen, Hu Yimu, Cai Da, Duan Wuhan i Ji Yichuan, stejně tak sestřička Shu a Zu Ti.
Celkem je vás dvacet dva což je už velice pěkně početná skupinka a pěkný pevný základ pro tvoji alianci.

Všichni trénovali a zlepšovali se. A hlavně, všichni jste se spřátelili a navázali jste mezi sebou dobrosrdečná pouta.
Rozdal jsi mezi své kamarády svitky získané od Ou Kiho a všichni se naučili základy Demon Rising Formation. Ikdyž ji vyvolat umí jen někteří, tak její součástí umí být všichni. A co jste zkoušeli, tak je to doopravdy silná a až děsivá bojová formace.
Dále samozřejmě všichni trénovali své techniky a kultivovali.
A samozřejmě, neustále probíhali cvičné souboje.

Se zraněními jste si nemuseli dělat velkou hlavu, Hu Yimu vše zvládla vyléčit. I ona si, ale musela častokrát šáhnout až na dno svých sil, protože cvičné souboje byli brutální a tlačili jste se až na okraj svých možností. Což doprovázelo i množství zranění.
Tobě se podařilo naučit nové techniky a zlepšit stávající. Navíc jsi dosáhl na Earth Realm 3. úroveň, ikdyž bez amuletu Breath of Heaven se ti kultivovalo hůře.
Co je, ale pro tebe nejspíše nejdůležitější! Podařilo se ti prozkoumat lépe tvoji Bloodline.
Svoji Bloodline dokážeš nyní jednou za den aktivovat, čím déle je aktivní tím déle ti následující dny nepůjde použít. Co je, ale ještě důležitější! Dokážeš nyní vycítit osoby ve tvé blízkosti, které mají stejnou Bloodline jako ty (klidně i slabší, neprobuzenou, apod.).
A můžeš tak konečně začít pátrat po přeživších z klanu tvého dědečka.

Po měsíci konečně opustíte svoji uzavřenou kultivaci. A všichni se cítíte mnohem silněji.
Když otevřeš dveře z uzavřené tréninkové místnosti zpět do Akademie, tak se zarazíš. Vedle dveří je do rámu zabodnutá dýka! A pod ní papír se vzkazem.
"Zdravíme Iron Blood Alliance a vyzýváme vás na alianční duel. Osm proti osmi. Pokud prohrajete, tak zrušíte Iron Blood Alliance a připojíte se k nám. Pokud vyhrajete, nu, odměnu si zvolte sami.
Chu Alliance."

Zdá se, že zvěsti o vás se už se po Akademii rozkřikli. A někdo vás tu dokonce vyzývá na alianční duel!
 
Lixue Huan - 19. září 2019 09:52
wuxia_by_rororeid8v5q1k8245.jpg
Battle of slums – the heat of battle

Zdálo se, že zvěsti se šíří rychle. Mladík byl připraven na mou techniku, ale naštěstí měla další efekt a znehybnila ho.
A konečně i promluvil. Zdá se, že přece jen má jazyk. Neodpověděla jsem mu, protože jsem měla co dělat, abych ho udržela na místě.
Ale jeho slova mě naštvala. Ctěné jméno?! Oni jsou ti co zrazují odkaz mistra. Sám řekl, že sekta jde jinou cestou. Chtěla jsem je nechat být, kvůli mistrovi, jenže to by se mi neustále nesměli plést do cesty!
V tu chvíli, ale mladíka zasáhne proud ohně, který na něj vyslal mladý bojovník na střeše. Ze střechy seskočil ten válečník co velel stříbrnému lvovi a mladíka rozsekl vejpůl. Vydechla jsem a přerušila techniku.
Jenže to nebyl konec. Mladík se začal podivně nafukovat a já vyvalila oči. V tu chvíli válečník sevřel rozpůleného v náručí a tělo vybuchlo.
Vyjekla jsem a zakryla si rukou obličej. Tlaková vlna mě málem porazila na zem, zavrávorám, ale ustojím to.
Když vzhlédnu tak člen sekty, ale i válečník byli pryč. Nebo spíš z nich zůstali jen kousky masa. Oklepala jsem se při pomyšlení co by se stalo kdyby se válečník neobětoval. Cítila jsem smutek za jeho oběť. Další zmařený mladý život.
I když jsem já vlnu ustála tak budovy kolem ne a některé se zřítili, ale i ty na které stála skupinka. Naštěstí zřícení nebylo něco co by je zabilo a začali se brzy hrabat z trosek. Potíž byla pořád to, že tu někde byl ten zabiják.
Zhu Zhelan použil nějakou techniku a vyslal nad sebe kouli světla, která vše ozářila a odhalila i neviditelného zabijáka, který zrovna utíkal. Ale to se už na něj vrhl Impík a zabil ho. Můj šikovný kluk.

Prohlédla jsem si ostatní. Zraněné, bylo tu dost mrtvých, ale hodně jich i přežilo. Všimla jsem si, že po mě pokukují. Já jsem přišla k hromádce masa a uklonila se, sepjala ruce a přála duši válečníka, kterému jsem dlužila za život, aby došel klidu. Taková oběť nesmí zůstat bez odezvy.
„Děkuji.“ Řeknu nakonec tiše a jako první jdu najít do domu svou Fury, zatím co ostatní pomáhali z trosek zraněným a vynášeli mrtvé. Přemýšlela jsem co dál. Ta krvavá mlha je vážný problém. Musíme se ji nějak zbavit, ale jak? A ve skupině bylo spoustu zraněných a No Xu Ih měl zlomenou ruku. Někam zraněné ukrýt? Ale bylo to bezpečné? Tahle mlha může mít i jiné působení. Třeba nalezení silných jedinců? Mohli by zraněné snadno vystopovat a pobýt.
Když jsem vyhrabala Fury oddychnu si, jemně líbnu svou skvělou zbraň a schovám do prstenu než se zase vyhrabu ven z trosek a chci jít k No Xu Ihovi abych zkusila vyléčit jeho ruku, ale to jsem si všimla že se vrátil rudý pes i s mrtvým lvem. Stisknu rty. Takový přerostlý pes a zabil tak silnou bestii jen kvůli tomu, že byla oslabená. Ale zdá se, že pes byl rozumný a rozhodl se utéci. Bohužel to znamená, že nejspíš ostatní informuje o smrti těchto dvou. Zůstávat na jenom místě nebylo dobré, nejspíš sem brzy dorazí nový nepřítel.
Otočím se a skoro vrazím do Zhu Zhelana, který se objevil u mě se zamračenou tváří.
Uklidním se, taková překvapení jsou dnes na mé srdce už příliš.
„Přesně to co jsem řekla vážený mistře.“ Řeknu. „Thousand Death Sect se vrátila. Někteří členové původní sekty přežili a začali znovu Sektu budovat. Zdá se, že už nabrali dost sil k tomu aby se začali snažit znovu převzít moc.“ Mávnu rukou kolem nás. „Tohle. Ta mlha je jedna z jejich technik. Jistě Dao of Blood. Mají v plánu převzít moc nad městem. Využili nepokojů v Slumech k tomu, aby město oslabili zevnitř aby pak město snadněji dobyli. Nedivila bych se kdyby mimo město čekali další aby zaútočili. Verbují také bestie. Vím přinejmenším o Bone Queen která je na Sky Realmu a co jsem zaslechla tak mají v zásobě další bestie. Mám obavy, že některé by mohli být i na Realmu Emperor.“ Vzdychnu a projedu si rukou vlasy a pak se podívám na dlaň, která byla zamazané od té zpropadené mlhy. Nejspíš vypadám jako kdybych se vykoupala v krvavé lázni.
„A působí další věci. Co vím, tak něco vyvádějí v Divočině. Útočí na Divoké a je to jen moje spekulace, ale možná že za celou tou válkou s Divokými stojí oni. A tak dále a tak dále.“ Rozhodím rukama. „A to jsou věci jen o kterých vím. Teď se, ale musíme pohnout. Umíte někdo z vás nějaké léčivé techniky? Musíme ošetřit zraněné a přesunout se. Ten pes by mohl přivést další nepřátele.“ Zaváhám. „A taky musíme zničit těla mrtvých. Sekta ovládá i Dao of Corpse. Mohli by padlé ovládnout aby bojovali na jejich straně proti nám. I když bych si přála mít možnost jim dopřát důstojný pohřeb, tak nemůžeme riskovat aby padlé druhy takto zneuctili.“ Ukloním se mistrovi. „Promiňte půjdu ošetřit svého společníka. Pokud chcete se mnou dál mluvit, tak pojďte se mnou, ale první bych doporučila vydat vaším společníkům rozkazy.“ Spěchám k No Xu Ihovi a jemně se dotknu jeho zlomené ruky. „Zkusím tě vyléčit.“ Řeknu mu a aktivuji techniku. Zavolám na Impíka, když ke mě přijde tak ho pochválím a pak ho vrátím zpátky do krystalu. Potřebuji aby zůstal co nejvíce silný.
 
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2019 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.16668486595154 sekund

na začátek stránky