Andor.cz - Dračí doupě online

Dobrodružství

Honba za Kostějem nesmrtelným

Příspěvků: 389


Hraje se Dvakrát týdně  Vypravěč Arged je offlineArged
 

DružinaObnovit družinu

 Postava Medisonic je offline, naposledy online byla 20. ledna 2021 19:05Medisonic
 Postava Dlouhej Quinn je offline, naposledy online byla 21. ledna 2021 21:26Dlouhej Quinn
 Postava Binoš je offline, naposledy online byla 22. ledna 2021 0:28Binoš
 Postava Bílý Slon Elivor je offline, naposledy online byla 21. ledna 2021 21:18Bílý Slon Elivor
 
Bílý Slon Elivor - 21. ledna 2021 20:44
bilyslon019514.jpg
Hm, co se stalo? Tady jsem už byl…
S námahou se zvedám a syknu bolestí když ucítím své vykloubené rameno.
Do písečné bouře, ta zavšivená kostra. Zanadávám si v duchu.

Belhám se opět nahoru po schodech. Meč přehodím do druhé ruky. (hod 3)
 
Šéf - 20. ledna 2021 22:42
kost6433.png

Konečné vyrušení



Všemožné vaše triky kostlivci dávají zabrat.
Metá šutráky kolem sebe jako rotační katapult. Elivora to hodilo zpátky do sklepení (ale tentokrát má k tomu nádavkem vykloubené rameno!), Binoš a jeho taška.. Matka představená by jistě Binošovi vysvětlila, že taška není štít. Na rozdíl od slova svatého. Snad to slovo zachránilo knězi život, protože těsně před kamenem klopýtl a ten mu prosvištěl nad hlavou. Ten další ovšem letěl tak prudce, že i přes brašnu zlomil Binošovi malíček pravé ruky. Další šel na stehno. Z toho bude "pouze" pořádný koňar. Něco schytává i kostlivec. Další parádní pumelice od Medise ulomila z lebky několik drobných kůstek v místech, kde bývá nos. Kostlivec nuceně udělal dva kroky vzad k napřaženému Quinnovi. Hlavu má tak blízko, že není třeba házet. Hobit mu lahvičkou prostě praští do hlavy. Střepy odlétají, svěcená voda se rozlévá po žlutobílých kostech a...

Kostlivec řve. Řve tak strašlivě, že si musíte zacpat uši a zavřít oči a přikrčit se, jinak by vám nejspíš na místě praskla hlava.

Když to konečně ustane, zdálky se ozve "O-hoho-hóó!"

Jenže co je to platné!? Kostlivec stojí čelem k malému roztřesenému námořníkovi a ukazuje na něj svým pařátem. A ten, chudák, slyší v hlavě to známé: "Pojď, pojď ke mě, kamaráde!"
Jen jeden rozdíl oproti prvnímu setkání Quinn cítí. Tentokrát ho to vůbec, ale vůbec nenutí ten hlas poslechnout!

Popište, co chete dál dělat a Binoš s Elivorem nechť si hodí. A chci vidět šestky konečně!
 
Binoš - 20. ledna 2021 21:26
9a1c96cfa43ae8f93d7f94bf0e79865a537.jpg

Taška jako štít



Kámen mi způsobil bolístku na rameni. Jauvajs, bude z toho pěkná modřina. Přesně tohle jsem ale potřeboval, abych se dokopal k něčemu jinému, než jen k modlení. ”No, občas i kněží musí tasit zbraně a ochránit své ovečky!” Popadnu do ruky svůj posvěcený palcát a poslední chvíle věnuji prosbě k Nejvyššímu:
”Nejvyšší, ochraňuj prosím i nadále v tomto nelehkém boji mne a mé přátele! Nechť nás kameny míjí a tvá síla nás provází!” Na to vezmu do ruky svou koženou tašku, kterou si hodlám krýt a pokrčen, abych byl co nejmenší cíl, se hbitě rozběhnu směrem ke kostlivci. ”Kdyby mě teď viděla matka představená, určitě by na mě byla hrdá!”
 
Medisonic - 20. ledna 2021 18:18
medisonic7360.png
Chytím se za hlavu a v bolesti na chvíli pokleknu, po chvilince se opět zvedám a kouknu okolo sebe a vidím jak akorát Binoš dostal kamenem taky. Hned na to vidím jak Elivor mizí kamsi pod zem.
"Sakra, snad to nebylo nějaké zlé kouzlo, aby nám Elivor na vždy nezmizel kamsi do podzemí."
Jenže to už letí další kamení a to mě vytrhne z přemýšlení a zoufání si.
Opatrně si vlezu za nejbližší zídku a po čtyřech lezu o kus vedle, aby mě kostlivec nezpozoroval a nevěděl, kde asi jsem. Vezmu do ruky kámen a jakmile slyším dopad dalšího kamene, opatrně rychle vykouknu a pokud je vše relativně v pořádku zase hodím po kostlivci kámen a rychle se schovám. Takhle to opakuji ještě dvakrát.
vždy o kus někam popolezu a jednou hodím kámen.
 
Dlouhej Quinn - 19. ledna 2021 19:53
thief041923.jpg
Teď pomalu a opatrně!
Hlavně ho na sebe neupozornit.
Jsem skoro za ním.
Ze zdiva se uvolňuje kámen za kamenem, vždy se podivně vznesou do vzduchu a pak naberou směr a rychlost.
Kamarádi to musí schytávat.
Kosťoun jen tak diriguje.
Ozval se divný rachot.
To se snad na někoho zřítila zeď, ne?
Napjatě odolávám pokušení se vrhnout k okraji hradeb a podívat se dolů, co se děje.
Držím lahvičku a pekelně se soustředím.
Představuji si, jak se rozbije o temeno lebky.
Těžko říct, jestli se na té "tváři" může objevit údiv, ale v mé vizi tam je. Se vším všudy.
Neodvažuji se přijít na dosah.
Mám strach, že se každou chvíli otočí.
Ale na druhou stranu mám jen jedinou lahvičku.
To musí být jistý zásah.
Tohle fakt není srabárna - zblízka a zezadu, protože ten netvor je strašný.
A pak se najednou někde dole ze sklepa vypotácí zaprášený Elivor a tasí stříbrný meč.
To je ta pravá chvíle.
Ještě nákrok a...
tumáš!
 
Bílý Slon Elivor - 18. ledna 2021 21:07
bilyslon019514.jpg
Kde to jsem?
Probírám se z leknutí, ale rychle si uvědomuji že mi vlastně skoro nic není a že jsem se propadl do nějakého sklepa.
Hmm, nějaké lahve s vínem? … A hele tamhle jsou schody.
Vydám se po schodech nahoru abych se vynořil za kostlivcem. Už jsem skoro nahoře, vytahuji svůj stříbrný meč… (hod 1 :-D )
 
Šéf - 16. ledna 2021 11:57
kost6433.png
Medisonic se rychle vzpamatuje a práskne další šutrák po kostlivci. Ale ouha! Kámen se zastaví ve vzduchu a stejnou rychlostí se řítí na lebku toho, kdo kámen hodil. Naštěstí nebylo při plném soustředění tak těžké uhnout. Ukryt za jednou z padlých zdí vyhlédne válečník opatrně kontroluje situaci. A nestačí se divit. Další kámen. A tentokrát trefil. Naštěstí ne vážně, pouze bolestivě. Medisonic se skrčí zpět za zídku a ohlédne se po blížících se krocích. Je to Elivor. Přikrčený obíhá zříceninu směrem, kde se teď Medisonic kryje.
Pár kroků před ním, ve chvíli, kdy se navzájem spatří, náhle se Bílému Slonovi pod nohama otevře zem a v tom běhu už to nejde zastavit. Klouže prudce dolů po směsi hlíny, listí a štěrku někam do tmy. Naštěstí ne příliš hluboko. Zdá se, že právě objevil sklep. Trocha světla padající dírou napovídá, že sklípek vede zhruba pod kostlivce, kde končí několika schůdky nahoru. Objev to byl bolestivý, ale naštěstí nic vážného. To ovšem netuší ostatní, kteří spatřili, jak se propadá kamsi dolů.

Binoš se modlí. Ach, bohové, co se to tu děje? Ze svého úkrytu vidí oba barbary a co se právě stalo Elivorovi. Smůla nebo štěstí? Že by boží zásah? Nikdo jiný už totiž nepostřehl, že od kostlivce vyletělo kamenů hned několik najednou. A Elivorův propad kamsi jej uchránil od zásahu přímo na spánek! Bum! Binoš to schytal taky. Nedával vteřinu pozor a hned si odnáší pořádnou modřinu na rameni.

Quinnovi navzdory jeho úmyslu jeho akce hrozně dlouho trvá. Zídka prostě v místě, které si vybral, nejde vylézt. V tom zmatku a spěchu to klouže a vrací to hobita zpět. Musel ji prostě oběhnout. Ale povedlo se. V šoku se na vteřinu zastaví. Vynořil se ve vnitřním okruhu zdí tři kroky za kostlivcem! A ten? Hraje divadlo, nebo o Quinnovi vážně neví? Lechtá prsty vzduch vedle sebe a ze země se zvedá jeden kámen za druhým. Svist! Prásk! Švih! Metá jim kolem sebe. Ne však za sebe.

Quinn zvedá ruku s lahvičkou svěcené vody..

Je to teď na vás ostatních, jestli se to Quinnovi podaří (ten už házet nemusí)! Popište, co chete dál dělat a hoďte si. A chci vidět od každého šestku!
 
Binoš - 15. ledna 2021 23:56
9a1c96cfa43ae8f93d7f94bf0e79865a537.jpg

Obrázek



Vykulil jsem oči bázlivým úžasem, když jsem po oslovení Světlonošky opravdu spatřil její práci.
”Tu ne, tu ne…” šeptám si pro sebe dosti vylekaně a pátrám v paměti po vhodnějším bohu, který by mi mohl v mé zapeklité situaci pomoci. Ze strachu udělám krok dozadu, ale zakopávám a už sedím na zemi na bobku.
”Ach, matka představená by jistě věděla na koho se obrátit! Kéž by tu teď byla.”

Binoš a matka představená


”Co teď, co by udělala matka představená?” ptal jsem se sám sebe, když jsem začal cítit vůni roztékajícího se sýru. Víc než o sebe mám ale strach o své přátele, které přes ohnivou stěnu kolem sebe vůbec nevidím. Cítím přítomnost pekla. Tak blízko! Výhružně na mě volá… Blíží se, ještě na mne ale nemůžou, má víra je pořád drží tak tak na uzdě!

To ale plameny zmizí. ”Bůh mě zachránil!” zvolám vítězoslavně, rychle vstávám a rozhlížím se po svých přátelích, abych zjistil jak si počínají.

A tak se rozhodnu běžet za Medisonicem. Kdybych měl náhodou umřít, nechci umřít sám! Jenže to se střetnu pohledem s kostlivcem a tomu stačí jediný prst, aby mne poslal opět k zemi. ”Potvorák nevrlý, dlouho nejedl a přesto má tolik sil…”

”Notak, Binoši, bohové v tebe věří!” povzbuzuju sám sebe, abych vstal a šel pomoci svým přátelům, napadla mě totiž myšlenka, že bych zbaběle zůstal ležet a předstíral smrt. To by o mne možná kostlivec ztratil zájem!
A tak se poněkud rozbolavěle snažím znovu vstát a klopýtavě běžet za Medisonicem, kde mám v plánu se schovat. ”Hlavně opatrně! Ať se vám něco nestane!” křičím pro jistotu na své přátele. ”Jak jen jim pomoci?”
A tak si najdu nejbližší úkryt a pustím se do modlení.
”Óóóó Nejvyšší, ochraňuj prosím tyto mé ovečky před samotným peklem!
Nenech mé přátele zemřít!”

”A ti dva barbaři jistě touží po ctihodné a pamětihodné smrti ve zbrani, ale dnes prosím ne…”
”Óóó Nejvyšší, ochraňuj je skrze mou ryzí víru!
Posilni je odvahou a dej jim sílu!
Óóó ty Nejvyšší, jen skrze tebe dokáží porazit kostlivce a přivést ho ke spasení!
Óóó Nejvyšší, vyslyš mé volání!”

 
Bílý Slon Elivor - 15. ledna 2021 20:25
bilyslon019514.jpg
Medisonova muška je obdivuhodná. Nebo možná ta kostlivcova lebka z nějakého důvodu kameny přitahuje. No ať je to jak chce, rozhodně nám to trošku pomohlo.

Nezůstávám pozadu a vyrážím podél zídky na druhou stranu než Quinn a pak také přes ní a blíž k našemu nepříteli, ale z opačné strany. Pokud budeme na více místech současně, neměl by nás kostroun tak snadno sledovat.
Snažím se oběhnout tu rozbořenou budovu, za jejíž zídkou se kostlivec ukrývá, a vpadnout mu tak do zad. (hod 5)
 
Medisonic - 15. ledna 2021 09:00
medisonic7360.png
"A sakra, tak on i přemejšlí, taď tedy hodlá kouzlit na bobku a jen vystačí hlavu, aby nás sejmul? Toho se dá využít, protože když bude skrčenej neuvidí nás, snad. No zkusit se to musí."
Krapek bolavý se zvedám a kontroluji situaci. Pokud vidím, že nic nebezpečného nevidím, opět seberu nějaký pěkný kámen akorát do ruky a běžím bokem po kostlivcově pravici k němu.
Všimnu si i Quinn se dal do pohybu a tak se zase snažím na sebe upoutat pozornost, abych těm dvěma dal šanci se k němu přiblížit.
Udělám pár rychlých kroků a mrsknu zase kámen do míst, kde by měl být kostlivec, aby se zaměřil jen na mě. Zase udělám pár rychlých kroků a schovám se a čekám, co na to kostlivec. Seberu si opět kámen a čekám, pokud se nic nestane, opatrně nakouknu a zase se přemisťuji a jsem připraven na kostlivce hodit kámen, hned jak ho uvidím.
 
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2021 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.13109493255615 sekund

na začátek stránky