Andor.cz - Dračí doupě online

Dobrodružství

Heroine tale: Leontina story

Příspěvků: 13


Hraje se Denně  Vypravěč Gorax je onlineGorax
 

Ukončená jeskyně!

DružinaObnovit družinu

družina zatím neexistuje
Vypravěč - 12. listopadu 2020 15:07
panorama1288521389903130199336.jpg

Městečko Ymir


1. srpen, roku 1 080, dopoledne
Městečko Ymir, Alderánská říše, pohraničí


Z rodinného panství jsi vyrazila bez konkrétního cíle, tedy ano cílem je nalézt bratra, ale je to takový obecný cíl se kterým příliš nevíš kde začít. Je pravděpodobné, že on se honí někde za dobrodružstvím a hrdinskými skutky co by mu přinesly slávu, bohatství, nebo třeba vhodnou manželku. Nezbývá, než jít v jeho stopách.

Cestuješ daleko od rodinného sídla, v jehož okolí tě budou nepochybně hledat, koneckonců pro strýce a jiné příbuzné jsi cennou figurkou na šachovnici sňatkové politiky, které se hned tak nechtějí vzdát. Krom toho se mohou i bát, že bys svého bratra skutečně našla…

Cestuješ dál, cestuješ od města k městu od vesnice k vesnici. Pomáháš lidem jako správný rytíř, nebo spíše rytířka. Chováš naději, že by ti potom někdo mohl prozradit nějaké stopy, co by tě přivedly k bratrovi, nebo třeba tomu po čem by mohl pátrat. Dá se říci, že to funguje, občas se doslechneš o něčem, co by mohlo tvého bratra zaujmout a mohlo ho přilákat.

Cestuješ, občas si musíš doplnit zásoby, koupit něco nového jako náhradu za opotřebované, nebo něco vyměnit. Když to jde, tak bydlíš v lepších hostincích, takových těch, kde se schází počestná střední vrstva obchodníků, řemeslníků či statkářů. Vyhýbáš se takovým těm pajzlům, kde se obvykle schází nejnižší vrstvy, jako jsou děvky, žebráci, tuláci, násilníci….místům co už z dálky smrdí potem a močí. To není nic pro tebe.

Až o několik týdnů, či měsíců později si začínáš uvědomovat, že se tvé finance značně tenčí, že i živit toho koníka je docela nákladné. Však on denně spořádá otrub tak za groš, někdy i dva. Ani jeho ustájení u hostince není úplně zadarmo. No peníze ubývají, rychlým tempem.

Cestuješ dál, jaro dávno minulu, léto je v plném proudu. Práce je všude dostatek, ale je to práce na polí či s dobytkem, nic pro hrdinu toužícího po slávě, ale prý se v pohraničí něco děje, tak snad tam bude příležitost. A právě to tě koncem srpna dovedlo až do malého zapadlého městečka jménem Ymir.


Obrázek
Zájezdní hostinec "U Kozí brady" na okraji města Ymir


Nyní je další krásný letní den, kdy je venku vedro na padnutí a obloha je bez jediného mráčku. Zkrátka je to krásný den, který je ještě lepší, neboť jsi dorazila do malého městečka Ymir a velmi rychle jsi našla zájezdní hostinec, kde je možné se ubytovat, ustájit koně a dobře se najíst.

V kapse máš stále tak sto grošů a i nějaký ten zlatý dukát se jistě najde, takže rozhodně nestrádáš a můžeš si to pohodlně dovolit. No alespoň na nějaký čas. Nocleh s ustájením a lepším jídlem tě nevyjde na víc jak pět grošů za den, včetně péče o koně a možnosti se vykoupat.

 
Vypravěč - 12. listopadu 2020 15:07
panorama1288521389903130199336.jpg

Kapitola II.

Dalekáť cesta má!


Obrázek

 
Vypravěč - 12. listopadu 2020 14:41
panorama1288521389903130199336.jpg

Rodinná tvrz


1. Duben, roku 1 080, dopoledne
Rodinná tvrz, Alderánská říše, říšská provincie


Rozhodnutí odejít padlo, přípravy k odchodu jsou v plném proudu. Samozřejmě by to nikdo neměl vědět, aby tě náhodou někdo nezastavil. Koneckonců co víš o světě tam venku, o světě obyčejných, prostých lidí do kterého se chystáš vrhnout a najít svého bratra.

Nyní máš vše připraveno, zabaleno, i peníze z pokladny částečně ukryté různě po hradě, nebo sebou. Nutno dodat, že váček s mizernými 500 stříbrnými groši váží něco kolem 20 kilogramů a celkem se pronese. Samozřejmě je možné si vzít i nějaké zlaté mince, ale jak jsi zjistila při občasných nákupech, obchodníci na ně často nemají zpátky, zvláště když jde o menší nákupy v řádech měděných mincí.

Před samotným odjezdem zbývá rozhodnout o posledních drobnostech, například, jestli si vezmeš pár kousků rodinného dědictví. Konkrétně jde o:

Dlouhý meč z Modré oceli, otcův rodový meč děděný po předcích, na výpravy ho nebral.
Stříbrný medailonek s rodovým znakem, původně matčin, rovněž se dědí v rodině po ženské linii.
500 x Stříbrný groš
100 x Zlatý dukát


Pak již nezbývá, než vyrazit na vyjížďku, nechat doprovod doma a již se preventivně nevrátit. Dá se čekat, že tě budou hledat, že budou pátrat, takže je třeba odjed někam, kde je to nenapadne.

 
Leontina de la Masterone - 12. listopadu 2020 13:28
lea15738.jpg
Rodinná tvrz

1.Duben, roku 1080, dopoledne
Rodinná tvrz, Alderánská říše, říšská provincieTradiční truchlení skončilo, ale smutek ve mně zůstal. A teď se přidal i hněv, našvátní. Z těch všech zpráv, žádostí, kondolencí, falešných starostí…
A ty hádky, ohledně dědictví.

Oni mě chtějí někomu neznámému prodat a udržet tak rod? To si snad dělají srandu? A zajímal se někdo o mě, co chci já?

Čtu oznámení na papíru s naším rodovým znakem, od lidí, které skoro neznám, lidí, co se nikdy nezajímali a teď mi oznamují, co mám dělat!
Vztekle odhodím listinu, když si všimnu, jak přistála v krbu a pomalu hoří, až z ní nejsou ani uhlíky.

Ne! Nebudu jejich loutkou, je čas vzít osud do svých rukou! Pche, co pak mě císařský soud vyslyší?
Je třeba najít bratra. Safra, proč je po otcovi a někde se toulá, nezodpovědně.


Vzchopím se, dlouze popřemýšlím, rovnám si myšlenky v hlavě. Je třeba potají nakoupit vše potřebné na dlouhou cestu. Někam schovat co nejvíce z rodinné pokladny, to strýc neshrábne, zabezpečit služebnictvo, ty loajální na to připravit.

No je to zodpovědné? Tak asi taky jsem trochu po mém otcovi.

Vyrazím nakoupit nějaké jídlo na cestu, deku. Naštěstí většinu mám, tak není toho tolik k nákupu.
Nejdříve si však v pokladně naplním váček, druhý zkusím najít nějaké tajné místo v rodinné tvrzi, kde by se dal schovat. A třetí se pokusím uložit u někoho v městě, u někoho, komu věřím a vím, že je mi loajální. No a chod tvrze ještě zbylo dost a strýček ať si poradí. Minimálně ušetří na mé svatbě.

Jsem rozhodnutá, že večer vyrazím na projížďku na koni a už se nevrátím.
 
Vypravěč - 10. listopadu 2020 10:28
panorama1288521389903130199336.jpg

Rodinná tvrz


1. Duben, roku 1 080, dopoledne
Rodinná tvrz, Alderánská říše, říšská provincie


Většinu života jsi strávila na rodinném panství svého rodu, pravda tvůj otec, hlava rodu se doma nikdy příliš nezdržoval. Většinu života strávil na cestách mimo domov, ve službě svého lenního pána. O panství se tak reálně starala matka a nějací další správci, ale tak už to bývá. Hlava rodu, vlastník panství se doma ukázal jen tak párkrát do roka, nebo třeba i roky a obvykle, když mu docházeli peníze.

Tvůj otec je mrtev, padl v bitvě a zpráva o tom dorazila asi před měsícem. Tvá matka byla již v té době sužována nějakou chorobou a tato zpráva ji vlastně dorazila, matka zemřela asi před čtrnácti dny. Tradiční doba truchlení již skončila a nyní se začínají ozývat různí příbuzní a další úředníci ohledně dědických práv.

Oficiálně je dědicem tohoto panství a všeho majetku tvůj starší bratr, ale ten se před lety vypravil do světa vydobýt si slávu, tituly a kdo ví co ještě. Stejně jako otec se na panství vracel jednou za čas, ale v posledních letech o něm nebylo téměř slyšet. Až nyní někteří vzdálenější strýcové tvrdí, že je mlad pán mrtev a dle práva jsou dědici oni. Samozřejmě, aby si to dědictví mohli pojistit, je třeba tě vhodně provdat. Nyní se v podstatě jen dohadují, za koho tě provdají, aniž by se kdokoliv z tvých drahých příbuzných zajímal o tvůj názor. Zkrátka až se dohodnou, tak ti to oznámí … což se ti samozřejmě nelíbí, ale jaké máš jiné možnosti? Přijmout roli manželky? Doufat, že se bratr zázrakem vrátí? Usilovat u císařských soudů o uznání vlastního dědického práva?


Obrázek
Rodinná tvrz, kdesi v Alderánské říši


Lidé tohoto panství, a sloužící tě znají, dá se říci, že tě respektují a uznávají, ale zákony a tradice příliš neumožňují, aby si toto panství zdědila sama. Zvláště, když existuje řada lidí, jež mohou prokázat pokrevní přízeň a skrze ně tvé nároky napadnout.

Na druhou stranu stále máš k dispozici rodinnou pokladnu (i když nijak zvlášť plnou), většinu movitého a nemovitého majetku, který stále můžeš využívat dle libosti. Ostatně tvůj strýc se svým doprovodem přijede až za několik dní … kdy nejspíš dostaneš domácí vězení až do svatby.


 
Vypravěč - 10. listopadu 2020 09:32
panorama1288521389903130199336.jpg

Kapitola I.

Domove, sladký domove


Obrázek
Rodinná tvrz, kdesi v Alderánské říši

 
Vypravěč - 06. listopadu 2020 16:58
panorama1288521389903130199336.jpg

Zranění a posílení

Masti a lektvaryKaždý hrdina na své cestě dříve či později utrpí nějaké to zranění, které by jen blázen podcenil. Každý hrdina, co chce zůstat naživu se rychle poučí, že není možné zranění podceňovat a léčbu nechávat jenom na Nebeském otci. Rovněž každý hrdina časem zjistí, že je může své tělo dočasně posílit a získat ze sebe víc, než se zdá.

Lektvary

Na trhu je k dispozici značné množství lektvarů. Většinou působí jen dočasně, nebo mají reálně jen psychologický efekt.

Léčivé lektvary fungují na principu urychlení metabolismu, což urychluje hojení ran. Jejich efekt tedy není okamžitý a dá se říct, že spíše pomáhají přirozenému způsobu hojení. Prakticky takové lektvary obsahují antibakteriální látky, zabraňují infekci a dalším jevům, jež mohou zranění procházet. Samozřejmě mikroorganismy nejsou v této době známé, ale existují.

Posilovací lektvary či masti působí velmi podobě, dají jejich efekt se dá přirovnat ke steroidům, silné kávě, či energetickým nápojům z naší doby. Ty účinnější lektvary třeba ke drogám jako metanfetamin. Každopádně když jejich účinek odezní, následuje hluboký propad dříve posílených „atributů“ a trvá nějaký čas, než e vše vrátí do normálu (hodiny, dny podle dávky a typu).

Hojivé a ostatní masti

Existuje několik hojivých balzámů, jež se dají nanášet přímo na rány, aby se zabránilo infekci a podpořilo hojení. Podle typu zranění se používají obvykle v kombinaci s obvazem, ale není to nezbytné. Tyto masti zastaví krvácení, zacelí rány a pomohou hojení, obvykle po nich nezůstávají ani jizvy.

Nevýhodou je, že několik dní po aplikaci masti je část těla, kde je mast nanesena nadmíru citlivá. Vše je cítit mnohem intenzivněji a případně bolestivěji. Když je třeba ošetřena sečná rána na ruce touto mastí, tak se rychle zahojí a nezanechá jizvu, ale když do té ruky během boje dostane člověk zásah, tak je to bolest div ne na omdlení.

Některé masti mají vedlejší halucinogenní účinky, další třeba mohou ovlivnit fyzický zjev. Například existují masti po kterých se vizuálně zvyšuje objem svalové hmoty na místě, kde je aplikována. Například si tak pánové mohou nafouknout bicepsy a vypadat jak kulturisté, i když to jejich sílu reálně neovlivní.

Samozřejmě vše se dá zneužívat i k věcem, k nimž to není plánováno. Vše se dá zneužívat v turnajích a soutěžích, zakázáno to není. Jen je to na vlastní riziko.

 
Vypravěč - 05. listopadu 2020 20:58
panorama1288521389903130199336.jpg

Finance a majetek


Rozlišujeme tyto mince:

Měděné mince: Grešle, Haléře (Poměr: 10 na 1 stříbrný)
*Běžné na venkově mezi prostým lidem. Drobné útraty v hospodě, jídlo a podobně.

Stříbrné mince: Groše, Tolary (Poměr: 10 na 1 zlatý)
*Nejběžnější mince. Používané na venkově bohatšími sedláky, ve městech i ve šlechtických kruzích.

Zlaté mince: Dukáty, Krejcary (Hodnota: 1zl za 10 st, nebo 1zl za 100 md)
*Velmi vzácné mince. Mezi prostým lidem skoro nejsou. Užívají se především mezi šlechtici, velmi bohatými měšťany apod.

Pro jednoduchost, bych většinu případné kořisti a dalších věcí co nemají jiné, než obchodní využití evidoval jenom jako peníze. Nerad bych nás zatěžoval více různými předměty, než je nezbytně nutné.

Rozdělení mincí podle hodnoty by mělo sloužit hlavně pro RP účely, koneckonců v hospodě někde na vesnici nebudeš platit pivo za 2md celím 1zl na což by ti třeba nemusel mít kdo vrátit. Osobně myslím, že v určité fázi hry přestanou být peníze důležité a nebudou hrát moc roly pro další pokračování.

 
Vypravěč - 05. listopadu 2020 20:36
panorama1288521389903130199336.jpg

Běžně známé minihry

ObrázekMinihry jsou pouze herní vsuvkou a nemají sloužit jako hlavní zdroj příjmu. Nicméně s trochou štěstí mohou pomoci do začátku. Existuje celá řada soupeřů, které lze využít pro ukrácení dlouhé chvíle. Většina jich hraje pouze o nevýznamné drobné, pokud chce někdo větší výdělek, tak by měl vyhledat speciální hazardní hráče co jsou ochotni hrát o vyšší částky.

Hraje se za pomoci Andorských kostek. Jakékoliv možné podvody jsou čistě jen RP záležitostí. Ano v některých hrách, kde hrají roli i statistiky je možné své šance zvýšit různými stimulanty. Co je možné hrát:

Hra v kostky
Pravidla jsou velmi jednoduchá. Hází se Andorskými kostkami 2k6, vyšší součet vyhrává, jakýkoliv pár přebíjí součet a vyšší pár přebíjí nižší. Je možné si vybrat mezi rychlou hrou s jedním kolem, nebo hrou na dvě ze tří vítězných. Profíci o vyšší sázky hrají zásadně variantu dvě ze tří vítězných.

Páka. Přetlačovaná.
Základem hry je modifikátor síly + hod 1k6 vyšší hodnota vyhrává. Jasnou výhodu zde mají silné postavy, i když samotná síla vítězství nezaručuje.

Pijanská soutěž
Základem hry je modifikátor odolnosti + hod 1k6 vyšší hodnota vyhrává. Jasnou výhodu zde mají odolné postavy, i když samotná odolnost vítězství nezaručuje.

Vedlejším účinkem této soutěže stav těžké opilosti a následky s tím spojené. Také je nutné mít dostatek vhodného, soutěžního alkoholu. Oba soupeři dostávají nalito ze stejné lahve.

Souboj či rvačka
Bojuje se zásadně beze zbrojí na základě výzvy. Je možné bojovat beze zbraní, nebo se zvolenými cvičnými zbraněmi. Dle dohody, soupeři mívají stejné či podobné zbraně.

Tento event se hodnotí boj. O vítězi rozhoduje bojový skill a hod 3k%. V boji je velmi důležitý skill, hody slouží pro vnesení prvku štěstěny a náhody, ale nelze na ně spoléhat. Ani vysoké hody nezaručují vítězství v boji.

Do her je vždy třeba něco vsadit. Mohou to být peníze, movité věci, nebo služby. Vítěz získává výhru automaticky, platbě se nelze nijak vyhnout. Pro jednoduchost, není třeba řešit vlastnictví kostek. Dá se říct, že to jedna z mála věcí, kterou může mít u sebe každý. V inventáři se tato položka nijak neprojevuje.

V této nejsou pro jednoduchost požívány skilly a atributy, ale jde především o RP a popis. Alchymistické produkty mohou v rámci RP značně navýšit co je třeba.

 
Vypravěč - 05. listopadu 2020 20:30
panorama1288521389903130199336.jpg

Magie

Runy a svitky


Obrázek


Magii run a svitků by skutečný mistr magie, za Magii považoval jenom žertem. Z pohledu mágů se jedná něco, co je jen o málo více, než kabaretní triky pouťových kouzelníků, jejichž umění spočívá v tahání králíků z klobouku. Se skutečnou magií, která je spíše uměním, než souborem nějakých pouček a postupů to totiž nemá nic společného.

Magické svitky a runy jsou v zásadě předměty do kterých nějaký mág vložil svoji moc a konkrétní kouzlo. Obvykle je to kouzlo napsáno runovým písmem, jehož znalost je nezbytnou podmínkou pro používání těchto předmětů.

Držitel takového svitku, nebo runy nemusí být nadán skutečnou mocí, stačí mu jen mít znalosti jak předměty využít. Tedy musí umět číst RUNOVÉ PÍSMO. Potom mu stačí onen předmět aktivovat a využít kouzlo co je v něm ukryté. Obvykle nejde o složitá kouzla, vlastně jde většinou o kouzla velice jednoduchá a přímočará, taková, která obvykle zvládne i student prvního ročníku magických umění.

K seslání těchto kouzel není třeba magická jiskra, nebo magická energie. Nicméně seslání není zadarmo, stojí to fyzické síly. Používání těchto kouzel člověka fyzicky vyčerpává. Rozdíl mezi svitkem a runou je v tom, že svitek je jednorázový a použitím je zničen. Runy naopak vydrží neomezené používání, ale zase nejsou ničím laciným.

 
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2021 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.085123062133789 sekund

na začátek stránky