Andor.cz - Dračí doupě online

Knihovna

BlafoukOblíbit

nightimefox8315.gif

Autor: Tuax

Sekce: Nápad

Publikováno: 10. května 2004 22:47

Průměrné hodnocení: 7.8, hodnotilo 4 uživatelů [detaily]

 
Jedná se o novou rasu, která sice není určena pro hráčské postavy, ale za to je to rasa vypracována tak, aby obzvláštnila jednu často zanedbanou část světa. Jakou? To se dočtete v popisu. Jako obvykle jistě se v tom dají nalézt, chybky, ale co je v tomto světě dokonalé že? Blafouci jsou stvoření hlavně pro zábavu a spestření světa, tak vám přeji hodně zábavy, nejen při čtení ale při hraní a nechtěných setkáních s Blafouky :)
 

BlafoukŽivotaschopnost: 1
Útočné číslo: -1 + síla zbraně
Obranné číslo: (+2+1)= 3
Odolnost: 12/0
Inteligence: 7/-2
Bojovnost: 9
Velikost: A
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: 12/humanoid na území bažin; 6/humanoid na pevné půdě mimo bažiny
Přesvědčení: Zmatené zlo
Poklady: Blaf - viz. níže
Zkušenost: 60

1.) Špetka historie o původu


Blafouci jsou jednou z větví skřítků, která se od svého původního národa v dávných dobách oddělila. A to ne dobrovolně. První předci Blafouků, byli ve skutečnosti z národa skřítků vyhnáni. Protože to byli jedinci neštítící se zlých skutků. Jejich škodolibá kouzla nesloužila k pobavení či potrestání, ale k ublížení a zabití. Vyhnanci ze skřítčího národa zatrpkli a hledali místo, které by pro ně bylo jako stvořené a někdy v té době se dostali k bažinám, kde se jim kupodivu zalíbilo. Fascinovala je ponurost bažin a nebezpečí číhajicí na každém kroku. A tak vstoupili do bažin a usadili se. Během jedné generace (několik desetiletí, podle některých stařešinů prý staletí) se zcela přizpůsobili nehostinnému prostředí.2.) Vzhled


Typický Blafouk vzhledem připomíná člověka, tedy až na svou výšku. Blafouci dorůstají do výše kolem 50coulů. Jsou tedy o proti běžným skřítkům (z pravidel) o něco vytáhlejší. Všichni Blafouci mají hnědé vlasy, které si nestříhají a u starších jedinců tak dosahují vlasy nevídané délky. Vlasy si splétají do copu, který si omotávají kolem krku, tedy pokud je hodně dlouhý. Z oválné tváře jim na svět koukají dvě očka, nejčastěji zelené barvy a pod nimi se jim krčí malinký nosík. Jsou mezi nimi jedinci štíhlí jak párátko i jedinci kulatí jak měsíc. Jejich váha se pohybuje od 500 do 1000 mincí (25-50kg). Tělo jim kryje mírně nahnědlá kůže, která je téměř bez chlupů. Ale tu se asi někomu jen tak nepodaří zahlédnout. Protože od hlavy k patám jsou neustále potřeni blátem a humusem z bažin. Tato krycí vrstva slouží nejen k lepšímu splynutí s okolím, ale je i dobrou ochranou proti obtížnemu hmyzu. Blafouci převážně nenosí oblečení, tedy až na bederní roušku. Po světě chodí od narození bosí a tak mají kůži na chodidlech nepřirozeně ztvrdlou. Každý Blafouk nosí u sebe na krku neustále kožený váček s "Blafem" viz. níže.3.) Život v bažinách


3.1) "Oldís" - Blafoučí sídlo


Blafouci si budují v bažinách podzemní sídla, kterým říkají Oldísy. S pomocí kouzel vysušují a zpevňují bažinatou půdu směrem dolů. Tou pak vedou tunely až do míst, kde je již pevná půda nebo skála. V té zakládají rozsáhlá sídliště. Jedná se o rozsáhlý komplex mnoha chodeb a místností. Velikost závisí na počtu obyvatelstva. Do každého sídliště vedou zpravidla minimálně tři tunely, to záleží na počtu obyvatel žijících v podzemním Oldísu. Tunely vedoucí na povrch bažiny bývají široké od 50 do 100 coulů a jejich výška se pohybuje od 70 do 100 coulů. V blízkosti těchto vstupu do podzemí pokládají Blafouci různé pasti a zakládají zde silné strážní posty, které nejsou nikdy prázdné. Počet obyvatel v jednom Oldísu se pohybuje od 50 do několika stovek Blafouků. Na území bažin se nachází obvykle více různě velkých Blafoučích podzemních Oldísů, jejichž obyvatele spolu spolupracují, obchodují i bojují o nová území. Chodby v Oldísu mají výšku 1 sáh, stejně tak místnosti. Velikosti místnosti už záleží na každém Blafoučím jedinci. Každý Blafouk má v Oldísu svou místnost, kterou si sám po dovršení patnáctého roku života vybuduje, vyhloubí, na místě určeném Blafoučím správcem Oldísu. Místnosti mají nejčastěji obdelníkový půdorys. Za léta života v bažinách už se stalo zvykem, že ke komfortní místnosti patří obložení zdí rohožemi, vytvořených z kůry stromů. To záleží na vkusu každého Blafouka, někteří si místnost dokonce obkládají vysušenými travinami, jiní dřevem a někteří si stěny místnosti oplácají blátem a jsou spokojeni krásou svého domova. V místnosti mají vysekaný ze stěny výklenek, který mají vystlaný suchými travinami, na kterých maji rozprostřené kožešiny, ze zvířat které ulovili, na povrchu. Ano, toto je místo kde se ukládají ke spánku. V místnosti je pak ve stěnách ještě několik vysekaných výklenků, vyhloubených oken, které slouží jako police, a skříňky. Mimochodem váček s Blafem si v podzemním domově sundávají, berou si jej jen když jdou na povrch. Kromě obytných místností se v Oldísu nachází i místnosti sloužící jako sklady, které jsou plné všemožného haraburdí. Potraviny věší na provazy (splétané s travin), které jsou zavěšeny na zdech v hácích. Potraviny věší do vzduchu z hygienických důvodů, aby se jim neválely na zemi, po které neustále »apají. Další oblíbenou místností v každém Oldísu je místnost s bahenní lázní. Je to místnost v níž mají Blafouci vyhloubený bazén, v něm bláto, které neustále doplňují a udržují v mazlavém stavu. Do této lázně se chodí Blafouci zapatlat, pokud jsou málo potření blátem. Ale využívají tuto lázeň i k odpočinku a relaxaci, někteří z nich se dovedou bahnit celé hodiny. V každém Oldísu by se měla nacházet studna s pitnou vodou, pokud Blafoukům nezdařilo najít zdroj pitné vody v místě bydliště tak vedou podzemím chodby až do míst kde se nachází podzemní říčka, nebo místo kde lze vyhloubit studnu na pitnou vodu. Pokud je zdroj pitné vody daleko tak mezi Oldísem a zdrojem pitné vody, neustále pochodují střídající se Blafouci s malou károu a nádobami na vodu.3.2) Hierarchie Blafouků


Každý Oldís je samostatné sídlo (něco jako městský stát), nezávislé na okolí. Hlavní slovo má takzvaný Správce Oldísu. Bývá to jeden z nejstarších obyvatel podzemního sídla a je často moudřejší (int 10) než ostatní Blafouci. Správce Oldísu rozhoduje v podstatě o všem co Blafouci konají, přiděluje jim práci, určuje jim místa k vyhloubení obytných místností, rozhoduje co je správné a co ne. Vládne sice pevnou rukou, ale s moudrou uvážlivostí ku prospěchu svého národa. Blafouky je milován a obětují pro něj klidně život. Po Správci Oldísu jsou nejvýše na společenském žebříčku členové "Rady Řeči". Je složena s šesti zástupců Oldísu, kteří se neustále radí co a jak udělat a po té to sdělí Správci ke schválení. Někdy se stává, že se nemohou dohodnout a tak hlasují a při rovnovážném výsledku má právo rozhodnutí Správce. Členové Rady Řeči jsou zároveň i veliteli blafoučího vojska v době války. Mezi nejúznavanější členy Blafouků patří ještě alchymistický mistr a jeho žáci. Ti se starají o výzkum nových věcí a usnadňování života v bažinách. Dále se v Oldísu nachází spousta strážných. Strážní mají spostu poviností a v případě potřeby slouží jako vojenská jednotka. Poviností stráží je hlídat sklady v Oldísu proti všem nenechavcům, pak hlídají ústí chodeb na povrchu do podzemí, dále stráží Blafoučí pole, jsou také lovci a starají se o přísun masité stravy a neposlední vřadě putují bažinami a pátrají po troufalých humanoidech, kteří vstoupili do jejich bažin. Dále je mezi Blafouky uznávaná funkce pěstitelů, kteří obhospodařují jejich políčka. A poslední důležitější funkcí jsou nosiči vody. Pak se mezi blafouky dá nalézt většina povolání důležitých k životu. mají své kuchaře, ranhojiče aj. Každý v Oldisu má co dělat, nikdo není bez funkce ani bez práce. Ale nepracují celý den, střídají se a ti co mají volno se baví, odpočívají a dělají si naschvály. Blafoučí ženy jsou rovnocené svým protějškům a zastávají veškeré práce stejně jako oni.3.3) Něco o vztazích, zrodu, smrti a loučení


Blafouci si moc neužívají milostných vztahů, protože ani nedokáží úplně milovat. A tak vztahy mezi Blafoučími muži a ženami jsou poměrně neutrální. Ale občas se stane, že se do sebe na čas dva Blafouci (on a ona) zahledí a zabydlí se u jednoho z nich, jenže po čase je to omrzí a tak se každý vrátí do své domovské místnůstky. Blafoučí dívka obvykle několik měsíců po té porodí malé Blafouče. O které se pak stará do deseti let. Někteří Blafouci jsou známí svými pletkami a množstvím dětí v Oldíse. Dítě po dosáhnuti desátého roku života se pak musí již o sebe postarat samo a vyhloubí si vlastní domovskou místnost, kterou si následně vybaví. Typický rodinný život Blafouci neznají, vzájemně se respektují, nic víc nic míň. V Blafoučím Oldíse také nejsou žádné dveře, protože by to byla pro každého Blafouka velká ostuda kdyby v nepřítomnosti majitele obytné místnosti vstoupil a něco si odnesl. V rámci Oldisu mají své morální zásady, které kupodivu v žádném případě neporuší. Jsou si vědomi, že jejich předci přežili jen díky jednotě a vzájemnému respektu. Ale i přesto na sebe denně sesílají drobná škodolibá kouzla a provádí si různé lumpárny. Považují to za zábavu každého dne, bez kterého by byla jen práce a jen nuda. Co se táký výchovy dětí, tak od malička je jim denně vyprávěno o tom jak jsou na povrchu zlí humanoidé, skřítků nevyjímaje. Že se mají mít před nimi na pozoru a v případě kontaktu, co nejrychleji nepřítele zahubit. Blafouci v dávných dobách při vyhození ze svého skřítčího národa zahořkli vůči všem humanoidům. Pokud se stane, že některý Blafouk zemře, nebo je zabito ve válce více obyvatel Oldísu. Vždy následuje smuteční obřad "Loučení". Pokud mají možnost vzít mrtvoly tak je vezmou. Za soumraku putují s nimi do pro ně posvátného místa v bažinách, kde vytvoří obrovský kruh a každy sešle kouzlo "Lucerna" (viz níže). Pak uloží své nebožtíky na dno bažiny na posvátném místě, zapějí poslední smuteční píseň na rozloučenou s mrtvými a tiše se vrátí nocí do svého domova.3.4) Způsob obživy


Blafouci zakládají na povrchu bažin svá políčka, s různými vyšlechtěnými plodinami. Přičemž svádí občas urputné boje s ostatními obyvateli bažin, kteří by se rádi napásli na jejích polích a přitom je pořádně spustošili. Proto mají v okolí polí zbudovány strážní posty na stromech, kde se dnem i nocí střídají stráže a dbají o odhánění obyvatel bažin od polí. S obyvateli bažin už se naučili žít, takže je nijak nevyvražďují, když nemusejí. Pole poskytují Blafoukům, největší zdroj obživy. Dále pak vyrážejí na lovecké výpravy, které loví zvěř žijicí v bažinách. Tímto způsobem získávají i kožešinu na své oblečení a výbavu svých místností. Pokud se v blízkosti bažin, nebo přímo v ní nachází nějaké lidské sídlo, tak podnikají noční loupežné výpravy na zboží a potraviny, které si nemohou opatřit. Velmi oblíbené je lidské pivo. Je možné, že jednou se najde někdo kdo dokáže přemluvit Blafouky k obchodu, kdo ví? Zatím jsou Blafouci na všechno sami a musí si poradit tak jak umějí.3.5) )Pohyb v bažinách a na pevné půdě


Blafouk zná velmi dobře bažinu v okolí svého Oldísu, do vzdálenosti několika mílí. Blafouci se naučili znát bažinu natolik dobře, že i když zavítají do neznámých bažinatých končin, vždy odhalí nebezpečné místo, najdou bezpečnou cestu, případně i odhalí pasti číhajicích tvorů bažin. Blafouci jsou schopni se pohybovat po bažinách tak rychle, že jim málokdo stačí. Protože Blafouk si je velmi sebejistý, zatímco případný pronásledovatel si musí dávat pozor kam šlape. Problém je, že dlouholetý pobyt v bažinách způsobil to, že když se octne Blafouk na pevné půdě mimo území bažin, tak na něj náhle padne psychický strach a ztrácí jistotu. Zvedá se mu žaludek a volí opatrně každý krok. Tedy pokud se zrovna s řevem neřítí na nepřítele. Při pobytu v Oldísu na pevné půdě jistotu neztrácejí, jsou doma. Mimo bažiny je to pro ně jako by se octli z ničehonic na moři, je taková jejich psychická nemoc. Kterou lze léčit měsíčním pobytem mimo bažiny. V tom případě, ale Blafoukovi nepřibývají za spánek životy, je v příliš velkém stresu, neustále se budí a kříčí do noci. Jeli zraněn během této doby, musí být léčen lektvary, nebo magicky. Mastičky mu nepomohou. Po měsíci na stráveném na pevné půdě získá jistotu (pohyblivost 12/0). Pokud se ale vrátí zpět do bažin trvá mu týden než si opět zcela přivykne na houpajicí se zem s nástrahami na každém kroku. Během tohoto týdne má pohyblivost 9/-1 a opět stratí jistotu mimo bažinaté území.3.6) Bojuješ, bojuju, bojujou a co Blafouci?


Blafouci mají nepřítele číslo jedna a to jsou skřítci, lidé a všichni jim podobní. Blafouci nenávidí všechny humanoidy. Octne-li se v bažině nějaký humanoidní tvor a objeví-li ho Blafoučí dvoučlenná hlídka, pokusí se zapříčinit jeho smrt. Je-li humanoidů více, dojde jeden Blafouk pro posily a druhý sleduje nepřátelské vetřelce. Blafouci nejsou příliš silní a jsou si toho vědomi, proto s oblibou využívají kouzel k likvidaci nepřítele. Ale o tom viz, níže. Blafouci nepoužívají žádnou zbroj, ale jsou zase celkem mrštní, takže zasáhnout je nemusí být snadné. Rodovou zbraň nemají, ale používají jako zbraně buď dýk, nebo tesáků, které používají jako meče. Sami si nejsou schopni, tyto zbraně vyrobit a tak je získavají na nebohých karavanách a poutnících zavítajicích či procházejicích bažinami, případně podnikají loupežné výpravy mimo bažiny. Ale ne moc často, přece jen ztrácejí tak mnoho příslušníků své rasy. A tak nejběžnější zbraň Blafouků je dřevěné kopí (hůl zaostřená do špičky SZ 3/0 OZ +1), nebo zvláštní kladivo (na dřevěnou násadu je připevněn do špičky SZ 3/+1 OZ -1). V boji na dálku používají maximálně vrhání kamenů (SZ 1/0 OZ -2), zní to možná komicky ale pustili by jste se třeba proti třicetičlenému davu Blafouků, kteří by vás zasypávali kameny. Ty kameny si nabírají obvykle v podzemí do speciálních toren, které sebou berou když jdou do války. Pokud mají schopné alchymisty tak může hrozit sprška hozených ohnivých koulí, pak začíná být při boji opravdu horko. Pak další taktika, kterou jsou schopni využít při boji v bažinách je znalost obyvatel bažin. A tak jsou schopni navést hejno brouků Ostnatců (z pravidel PPZ str.130) přímo na nepřítele, nebo přinutí Blátoplaza (z pravidel PPE str.135) aby je pronásledoval a navedou ho k nepříteli. Samozřejmě jsou schopni vlákat nevhodné návštěvníky do pastí ve formě bezedných tůní, ale to vyžaduje tupé pronásledovatele.4.) Blafoučí vynálezy


Všechny vynálezy mají na svědomí alchymistický mistr (chcete-li zaměření podle pravidel tak Pyrofor) a jeho učni. Umění alchymie si sebou přinesli z dávných dob a předávájí si je z pokolení na pokolení. A tak není divu, že vytvořili i nové věci. Problém mají obvykle se získávaním surové magenrgie.4.1) Blafoučí směs "Blaf"


Blafoučí alchymistický mistr, vytvořil směs (značně odporné chuti) z humusu bažiny, kořene dubu, a vody rozkladu z bažin. Ta po požití umožňuje Blafoukům volně chodit po bažinách bez nebezpečí propadnutí. Směsi, díky které jsou tak lehcí, že mohou chodit i po klidné, neproudící hladině vod v bažinách, říkají Blaf. Blaf vypadá jako hnědá silně zapáchajicí kulička o průměrné velikosti jednoho coulu. Má hrbolatý povrch, na kterém je vidět kousky zaschlého bláta, malé kamínky, kousky rozemletého dřeva a kdoví co ještě. Chutnají velmi hořce (kořen dubu), podotýkám, že Blafoukům Blaf chutná, nucená zvykací procedůra v dětství. Jedna dávka účinkuje po dobu tří hodin, proto u sebe Blafouci nosí neustále váček s několika zpravidla třemi, dalšími dávkami, pro případ nouze. V případě jejich spotřebování můžou kdykoli zajít za některým z alchymistů v Odlísu a obdrží nové. Pro Blafouky je Blaf, celkem běžný předmět. Ale rozhodně nikomu z humanoidů nesdělí postup jeho výroby. Pokud by se dostaly postavy k Blafu, čekají je tři problémy. Za prvé tak aby Blaf učinkoval musí postava velikosti A pozřít jednu kuličku, postava velikosti B dvě kuličky, postava velikosti C tři kuličky a větší postavy snad kýbl kuliček :o) Druhá potíž je v tom, že postavy samozřejmě netuší k čemu odporně zapáchajicí kuličky slouží a tak musí musí nejprve přijít na to , že jsou k jídlu. Blafouci sami účel Blafu neprozradí, a ve světě blaf není znám. Samozřejmě pomoc lze najít v astrálních sférách, nebo může družina náhodně pozorovat Blafouka pozřícího kuličku jak se následně rozeběhne po klidné hladině vod v bažinách. Ale ten hlavní problém je ten, že chu» Blafu je tak hnusná, že pokud nani nejste zvyklí (obsahuje moc tříslovin), tak se vyzvracíte. Postava si háže proti pasti při každém pokusu spolknout kuličku Blafu. Past na pozření kuličky Blafu Odl ~ 9 ~ postava polkla Blaf/ postavě se vzbouřil žaludek a vyzvracela se. Pokud musí postava pozřít více kuliček aby Blaf účinkoval, háže si proti pasti při každém vložení Blafu do úst a musí uspět ve dvou, respektive třech po sobě následujicích kolech. Při úspěšném navození účinku Blafu, to je u postav velikosti A snězení jedné kuličky, u postav velikosti B snězení dvou kuliček a u postev velikosti C snězení tří kuliček Blafu, klesne trvale pro danou postavu síla pasti na pozření Blafu o 1. Postava, která úspěšně navodila účinek Blafu pozřením příslušného počtu kuliček se cítí nadneseně, lehčí. Takže je možné zvyknout si na chu» Blafu, ale ne každý to zvládne a ne každý bude ochoten podstoupit zvykací procedůru. Z toho vyplývá, že pro lidi bude zvykací kůra krajně nepříjemná, pro elfy téměř nemožná, protože musí uspět vždy dvakrát po sobě proti pasti na pozření Blafu. Proto nedoporučuji aby se Blaf stal obchodním artiklem vašeho světa. I když byste o použili bude to mít dosti komplikací viz. zvykací procedůra výše. Proto zde není postup výroby pro alchymisty, ale z informací zde uvedených by jste si v případěpotřeby myslím už dokázali poradit.4.2) Světluna


Jistě vás napadlo jak si asi Blafouci svítí v podzemí, nikde jsem totiž neuvedl, že by viděli ve tmě. To taky nevidí. Ve svém podzemí mají proto rozmístěne magický předmět nazvaný Světluna. Myslím, že by se k němu postavy neměly v žádném případě dostat a i kdyby asi by ho dostatečně nevyužili. Světluna je čtvercový plát vyřezaný z krunýře brouka Ohnivce (z pravidel). V pravdilech je uvedena málá šíře dosvitu i to , že po smrti brouka brzy zhasne navždy. Ale Blafoučím alchymistům se povedlo objevit postup jak svíticí krunýř, upravit tak, že svítí více než kdy před tím a mnohem déle. Samozřejmě jim to trvalo mnoho desetiletí než přišli na správnou kombinaci, složek surovin, magů, které zapříčinili to, že do čtvercového kusu krunýře vstoupí ... . Ale Blafoučí postupy jsou věci lidem neznámé a těžko kdy se je dozví. Světluna po vyrobení svítí po dobu tří měsíců. A alchymisté musí průběžně vyrábět nové Světluny, takže práce mají více než dost, plus že ještě bádají nad novými věcmi, destilací nových maglů (kterých není nikdy dost), opravují věci jiných Blafouků apod. Světluna má navíc tu nevýhodu, že se nenávratně poškozuje slunečními paprsky, které ho navždy zhasnou. Proto je nutné v případě přepravy Světluny, mít je skryté tak aby k nimnedosáhlo denní světlo a nebo Světlunu přepravovat v noci, nejlépe se zataženou oblohou aby na ni nesvítila ani záře měsíce. Světluna sice není tak mocný předmět jako kamenné slunce trpaslíků, ale svému účelu vyhovuje. Kdo ví, třeba v budoucnu Blafoučí alchymisté na něco přijdou a vylepší ho...5.) Kouzla


Každý Blafouk dokáže ranním soustředěním získat na den 2 magy a skupina například 5 Blafouků, je schopna seslat kouzlo stojící 10 magů. Blafouci ovládají svých sedmnáct kouzel bažiny, upozorňuji, že fungují jen na území bažin a do vzdálenosti půl míle (500 sáhů) od bažin. Blafouci si svá koula přísně střeží a nikoho jim neučí, samozřejmě nejsteli Blafouk. U charakteristik kouzel je položka "Úspěch" ta vystihuje v procentech pravděpodobnost , že se Blafoukovi kouzlo povede, tu ovlivňuje častost používaní daného kouzla. Pravděpodobnost úspěchu lze snížit na základě okolních podmínek a parametrů daného kouzla. Balfoučí kouzla lze rozdělit na kouzla využívaná proti humanoidům, kouzla proti nudě,a kouzla stavební. Blafouci Členové Blafoučí stráže mají v den kdy mají službu zakázano sesílat kouzla proti nudě.5.1.) Kouzla využívaná při boji s humanoidy


Toto jsou kouzla se kterými se mohou postavy setkat, budouli Blafoukům v bažině vadit. Jsou to kouzla využívaná i k běžným činnostem, ale i k zneškodnění, zastaršení a zabití nepřátel. Některá vlastně neubližují, ale jsou Blafoukům nápomocná k překvapivým útokům. A» už k boji tváři v tvář, nebo vlákání do pasti. Jejich kombinování je opravdu vysoce nebezpečné až smrtelné. Pokud jsou Blafouci s někým ve válce (alespoň měsíc), tak úspěch seslaní těchto kouzel je 100%.
5.1.A.) Propad

Magenergie: 2 magy
Dosah: max. do vzdálenosti 20 sáhů
Rozsah: plocha 4x4 sáhy
Trvání: viz. popis
Vyvolání: 2kola
Úspěch: 75%

Za použití 2 magů je Blafouk schopen proměnit dočasně na jednu hodinu, pevnou půdu na území bažin, v regulérní bezednou bažinu. A to plochu čtyř sáhů čtverečních. Ale po půl hodině začne půda pomalu tuhnout do svého původního stavu. Toto kouzlo je Blafouky využívano nejčastěji k odříznutí cesty k úniku oběti, či nepříteli.
5.1.B) Lucerna

Magenergie: 2 magy
Dosah: 0
Rozsah: jedna lucerna
Trvání: 5 hodin
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 95%

S pomocí 2 magů, je Blafouk schopen vytvořit magickou iluzi lucerny, která je v noci vidět z velké dálky i když je mlha. kouzlo Lucerna může Blafouk zrušit pouhou myšlenkou a její trvání je pět hodin, ale maximálně do prvních ranních paprsků. toto kouzlo je Blafouky využívano v noci pro zavedení nevítaných poutníků, bažinami do těch nejnebezpečnějších míst, odkud není návratu. Tedy pokud neumíte chodit po bažině jako Blafouk. Lucerna se vznáší ve vzduchu vedle Blafouka a následuje ho.
5.1.C) Šplouch

Magenergie: 1 mag
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: 10 čtverečních sáhů
Trvání: viz. popis
Vyvolání: 1 kolo
Past: Obr ~ 5 ~ 0
Úspěch: 80%

S pomocí jednoho magu Blafouk sešle kouzlo, které způsobí zavlnění bažiny včetně pevné půdy. Na ploše o rozloze 10 čtverečních sáhů. Postava stojící na místě jež se zavlní si háže proti pasti zda udrží rovnováhu. Past Obr ~ 5 ~ postava vlnění ustojí/ pád. Obyvkle se na spadnuvší postavu z blízkého okolí vyřítí skupina ozbrojených Blafouků, využívajicí moment překvapení.
5.1.D) Strom-most

Magenergie: 6 magů
Dosah: viz.popis
Roszsah: viz. popis
Trvání: 3 směny
Vyvolání: 3 kola
Past: Int ~ 4 ~ 0
Úspěch: 70%

Kouzlo seslané s pomocí 6 magů stvoří iluzi (past Int ~ 4 ~ postava iluzi odhalí/ postava je přesvědčena že vidí strom) silného stromu, který překlenuje nějaké nebezpečné místo. Strom je naomak pevný a dá se po něm jít, ale obvykle u stromového mostu je, že nad nebezpečným místem strom není hmotný, což má obvykle za následek páad do záhuby. Toto kouzlo je seslané na určité místo a jeho trvání je 3 směny. Postava si na tuto iluzi háže (nebo lépe PJ háže za postavu, aby ji nevaroval) jen v případě, že postava dorazila k místu na nejž bylo kouzlo sesláno, během jeho působení. A nikde není řečeno, že něco postavě přikazuje strom přejít, to záleží jen na její svobodné vůli.
5.1.E) Brčko

Magenergie: 1 mag
Dosah: 0
Roszsah: 1 Blafouk
Trvání: 2 směny
Vyvolání: 1 kola
Úspěch: 95%

Octneli se Blafouk v úzkých je schopen se zahrabat do humusu bažin a s pomocí tohoto kouzla stojícího 1 mag si vytvoří na 2 směny neviditelné brčko. To vede na povrch a Blafouk jím dýchá. V zemi je vidět jen malá dírka vzduchového kanálku.
5.1.F) Ostrov

Magenergie: 4 magů
Dosah: 50 sáhů
Roszsah: 1-2 humanoidní postavy
Trvání: 3 směny
Vyvolání: 2 kola
Past: Int ~ 3 ~ 0
Úspěch: 70%

S pomocí 4 magů, jsou Blafouci schopni seslat psychické kouzlo s pastí Int ~ 3 ~ nic se nestalo / viz dále. Kouzlo mohou seslat na 1-2 postavy. postava, která neuspěla proti pasti získá pocit, že se octla na pevném ostrůvku o rozloze jedbnoho sáhu a všude kolem se rozprostírá voda bažin, a v ní sem tam stojí strom. Jiné postavy vidí stát na podobných ostrůvcích. Za každé 4 vložené magy navíc se síla pasti zvýší o 1. Iluze trvá šest směn. Postava, která proti pasti uspěla se může pokusit přesvědčit postavu, která proti pasti neuspěla a ,která si myslí že je na ostrůvku, že je to jen iluze a doopravdy není na ostrůvku ale an pevné zemi uprostřed bažin :o) Postava která se pokusí o přesvědčení druhé postavy si háže proti pasti Int + Char ~ 6 ~ postavu se posařilo přesvědčit / posatvu se nepodařilo přesvědčit.
5.1.G) Zvedni a drž

Magenergie: 1 mag
Dosah: dotyk
Roszsah: 1 předmět
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 95%

S pomocí 1 magu sešle Blafouk toto kouzlo, které způsobí, že nějaký předmět se odlepí od země a vznese se do vzduchu. Lze ho použít jen na neživé předměty. Protože Blafouci moc síly nepobrali, využívají tohoto kouzla poměrně často. Předmět se vznese 25 coulů nad zem a visí ve vzduchu. S předmětem je možné manipulovat, tak že jej tlačíte nějakým směrem vodorovně se zemí. Nebo jej lze zvednout do větší výše, přičemž váha předmětu připadá zvedajicímu jen poloviční. Takže ideální prostředek pro přemís»ování těžkých předmětů. Maximální váha předmětu, který lze tímto kouzlem zvednout je 2000mincí (100kg). Zádrhel je v tom, že předmět nelze stlačit dolů směrem k zemi, takže po případném zvednutí si uchová svou výšku nad zemí po dobu trvání kouzla. Po uplynutí 1 směny (doba trvání kouzla) se předmět pomalu spustí na zem, ale v okamžiku kdy předmět klesá už sním nelze pohybovat, ani zvedat ani tlačit. Trvání kouzla lze prodloužit vložením dalšího magu. A jak mohou takovýmto kouzlem zapříčinit likvidaci nepřítele? Stalo se, že jedna Blafoučí hlídka toto kouzlo použila na boty v nichž stál nepřátelský humanoid. S pomocí koula "Brčko" se jeden Blafouk ukryl v cestě, kterou kráčel a když byl u něj tak Blafoukvyskočil ze svého úkrytu dotkl se jeho bot a rozeběhl se pryč. Takže překvapený humanoid se i s botami vznes do výše 25 coulů, v šoku co se děje udělal pár kroků, přičemž se posunul ve vzduchu nad zemí ve směru chůze. Ale udělal tu chybu, že se chtěl podívat co se to z jeho botami stalo a tak zvedl nohu, a protože ji již nemohl dostat dolů zvedl druhou. A tak se stalo, že během trvání kouzla vystoupal dvacet sáhů nad zem. A navíc neudržel rovnováhu spadl a protočil se tak, že visel hlavou dolů. Jakmile skončila doba trvání kouzla a on začal pomalu klesat druhý člen Blafoučí hlídky seslal na místo pod humanoidem kouzlo "Propad" a ten se pomalu snesl do propadající se bažinaté pasti, kde našel svou smrt. Malá rad na závěr, stačí se vyskočit (z vhodné výšky) z bot, prostě se zout a máte po problému, ale koho to v dané chvíli napadne, že se vznáší jeho boty a ne on.
5.1.I) Řach

Magenergie: 1 magů
Dosah: 50 sáhů
Roszsah: 1-2 humanoidní postavy
Trvání: 3 směny
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 95%

Vložením 1 magu do tohoto kouzla, jsou Blafouci schopni seslat kouzlo, které způsobí to, že v místě ve kterém si přejí se ozve hlasitý zvuk prasknutí. Jako by se zlomil z ničeho nic silný strom. Zvuk se šíří z místa seslání do okolí se snižujicí se intenzitou hlasitosti do ztracena. Toto kouzlo je využíváno k zaplašení, zvěře od políček Blafouků. Ale bývá používáno i tak, že v noci Blafouci se přiblíží k táboru nepřátelských humanoidů a pak jeden po druhém sesílají toto kouzlo z co největší dálky a postupně epicentra zvuku prasknutí přibližují k táboru. To pak máte vidět ten zmatek a strach v očích humanoidů, hledíce s tasenými zbraněmi do tmy aby zjistili co že to se k ním blíží, že to láme stromy jak sirky.
5.2) Kouzla proti nudě


Blafouci jsou národem veselým a přesto vůči humanoidům zlým. V podstatě celé dny jen pracují, obdělávají svá políčka, sem tam řeší šarvátky s obyvateli bažin a příležitostně se postarají o likvidaci nějakého neopatrného humanoida. Jejich život jim připadá celkem nudný a oni se chtěji bavit a tak si vyvádějí různé neplechy a sesílají na sebe škodolibá kouzla, která jim vážně neublíží. Za léta života v uzavřené komunitě v bažinách se naučili navzájem nezabíjet, protože by nepřežili jako spolek (výjimkou může být válka dvou Blafoučích měst Oldísů, v tom případě může nastat krutá řež). Ale být sám by byla strašná nuda. Nutno dodat, že Blafouci ne vždy využijí svých dvou magů za den.
5.2.a) Blaf

Magenergie: 1 mag za kus
Dosah: viz. popis
Roszsah: viz.popis
Trvání: ihned
Vyvolání: 2 kola
Úspěch: 55%

Toto kouzlo v sobě skrývá jistou dávku, skřítčí minulosti Blafouků. Využívají ho totiž vůči sobě navzájem, pokud si chtěji vyřídit nějaké spory. Blafouk se začne soustředit a vloží do tohoto kouzla 1 mag, což má za následek, že se mu v dlani objeví kulička Blafu. Kterou obvykle někomu podstrčí do váčku, nebo daruje jinému Blafoukovi. Vytvořená kulička Blafu, má stejnou chu» jako Blaf vytvořený alchymistou, ale nemá účinek nadnášení, nýbrž slouží jako vysoce účinné projímadlo s okamžitým účinkem. Takže Blafouk, který pozře falešný Blaf ihned pozná podle obsahu, který mu vypadl z pod bederní roušky, že se jednalo o Blaf falešný a nevkročí bláhově do záhuby, spíše si vezme další a bude přemýšlet o tom komu ze známých naletěl. V případě, že by pozřely jednu kuličku falešného Blafu postavy, tak účinek se projeví okamžitě po pozření, bez ohledu na třídu velikosti.
5.2.b) Bahýnko dolů - šup

Magenergie: 1 mag
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 Blafouk (humanoid)
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 95%

Za použití jednoho magu, způsobí Blafouk to, že z těla jiného Blafouka v okamžiku spadne všechno bláto a humus, kterým byl potřen. To je pro Blafouky pořádná ostuda, protože když nejsou od hlavy k patám zapatlaní tak se cítí jako by byli nazí. A tak většinou následuje ihned stejné kouzlo na škodolibce, který zavinil tuto nahotu. Samozřejmě, že to musí udělat rychle, protože ten kdo ho zbavil bláta se rychle otočil a prchal z jeho dosahu. Jeli Blafouk nahý (tj. bez vrstvy bláta na kůži po celém těle), ihned navštíví bahenní lázeň v Oldísu, nebo se vydá zapatlat se na povrch. Celkem to naštve pokud někomu něco vysvětlujete a najednou jste nazí a všem pro smích.(Chápano z Blafoučího pohledu)
5.2.c) Kokty kokt

Magenergie: 1 mag
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 Blafouk (humanoid)
Trvání: 1 hodina
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 85%

Další oblíbené kouzlo, které za cenu jednoho magu vyřadí u jiného Blafouka na dobu jedné hodiny schopnost plynulé řeči. Vzhledem k tomu, že u většiny kouzel musí Blafouk vyslovit kouzelnou frmuli se správnou intonací hlasu a správným načasováním slov, tak toto kouzlo zbavuje Blafouka na jednu hodinu schopnosti sesílat kouzla. A i při běžné mluvě Blafouk po dobu trvání kouzla neustále koktá a tím se stává zdrojem posměšků. Je nemorální a trestné použít toto kouzlo na člena Blafoučí stráže , který je ve službě.
5.2.d) Blik

Magenergie: 1 mag
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: viz.popis
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 99%

Toto kouzlo způsobí ostrý elktrický výboj před očima jiného Blafouka, což má za následek pořádné leknutí. Je zakázano toto kouzlo použít na kteréhokoli Blafouka, který zrovna pracuje.
5.2.e) Dobrou chu»

Magenergie: 1 mag
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 jídlo
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 95%

S pomocí tohoto kouzla může Blafouk pomocí dotyku jídla, jiného Blafouka způsobit to, že chu» se upraví v extrémně kyselou, slanou, pálivou, nebo hořkou. Zákaz provozování tohoto kouzla se snaží prosadit Blafoučí kuchaři prostřednictvím výzev na šestičlenou Radu Řeči (viz. Hierarchie Blafouků výše).
5.2.f) A bude žízeň

Magenergie: 1 mag
Dosah: dotyk
Rozsah: viz. popis
Trvání: 10 kol (1 směna)
Vyvolání: 1 kolo
Úspěch: 95%

Další škodolíbé kouzlo. S pomocí jednoho magu, kouzelné formule a dotyku nádoby (měch, sklenice, škopek, džber, sud...) s nápojem (nejčastěji vodou) způsobí to, že tekutina po dobu 10 následujicích kol, nepůjde z nádoby vyndat, z měchu vylít apod. Pokud do tohoto kouzla vloží Blafouk celé dva magy, tak doba trvání bude 1 směna. Toto kouzlo Blafouci s oblibou využívají při přípitku, kdy tomu druhému znemožní tímto kouzlem aby se napil, což postiženého vyvede z míry o v okolí to vzbudí smích.
5.2.e) Zrcadýlko

Magenergie: 2 magy
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 Blafouk (humanoid)
Trvání: 1 hodina
Vyvolání: 2 kola
Úspěch: 80%

S pomocí tohoto kouzla vytvoří Blafouk iluzorního dvojníka toho na koho toto kouzlo seslal. Tento dvojník vypadá úplně stejně jako jeho originál. Dvojník svůj originál pronásleduje kamkoliv se pohne, ale při tom neustále zakopavá, padá, vykřikuje, skáče svému originálu na ramena, věší se na něj a podobně, okolí si nevšímá. Prostě dělá vše pro to aby mu byl na obtíž a pořádně ho před přihlížejicími sesměšnil. Po uplynutí 1 hodiny zmizí, byloli by toto kouzlo sesláno na postavu lze se ho zbavit použitím kouzla "Rozptyl Kouzla".
5.3) Kouzla stavební


Toto jsou kouzla s pomocí kterých, vytváří tunely do svých Oldísů. Pomáhají jim k rychlému zabydlení. Přece jen i přes svou magii jsou dosti zranitelní a v podzemí se cítí bezpečně. Tato kouzla stojí převážně moc magů na jednoho Blafouka a tak vyžadují spolupráci mnoha Blafouků, protože ne vždy se každé kouzlo povede. Během vytváření tunelů a nového Oldísu jsou zakázany všechna kouzla proti nudě. Tato práce trvá několik týdnů, protože potřebují spousty magů a mají jich omezený příděl na den.
5.3.a) Vysuš

Magenergie: 10 magů
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 sáh krychlový bažinaté půdy
Trvání: ihned
Vyvolání: 5 kol
Úspěch: 60%

Toto je to jejich vysoušecí kouzlo, s pomocí něj vysušují půdu, kterou potom kopou ručně tunely. Toto kouzlo působí jen na rozmočenou půdu v bažinách.
5.3.b) Zpevni, ztuhni

Magenergie: 22 magů
Dosah: 2 sáhy
Rozsah: dva sáhy krychlové
Trvání: ihned
Vyvolání: 10 kol
Úspěch: 60%

Toto je Blafoučí nejdražší kouzlo co se týká magů. Je velmi náročné a jeho sesílání dlouhé. Používají jej na zpevnění stěn tunelů, tak že již nikdy neprovlhnou. Tvrdostí se pak stěny tunelů vyrovnají skále. Toto kouzlo vyžaduje skupinu 11 Blafouků, kteří se chytnou za ruce v zástupu a ten, který je nejblíž stěně tunelu v místě kde ji chtěji zpevnit na věky, se ji jednou rukou dotkne. Po té se všichni Blafuci v zástupu začnou soustředit a jednohlasně pronesou zaklínadlo, rukama jim projede energie, která se vlije do stěny a ta do vzdálenosti dvou sáhu krychlových ztuhne.
Závěrem


První stručnou verzi Blafouků můžete najít v bestiáři, ale "deshi" namítl, že Blafouci patří sem. Teď s plnou verzi tak tedy činím. Doufám, že jsem uspokojil ty jež hladověli po plné verzi Blafouků. Máte ji tu plnou a necenzurovanou. Myslím, že z tohohle snad se dá říct vyčerpávajícího popisu si dokážete udělat perfektní představu o národu Blafouků. Blafouci se určitě budou vyvíjet a tak jim do jejich kultůry můžete, vytvářet nové zajimavé věci. Blafouci jsou myslím plnohodnotným oživením často pustých bažin. Proto vám přeji a» vám oživí vaše bažiny svým originálním způsobem. Blafouky lze chápat jako obodobu druidů, a to v tom smyslu, že si svou bažinu chrání a nedovolí její ničení a kolonizování. Je samozřejmě možné, že se podaří najít společnou řeč s některými Blafouky a rozvine se tak období obchodu, ale i tak Blafouci nebudou vydávat znalosti svých alchymistických výrobků (snad z výjimkou Blafu) a svých kouzel. Pokud by se některé postavě náhodou povedlo naučit některé blafoučí kouzlo, tak bude muset k jeho seslání použít vždy trojnásobek tolika magů, kolik jich musí použít Blafouk. Blafouci nejsou určení pro herní postavy, to je z popisu snad na první pohled zřejmé. Ale již jsem toho napsal dost, takže končím a přeji vám hodně zábavy s pojené s Blafouky...S přáním veselé mysli Tuax


 

Komentáře, názory, hodnocení

Eskel - datum neznámé
esk22836.jpg
Skvělé. :)))) A zábavné... na odlehčení hry dokonalé.
 
Tuax - datum neznámé
nightimefox8315.gif
Eithné:

:)

já mám taky rád kritiku, to časem poznáš. A mé kritiky dokáží být obsáhlé tak jako jsou Blafouci, ale to už se musí autor opravdu hodně ustřelit se svým příspěvkem. :)

No družina snimi nemusí mít za každou cenu konflikt :)

Lidská společnost se dokáže milovat? No zvelké části je to hlavně přetvářka, obchod a kamufláž. Lidé se dokáží milovat, ale přesto děti zabíjejí své rodiče, jiní zabijí jiného člověka pro desetikorunu, a spousta dalšího. Lidé se milují, ale ne všichni. A já měl s poznámkou k Blafoukům spíše na mysli určitou konkrétní společnost a ne celý svět :)

Tady nejde o přehnanou chytrost, PJ by měl být hlavně dobrý PJ a nezáleží na tom jak je chytrý :)))

Protože pokud bych do toho zasáhl, tak už bych to změníl celé, slovo od slova a už by to nebyli tito Blafouci, byla by to úplně jiná rasa. Tihle vznikli tak jak jsou, májí své přednosti i chyby a tak je beru. :)

Mimo jiné i já píšu povídky ;)
 
Eithné - datum neznámé
dub2857.jpg
Já nehledala chyby kvůli tomu, abych to mohla shazovat, ale třeba já bývám ráda, když mi někdo u mých povídek řekne, co tam nebylo dobré, abych to mohla opravit. Jestli to tak ty nebereš, tak promiň, jestli ti to připadá jako zbytečné hnidopišství, tak to totiž rozhodně myšlené nebylo.

Pravda je, že v globálním měřítku asi moc šancí nemají. Na druhou stranu, nechtěla bych být v družině, která je potká... :-)

S těmi vztahy... Asi máš pravdu, ale lidská společnost alespoň dokáže milovat, což by mi podle popisu Blafouků sedělo i k nim. Ale to už asi záleží na každém PJovi zvláš»... :-)

A s tou světlunou vážně nevím, ale to si dejme tomu domyslím a dosadím časem, pokud Blafouky někdy někde použiju. To víš, ne každý musí být přehnaně chytrý a důvtipný ;-).

Ale jak jsem řekla, Blafouci se mi moc líbí. :-)
BTW. Proč, když s tím nejsi dokonale spokojen, to trochu nepřepracuješ? Já neříkám, že by to bylo špatné, ale ve svém případě, když se mi něco, co jsem napsala, nelíbí, než to někam uveřejním, trochu si s tím ještě pohraju... Ale to už je koneckonců na tobě.
Hlavně měj hodně dalších dobrých nápadů a piš je sem dál, tohle byla opravdu radost číst.
 
Tuax - datum neznámé
nightimefox8315.gif
Eithné: Kdo hledá chyby vždycky je najde ;) a navíc už je to mé starší dílko, a taky sním nejsem dokonale spokojen.

Jo stěmi roky překlep (přepis) :)

Nad světlunou se zkus zamyslet, je to tam napsáno mezi řádky, a když jsi to neviděla. no tak si to uprav dle své libosti, já to nepředkládám jako svaté písmo, cokoliv se ti nelíbí klidně změň jde o to aby to pasovalo tobě a by js pro ně měla využití Ty sama.

Cose týká kouzel, tak zkus zamyslet na d Blafouky v globálním měřítku a zjistíš jak jsou slabí a k ničemu a tato kouzla, vlastně nemají žádnou sílu. Zkus si představit, že by se nějaká lidská říše rozhodla zlikvidovat Blafouky, no dokazali by to takřka do několika dnů.

A co se týká jejich vztahu, zkus si poskládat nitky, které tam byly zmíněny do koberce a uvidíš co se ti zobrazí. a nebo se zkus rozhlédnout do naší lidské společnosti, schválně jestli zjištít, kdo odpovídá Blafoukům v našem světě :)

Jinak dík, že sis to přečetla.

Tuax
 
Eithné - datum neznámé
dub2857.jpg
Moc pěkné, ale mám pár dotazů a připomínek.
Na začátku máš napsané, že si svou místnost v Oldísech budují v patnáctém roce života (kap. 3.1), později, že v desátém (kap. 3.3)
Co se Světluny týče, zajímalo by mě, jestli se stále obnovuje jedna a táž (asi těžko, když je tam napsané, že vydrží 3 měsíce), nebo jestli si tam někde ty brouky Ohnivce pěstují v nějaké ZOO... :-)
Jejich kouzla k boji s humanoidy mi zase připadají příliš silná. Snad každý, kdo uvidí v bažině most, který mu pomůže dostat se dál ve svém putování, po něm přejde. A pochybuji, že by se někdo dokázal sám vyhrabat z bažiny, nejlépe ještě pod útokem Blafouků.
Jejich kouzla proti nudě mi zase připadají už příliš profláknutá (v jejich společnosti), proto se mi příliš nezdá, že by se někdo, kdo několikrát týdně sám použije kouzlo Blik na někoho jiného, při tomto kouzlu leknul. To samé s kouzlem A bude žízeň.
A nakonec příliš nechápu jejich vztahy vůči sobě samým. Jestliže se dokážou spojit při stavbě Oldísu, jaktože jsou vůči sobě samým tak zlomyslní, jak říkají jejich kouzla, přp. tak, že spolu ani nevydrží žít a milovat?
Mno, to je asi všechno. I přes tyto detaily se mi to líbilo a připadá mi to opravdu dobře zpracované. :-)
 
Fistandantilus - datum neznámé
fuck_y2031.jpg
Detailní popis života jednoho národa z bažin. Stupnice je pouze do desíti ale já bych dal za tohle aspoň 11/10. Ta originalita mě prostě zasáhla stejně jako jedno ze zmiňovaných blafoučích kouzel Blik. Stálo za to si přečíst plnou verzi. Je tam tolik dobrých nápadů, že by se na tom v klidu dalo postavit celé dobrodružství na Andoru.

Takový příspup k věci a popisům bestií považuji za přelomový a i Altar by se nemusel stydět, kdyby takovou věc mohl vzít pod svá ochranná křídla.

S úctou a obdivem Fistandantilus - člen Andorské Rady.
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2024 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.064426183700562 sekund

na začátek stránky