Andor.cz - Dračí doupě online

Pravidla Andor.cz

Obecná pravidla

 1. 1. Je zakázáno porušovat platné zákony ČR.
 2. 2. Buďte slušní. Je to to nejmenší, co lze udělat, a přitom velmi účinné.
 3. 3. Jednotlivé části Andoru mohou mít svá konkrétní pravidla - seznamte se s nimi a dodržujte je.
 4. 4. Neobtěžujte další uživatele. Za obtěžování se považuje napadání uživatele, přílišná vulgarita, "tapetování" Stolů v Hostinci a obecně cokoli, co je někomu nepříjemné a přes upozornění Správce v tom pokračujete.
 5. 5. Nevyužívejte chyb na serveru, naopak je oznamujte na patřičném místě (odkazy najdete v Nápovědě). Chyby související s bezpečností pište do pošty některému ze Správců.
 6. 6. Nerespektování pravidel (případně pokynů Správců) může mít za následek postih odpovídající míře prohřešku.
 7. 7. Žádný zásah Správce není precedentní, jednotlivé případy se posuzují odděleně.
 8. 8. Svůj čas na Andoru trávíte dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Tvůrci a Správci Andoru neručí za jakoukoliv újmu, kterou byste mohli utrpět v jakékoli souvislosti s využíváním Andoru.

Pravidla pro dobrodružství

Při nesplnění bodů 1. až 3. bude dobrodružství neprodleně zrušeno.

 1. 1. Dobrodružství musí mít smysluplný název.
  U Dobrodružství, jejichž názvy budou na hranici smysluplnosti, bude Vypravěč vyzván, aby problém vyřešil, popřípadě svůj název odůvodnil.
 2. 2. Dobrodružství musí po celou dobu svého trvání obsahovat alespoň jeden příspěvek.
 3. 3. Úvodní příspěvek Dobrodružství musí obsahovat nejméně dvě řádné věty.
 4. "Řádnými větami" rozumíme takové, které začínají velkým písmenem (popř. číslicí) a končí vhodným interpunkčním znaménkem (např. tečka, tři tečky, otazník,...)
 5. 4. Pokud je Dobrodružství přesunuto do sekce "Už se dlouho nehrálo - Odpad" a nemá neverbovaného ani jednoho hráče (postavy, které patří Vypravěči, se do toho nepočítají), bude Správcem Dobrodružství při pravidelné kontrole ihned zrušeno. Stejně tak bude zrušeno, pokud se ocitne v „Odpadu“ a jsou v něm sice naverbováni hráči, ale ani oni, ani Vypravěč během dané doby nezareagují na vložené upozornění Správce Dobrodružství.
 6. 5. Dobrodružství může obdržet upozornění i v případě, že Správce Dobrodružství považuje Dobrodružství za dlouhodobě neaktivní; to se přitom nemusí vůbec octnout v "Odpadu". I tady mají hráči a Vypravěč danou dobu, během které mohou na upozornění reagovat. Neobjeví-li se v dané lhůtě žádná reakce, bude Dobrodružství zrušeno.
 7. 6. Hráči by se mimo hru měli vyjadřovat slušně. Témata nevhodná pro mladší hráče (například - ale nejen - detailní popisy týkající se sexu či třeba násilné smrti) je vhodné řešit šeptanými příspěvky.
  Případné přestupky proti tomuto pravidlu se řeší individuálně, viz. bod 8.
 8. 7. Pokud nebude v Dobrodružství herní příspěvek po dobu 6 měsíců od prvního upozornění, bude bez milosti ukončeno. Za tuto dobu se dostatečně ukáže, zda je Dobrodružství schopno existovat nebo ne.
 9. 8. Dobrodružství zabývající se výhradně tématy nevhodnými pro nezletilé uživatele by měla být konzultována s příslušným Správcem. V opačném případě si Správce Dobrodružství vyhrazuje právo po upozornění na nevhodný obsah a dvoudenní čekací lhůtě takové Dobrodružství bez zálohy smazat.

Pravidla pro schvalování článků

 1. 1. Každý posílá vlastní tvorbu, jenom sám za sebe.
 2. 2. Věci silně odbyté či s množstvím chyb přesahujícím meze slušnosti se odesílají zpět autorovi k dopracování. Stejně tak texty příliš krátké či nesmyslné.
 3. 3. Je možno vkládat obrázky, ale s rozumem a s přihlédnutím k jejich rozměrům.
 4. 4. Diskuze pod jednotlivými články slouží výhradně ke komentování daného článku. Správce Knihovny má právo nesmyslnou diskuzi promazat a viníky případně potrestat, prohřeší-li se v rámci diskuze proti kterémukoli z ostatních pravidel Andoru. Trest se odvíjí od závažnosti prohřešku a každý případ je řešen bezprecedentně a individuálně.
 5. 5. Zveřejnění článků s tématy nevhodnými pro mladší uživatele (např. erotika, přílišná vulgarita, přemíra násilí) může být na základě rozhodnutí Správce Knihovny zamítnuto. V méně závažných případech může Správce Knihovny vyzvat autora k nápravě.

Pravidla zakládání a existenci Stolů v Hostinci

 1. 1. Hostinec jako celek je moderovaný administrátorem s funkcí Správce Hostince.
  Rady a doporučení, které se týkají Hostince, najdete v Nápovědě, kapitola Hostinec.
 2. 2. Založením Stolu se jeho zakladatel (a následně i další správci) zavazuje k dohledu nad obsahem konkrétního Stolu (aby neporušoval pravidla) a péči o hlavičku Stolu, která by měla být aktuální a odpovídat smyslu Stolu.
 3. 3. Existují tři typy Stolů - soukromé, veřejné a veřejné jen pro čtení. Z hlediska pravidel jsou relevantní Stoly soukromé a veřejné, s tím, že za veřejný se považuje Stůl, jehož obsah je volně přístupný. I u soukromého Stolu je viditelný jeho název, proto se tato část taktéž považuje za veřejnou a pravidla pro ni jsou totožná s pravidly pro veřejné stoly.
 4. 4. Stoly se dělí na oficiální, stálé a běžné.
  1. 4.1. Oficiální – Stoly založené přímo Správci tohoto serveru, nebo Stoly, jež byly oficiálními učiněny na základě dohody s jejich zakladatelem a správcem. Některá pravidla pro zakládání a existenci Stolů se na ně nemusí vztahovat. (Což například znamená, že Stůl nebude po měsíci neaktivity smazán, ale v jeho hlavičce nebude urážen žádný z uživatelů Andoru)
  2. 4.2. Stálé – Stoly, které jsou spjaté s tematikou Andoru či přispívají k jeho chodu, taktéž Stoly komunitní (dle zájmů či místa bydliště jednotlivých uživatelů). Všechny tyto Stoly mají společný prvek, kterým je dlouhodobá aktivita. Stálým je Stůl učiněn Správcem Hostince na základě jeho dlouhodobé aktivity. Stálé Stoly nepodléhají pravidlům o neaktivitě. Také by neměly být Správcem bez předešlého upozornění a dohody smazány.
  3. 4.3. Běžné – všechny ostatní Stoly v Hostinci. Nemají žádné výjimky z pravidel.
 5. 5. Název Stolu ani jeho hlavička nesmí obsahovat vulgarismy, urážet či zesměšňovat další uživatele a porušovat platné zákony ČR. Název Stolu musí být smysluplný a bez gramatických chyb, zkratky vysvětlené v hlavičce stolu jsou povoleny. Hlavička musí být vyplněna, smí obsahovat obrázky a odkazy, pokud neporušují výše zmíněná pravidla.
 6. Porušení tohoto bodu vede ke smazání Stolu bez předchozího upozornění, jen s nárokem na zpětné vyrozumění o tomto zásahu.
 7. 6. Hlavička Stolu by neměla obsahovat gramatické chyby. Doporučeno je používání háčků a čárek. Obsah hlavičky by měl být jasný a srozumitelný, v případě užití jiného jazyka než českého nebo slovenského by alespoň část textu, vysvětlující smysl tohoto Stolu, měla být v jednom ze dvou uvedených jazyků.
 8. Nedodržení tohoto bodu může vést k upozornění a žádosti o nápravu, nikoliv k okamžitému smazání Stolu.
 9. 7. Témata nevhodná pro mladší uživatele (např. erotika) patří do soukromých Stolů. Před založením takového Stolu se doporučuje předchozí konzultace se Správcem Hostince.
 10. 8. Při delší neaktivitě Stolu (více než 1 měsíc) do něj Správce Hostince vloží upozornění. Pokud v zadané době nedostane odpovídající reakci, Stůl smaže. Tento bod neplatí pro oficiální a stálé Stoly. Upozornění může Správce vložit i v jiných případech, kdy se Stůl zdá zbytečným či porušuje některé z ostatních pravidel Andoru.
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2024 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.07764196395874 sekund

na začátek stránky