Andor.cz - Dračí doupě online

Hostinec? 

Historie v letopočtech

Historie v letopočtech


„Všímej si nejenom problémů současných, ale předvídej i budoucí a předcházej jim.“
Niccolo Machiavelli

Obrázek


Vítejte u strategického stolu Historie v letopočtech. Zde vám budou předloženy veškeré informace k sérii jeskyní, které vás vypraví na cestu časem, při níž si budete moci zahrát za statečné vladaře, mocné panovníky, či lstivé politiky napříč celým dějinným spektrem.
V těchto hrách se především zaměřujeme na dějinnou autentičnost ve formě vyprávění alternativní historie a role-play stejnoměrně vyvážený strategií. Máte-li jakékoliv dotazy, obracejte se na nás v diskuzi, nebo napište do pošty jednomu ze správců stolu.

Reklamy na nadcházející dobrodružství

Makedonská říše 323 př. n. l. - Války diadochů Obrázek

zde nemáte právo psát

Bučivoj Bral - 25. srpna 2020 13:48
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Ale teda co se týče těch pitek, tak ty byly hodně časté. Alexandrova závislost na alkoholu musela být obrovská a byla často příčinou mnohých problémů, jako bylo třeba možná to zapálení paláce, vražda Kleitha a nakonec s největší pravděpodobností na to i zemřel ve věku pouhých 32 let.
O jeho smrti jsou samozřejmě debaty. Ví se, že zemřel v Babylonu 10. nebo 11. června 323 př. n. l. Po jedné noci, kdy opět nadměrně pil, tak druhý den měl velké bolesti a dostal horečku. Pak necelé dva týdny byl téměř neschopen mluvit a bylo jasné, že umírá, načež opravdu vydechl naposledy.
Existuje mnoho teorií, na co zemřel. Mohlo jít o tyfus, malárii ... hlavně musíme brát u toho také v potaz, že jeho nadměrné pití velice oslabovalo jeho už tak poničené tělo. S nejvyšší pravděpodobností totiž tou dobou už dokonce měl i jen jednu funkční plíci, jelikož tu druhou mu protrhl šíp při boji proti Mallijcům v Indii. Navíc byl tou dobou i v depresích, jelikož přišel zrovna o nejvěrnějšího přítele Hefaistiona, což mu také moc nepomáhalo. Jeho zdraví se celkově rapidně zhoršovalo a v Babylonu nejspíše skonal kvůli tomu.
Existují také i teorie, že byl otráven. Makedonská šlechta totiž měla velké sklony k atentátům a navíc Antipater (správce Makedonie) měl být předvolán do Babylonu. Antipater však odmítl, jelikož vzhledem k jeho špatným vztahům s Olympias (matkou Alexandra), která svého syna přesvědčovala o jeho neloajalitě, se bál, že bude zavražděn stejně jako Filotas a Parmenion, a tak místo sebe poslal svého syna. Možná právě po jeho příjezdu měl být pak Alexandr otráven, avšak v té době neexistovaly téměř ne-li vůbec známé jedy, kterým by trvalo dva týdny, než by krále usmrtily. Avšak i atentát je možnou příčinou smrti Alexandra Velikého. Já osobně se však přikláním spíše k první možnosti a to té, že skonal v důsledku podlomeného zdraví.
 
Bučivoj Bral - 25. srpna 2020 13:23
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Leif Haraldsson 25. srpna 2020 12:48
jo přesně. S tím souhlasím. Pravda je ta, že Alexandrovi se to kvůli jeho obrovským schopnostem podařilo a člověk se ani nediví tomu, že se nazýval legendárním hrdinou a synem Dia. Zároveň také pozdější historikové, kteří jej obdivovali za to co udělal, tuhle legendu ještě více s radostí ve svých dílech přiživovali.
Jak tam zmiňuješ např. tu svatbu s Peršankami v Súsách, tak to s tím také souhlasím. Sice to možná byl až moc křečovitý krok, který se nesetkal mezi Makedonci s velkým ohlasem (vzhledem k tomu, že hned po Alexandrově smrti se s těmi ženami rozvedli), ale ukazuje na to, že Alexandr věděl, že Makedonci nyní v jeho říši tvoří menšinu a snažil se už získávat přízeň většiny, která by na jeho taženích mohla dál bojovat (měl totiž v plánu tažení do Arábie a Kartága, avšak dříve zemřel). Makedonci s tím pochopitelně spokojeni nebyli, jelikož oni byli dobyvatelé a nyní Alexandr jejich nepřátele stavěl na jejich roveň, proto také proti někomu i občas brojili, ačkoli celkově ho měli nakonec ve velké úctě. Alexandr tohle sbližování kultur dělal z pragmatických důvodů, ale částečně možná také kvůli tomu, že byl uchvácen tím, jak si perští králové žili jako v pohádce a začal je napodobovat. Chtěl třeba zavést perský rituál proskynéze, která zahrnovalo to, že poddaný musel před králem padnout na kolena a položit u toho hlavu na zem, což se nakonec neujalo, jelikož Makedonci se králům neklaněli.
Když jsme byli u toho Filota, tak tam bych té zradě i věřil. Důkazy byly údajně nepopiratelné a navíc již jednou před tím se k Alexandrovi doneslo to, že jej chce Filotas zradit, avšak benevolentně to přehlížel. Ale je také možné, že se jednalo o intriku ušitou Kraterem a Koinem. Filotas byl totiž prý velmi konfliktní a arogantní, ale takovou podobu mu mohli tehdejší historici připsat neprávem kvůli tomu co udělal.

Jo a teda ten požár :-D ... Jsou různé verze, ale Diodorus Sicilský tvrdí, že během jedné z mnoha pitek promluvila k Alexandrovi jistá Thais, athénská hetéra (a milenka Ptolemaia, s kterým měla později i 3 děti). Prý se jednalo o velmi charismatickou ženu, která svým projevem přesvědčila Alexandra, aby palác spálil jako odplatu za vypálení jejích rodných Athén Peršany před mnoha lety. Všichni tedy vzali pochodně a ona byla hned po králi první, kdo tam pochodeň hodil (Na tuto událost klidně mohu během hry dát nějaké postavě vzpomínky :-D). Je tedy možné, že se opravdu jednalo o pomstu, kterou Alexandr udělal ještě relativně střízlivý, ale je také možné, že byli všichni mimo a na popud Thais se smíchem, aniž by tušili co dělají, začali skvostné architektonické dílo pálit.
Říká se potom také, že se později snažil Alexandr palác zase uhasit, takže pokud by to tak bylo, tak to nasvědčuje, že jakmile vyběhli zase na vzduch a trochu vystřízlivěli, tak si to rozmysleli, avšak už pozdě. V tom případě by to byl opravdu, jak říkáš, takový ten "uličnický výkon" :-D
 
Leif Haraldsson - 25. srpna 2020 12:48
reklama na rus (3)2933.jpg
Bučivoj Bral 24. srpna 2020 09:41

Jarloch 24. srpna 2020 22:55

Bučivoj Bral 25. srpna 2020 09:18

No jo, ten překlad je naprosto úžasný... :D
Rozhodně zajímavá videa pro někoho, kdo se do této problematiky teprve pozvolna dostává... myslím si, že některá z videí by šla obratně využít pro zpestření výuky dějepisu na některých středních školách - třeba ukázka jedné či dvou významných bitev Řecko-perských válek, či z tažení Alexandra Velikého. x-)

Zrovna to s tím Fylotem mohlo být i tak, že to na něj ušili jeho vlastní souputníci, kteří se jej prostě a jednoduše potřebovali zbavit.
Oproti tomu Kleithos si za svoji smrt svým způsobem mohl sám - koledoval si, koledoval, až vykoledoval. Vždyť Baktrie byla svého času jednou z nejsilnějších a hlavně nejbohatších provincií široko daleko, skrz ni procházela Hedvábná stezka – co ho na této poctě tak žralo, nechápu. Alexandr chorobně nenáviděl vzpurnost a takové chování citelně zasáhlo jeho, v ten okamžik, podnapilé ego. A právě v tu chvíli ukázal svoji pravou tvář – jak se tak říká: "In vino veritas." Ve víně je pravda.
Rozhodně to nebyl tak úplně normální člověk. Věřím, že být v jeho společnosti musela být na jednu stranu obrovské čest, na stranu druhou pořádná hrozba. Kombinoval v sobě vlastnosti mistrného vojevůdce, pro kterého by tehdejší voják s radostí padl. Byl to on, kdo rozšířil slávu a velikost helénské kultury do zemí, o nichž se tehdejším Řekům a Makedoncům ani nesnilo. Řekl bych, že to ani nebyl vyloženě špatný diplomat a že za jeho vlády došlo k opatřením, kterými se pokoušel udržet nezměrně obrovskou říši, již vybojoval - stavba Alexandrií, helénizace a také onen atypický rozkaz vlastním generálům, aby si vzali Peršanky a tím získali přízeň tohoto porobeného lidu. Na druhou stranu měl své chyby, vždyť on se třeba považoval za syna Diova a poloboha na zemi! Až příliš žil vlastní legendou a dle mého názoru, pro něj vojáci v jeho armádě představovali jen čísla na bitevních polích, která ještě potřeboval vydobýt. Právě sobeckost byla jeho nejhorší vlastností... ale zase na druhou stranu, kdo v té době nebyl alespoň krapet bezohledný... :-)
Bučivoji, řekni nám ještě něco o legendárních pitkách Alexandra Velikého - ten uličník při tom požáru v Persepoli prý svého činu litoval a snažil se ten požár uhasit, co? :D

 
Bučivoj Bral - 25. srpna 2020 09:18
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Jarloch 24. srpna 2020 22:55
Hele to fakt nevím v čem to dělali :-D Ale třeba mě se líbilo, že Eumena nazvali božskou pohodou :-D

Ale Alexandr nebyl rozhodně hlupák. Co se týče toho důvodu proč si to myslíš, tak tam nešlo o hloupost. Spíše o paranoiu a v některých ohledech mravní zkaženost. Parmeniona dal zavraždit v Ektabaně kvůli tomu, že jeho syn Filotas byl usvědčen z pokusu o atentát na Alexandra (Je nějaká možnost, že byl nevinný, avšak Alexandr byl velice opatrný, někdy až přespříliš, ale v jeho pozici to bylo nezbytné, jelikož člověk takto významný měl i mnoho nepřátel). Parmenion byl tedy i dle zvyku odpovědný za činy svého syna a jeho zabití bylo nezbytné. Kdo ví také jak by byl věrný nadále, když přišel o syna, ale to se nikdy nedozvíme.
Vražda Kleitha bylo samozřejmě Alexandrovo selhání. Zabil ho totiž v návalu hněvu během jedné z četných pitek, kdy byl Kleithos uražen tím, že jej Alexandr jmenoval satrapou Baktrie, což považoval za neadekvátní vůči svým zásluhám a navíc to bral jako vyhnanství. Pak začal v opilosti Alexandra okázale urážet a i přes snahy Ptolemaia a Leonnata a dalších, opilý Alexandr Kleitha (který mu i zachránil život v bitvě u Graníku) proklál kopím. Pak toho prý litoval jako své největší životní chyby a jsou i záznamy, že se snad pokusil kvůli tomu o sebevraždu (tomu bych ale zase tolik nevěřil).
Vražda Parmeniona byla tedy důkazem extrémní opatrnosti a možná i nezbytnosti a zabití Kleitha bylo důkazem jeho temné stránky arogance a alkoholismu, avšak ne hlouposti jako takové. Alexandr měl i své chyby a celkem výrazné. Byl to sobec zabraný pouze svou legendou, přičemž na ostatní nehleděl.
Taková třeba ještě zajímavost, že Alexandr možná zapálil královský palác v Persepoli právě kvůli tomu, že byl opilý.
Jeho špatné činy bych nepřisuzoval hlouposti, nýbrž mravní zkaženosti a sobectví. Přece nemůžeme nazvat hlupákem někoho, třeba i zlého. To není o nízké inteligenci, ale mravech.

A co se týče následných válek jeho nástupců, tak to nebylo v jeho moci. Byli to prostě generálové s velkými ambicemi, jimž se dostala do rukou velká moc. Jejich další činy se daly předpokládat. Tomu se nemohl Alexandr nijak vyhnout.
 
Jarloch - 24. srpna 2020 22:57
merlin7522.jpg
Každopádně jsem velmi zvědav na samotnou hru :D
 
Jarloch - 24. srpna 2020 22:55
merlin7522.jpg
Bučivoj Bral 24. srpna 2020 09:41
Postupně je vstřebávám. Neni to špatně vyrobený, jenom holt nejsou prachy na tisícihlavé armády statistů, tak postačil total war no :D Ale ty mapky se mi hodně líbí. Neví někdo, v jakém prográmku jsou vytvořené?

V automatickém překladu mě pobavilo, jak jednou přeložil jméno Perdikkase... Berdych :DD A Antipatros jako Tippy-Toe (špička prstu) :DD

Jinak Alexander byl sice vojenský génius, ale po ostatních stránkách spíš hlupák, když ještě za svého života nechal zavraždit třeba Parmeniona nebo sám zabil Kleitose Černého, kteří mu byli věrní. Alexandrova hloupost v tomto ohledu byla podle mě kořenem všech následujících válek mezi jeho generály. Dal jim slávu, ale nedokázal je opravdu spojit tak, aby táhli za jeden provaz.

 
Bučivoj Bral - 24. srpna 2020 09:41
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Tak včera jsem našel celkem zajímavá videa o válkách diadochů. Jsou poměrně dobře udělaná a na to zhruba pochopit o co tam šlo stačí, takže doporučuji se podívat ;) Jsou tam i hezky vysvětlené bitvy a taktiky v nich (Což se pak rozhodně hodí i do hry). Jediné co, tak že jsou to krátké dokumenty laicky vyrobené, tudíž tam jsou občas scény vyrobené např. v total waru apod. Ale myslím si, že na pochopení problematiky zhruba stačí a některé drobné chyby co tam mají jsou odpustitelné ;). Rozhodně ale pokud neumíte mistrně anglicky, tak doporučuji si nastavit u videa automatický překlad.

První válka diadochů (v tomto období začne i naše hra) odkaz
Druhá válka diadochů odkaz
Bitva u Gazy odkaz
Bitva u Salamíny odkaz
Obléhání Rhodu odkaz
Bitva u Ipsu odkaz
 
Jarloch - 20. srpna 2020 21:17
merlin7522.jpg
Bučivoj Bral 20. srpna 2020 08:46
Fajn, tak nejak jsem tohle predpokladal dik ;)
 
Bučivoj Bral - 20. srpna 2020 08:46
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Jarloch 19. srpna 2020 11:11
Jo co se týče npc, tak ty mají vlastní plány a cíle, tudíž vás klidně mohou i během hry za daných okolností zradit. Tím pádem za ně hraje vypravěč. Ovšem aby to nebylo moc komplikované, tak některé npc jsou ve vašem inventáři. Jsou to ti kteří vám slouží a rodina. Za ty hrajete částečně, ale jen v zřejmých věcech jako jsou nevýznamné rozhovory, reakce apod. Např. když takovému npc řeknete vtip, tak za něj můžete napsat, že se mu zasmál, ale nemůžete za něj vymýšlet jeho plány. To samé, když mu třeba svěříte velení v bitvě, tak nad ním nemáte žádnou moc a rozhoduji za něj já.

Většinou se píše soukromě. Jsou to situace, kdy děláte věci o kterých se nedozví celá říše. Takže když budete se o samotě bavit s několika lidmi, tak soukromě a když pronesete projev k lidu nebo učiníte něco veřejného, tak píšete veřejně. Třeba i v bitvách píšete svá rozhodnutí soukromě, aby je nepřítel neznal. Potom já napíšu veřejně shrnutí bitvy jak probíhala, což je k vidění pak i v tom Řecku.
 
Jarloch - 19. srpna 2020 11:11
merlin7522.jpg
Bučivoj Bral 18. srpna 2020 10:01
Vytecne, uz jsem se pustil do cteni. Po prvnich par radcich mam dve technicke otazky:

1) jak moc ovladam ja jako hrac vedlejsi npc a jak moc te muzu jako gamemastera "zahlcovat" nebo jak to nazvat tim ze se budu treba ptat npc na radu a ocekavat ji od tebe?

2) kdy psat soukrome a kdy verejne?
 
hrabě Girolamo - 18. srpna 2020 18:10
bb3431.jpg
Bučivoj Bral 18. srpna 2020 10:01
Řecko se povedlo! Byla to moje první hra na Andoru, a hned mě chytila a už nepustila. Ještě dlouho na ni budu vzpomínat. Některé postavy se ve hře opravdu vypracovaly nahoru a některé zbytečně padaly dolů. Rád si všechno připomenu. :o)
 
Leif Haraldsson - 18. srpna 2020 11:24
reklama na rus (3)2933.jpg
Bučivoj Bral 18. srpna 2020 10:28
Paráda, jen co budu mít čas, tak se na to podívám. x-)
 
Bučivoj Bral - 18. srpna 2020 10:28
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Stačí si v kronikách najít Řecko 546 př. n. l. - Vzestup městských států, a můžete se podívat ;)
 
Bučivoj Bral - 18. srpna 2020 10:01
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Jinak Řecko už vešlo do kronik, tak se můžete jít podívat. Je to celkem solidní čtení, hlavně někde od půlky děje, jelikož na začátku jsem se jeskyni vést učil tímto samostudiem v praxi, tudíž ty první příspěvky nejsou nic přelomového. Ale někde od té Olympiády to je na čtení opravdu dobré :-)
 
hrabě Girolamo - 11. srpna 2020 11:12
bb3431.jpg
Bučivoj Bral 11. srpna 2020 10:53
Já už se opravdu moc těším na hru.

A co se týče mé strategie? Ať budu hrát za kohokoliv, pozor i na mě!

Budu se řídit heslem: Nikomu nevěř, ani sobě! ;o)
 
Bučivoj Bral - 11. srpna 2020 10:53
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Jarloch 09. srpna 2020 20:29

Leif Haraldsson 10. srpna 2020 18:13

No o tom Zikmundovi co dokázal a nedokázal a čím byl významný jsme se bavili :-D Nechme už být.

Každopádně nevadí Jarlochu, že u nás hraješ poprvé. S mechanismy hry se jistě rychle seznámíš a bude vše v pohodě ;).
No Leife, já předpokládám, že nyní už asi Perdikkás bude mít jiný charakter než měl Alexandros :-D
 
Leif Haraldsson - 10. srpna 2020 18:13
reklama na rus (3)2933.jpg
Bučivoj Bral 09. srpna 2020 19:43

Jarloch 09. srpna 2020 20:29
Také jsem na nás všechny zvědavý ve Válkách diadochů.
Jenom ještě nevím zda si na konci příběhu (či brzkého skončení života postavy :D) vysloužím sympatie vás všech. Budu hrát postavu regenta říše, která se rozrostla na hromadách mrtvol druhých, takže - s žádným milosrdenstvím nepočítejte! :D
PS: Patolízaly a jiné přisírky možná ušetřím. ;)
 
Jarloch - 09. srpna 2020 20:29
merlin7522.jpg
Pohled na Zikmunda v ostatních zemích bych nepřeceňoval, stejně jako jeho negativní vnímání u nás. Že ho v cizině vnímají jako jednoho z těch významných císařů je dáno svým dílem také proto, že tam nedokáží vnímat za co bojoval Hus a Husiti. Naopak se sami pochvalují zejména v Německu za to, že od nich vzešel Martin Luther. A přitom podceňují vliv Husa a husitů na Luthera. Ale samozřejmě ani Hus nebyl první, před ním byla řada jiných myslitelů a vůbec on sám přejal mnohé od Johny Wycliffa a jemu podobným.

BTW: v čem byl vůbec Zikmund jedním z těch významnějších?

Sám jsem zvědavý na Války Diadochů, jako začátečník si totiž zatím neumím představit, jak to bude fungovat a jak tam dokážu přenést a vůbec v rámci mechanismů obhájit vlastní "světonázory" :DDDDD
 
Bučivoj Bral - 09. srpna 2020 19:43
profilovka pro buivojka 27808.jpg
Jarloch 09. srpna 2020 19:22
jo ono asi bude těžké se navzájem přesvědčit ohledně toho Zikmunda :-D Dle mého názoru je zkrátka Zikmund příliš očerňován tím, že si ho lidé v Čechách pamatují jako toho kdo upálil Husa (ačkoli na tom měl pouze podíl a nebyla to jen jeho vina) a bojoval proti těm "hodným" husitům. Podle mě je to škoda, jelikož v ostatních zemích jej vnímají jako schopného panovníka (což je fakt) a nikoli tuctového a neschopného a činy mu dávají za pravdu. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby se jeho pověst podařila postupem času i u nás očistit tím, že by se ve školách o něm neučilo jen ve spojitosti s bojem proti husitům. Byl totiž také i jedním z těch významnějších císařů a jeho historický význam je nezpochybnitelný.

Ale jak jsi zmiňoval Války diadochů, tak jsem tam na tebe taky zvědavý, stejně jako na vás všechny ostatní :-D
 
Jarloch - 09. srpna 2020 19:22
merlin7522.jpg
Perpetum mobile bývají takové diskuse pokud žádná ze stran nechce slevit a nebere argumenty protistrany. Ono je to těžké vždycky někoho přesvědčit, když už má vytvořený názor. Takže budiž, nějaké vladařské schopnosti Zikmundovi neberu, ani jeho vzdělání a vůbec „lepší“ profil pro vládnutí, než měl slabý Václav. Pro získání uherské koruny a císařského titulu musel něco prokázat, jinak by je nezískal. Přesto jsem ale stále přesvědčen o tom, že nijak výjimečným státníkem a politikem, který by přinesl něco zásadního, nebyl. Byl jen tuctovým středověkým vladařem. Výjimeční lidé dělají výjimečné činy. A ten, kdo si je vědom své obyčejnosti a nepovyšuje se nad ostatní, už jenom tím je výjimečný. Zikmund se naopak svým jednáním podílel na eskalaci celého konfliktu, což prokazuje jeho neschopnost dohlédnout za svá rozhodnutí. V podstatě završil zkázu celého svého rodu. Kdyby měl jiné charakterové vlastnosti, mohl být skvělým vladařem. Ale neměl a na kdyby se zase nehraje :D Ano, nárok z pohledu soudobého práva na vládu měl naprosto legálně. S morálním právem po tom, co napáchal, to už je složitější. Ale samozřejmě, na tohle se ve středověku nehrálo a to právo měl dáno prostě bohem. Koneckonců s rukou na srdci, který ze starověkých nebo středověkých panovníků na tom byl lépe? Přesně jak argumentuješ Bučivoji a uvádíš pěkné příklady, snad každému by se daly vypočítat nějaké křivdy. Z pohledu současníka bychom neměli soudit život středověkého člověka, spíš se do něj vcítit, ale přesto prosazovat právo vládnout jen na základě svého narození daného bohem je silně pochybná záležitost. Ale tímhle směrem vůbec nechci zabíhat, takže se vracím k osobnostem :D

K Zikmundovi už bych jen dodal, že když v paměti národa zůstal jako bezpáteřník a liška ryšavá, tak už tento fakt něco dost silně naznačuje, ostatně jako u kteréhokoli jiného panovníka, který se zapsal něčím podobným. Historii píší vítězové a ti si ji upravují podle svého, ale tady se to nestalo, přestože se Zikmund české královské koruny přece nakonec dočkal :D A to upálení Husa? Ano, běžný skutek, kvůli kterému by málokterý (jestli vůbec nějaký) panovník hnul prstem. Hus byl šváb, který narušoval integritu myšlení středověkého člověka a proto bylo potřeba ho zašlápnout. Z lidské stránky Hus prokázal svůj charakter, když neustoupil, kdežto Zikmund tímto plivnul do tváře všem, kteří s Husem sympatizovali. Jo, já vím, je těžké soudit, kdo ví, co bych dělal já na jeho místě, však to se prokáže třeba ve „Válce Diadochů“ (ajaj to jsem si naběhl :D).

Karel IV je naopak perfektním příkladem výjimečnosti, určitě ne ale perfektnosti. Pro mě samozřejmě zůstává osobností par excellence, ale do mého žebříčku se nevešel. Moc k němu nemůžu říct, protože k jeho době a jemu samotnému se musím teprve prokousat.

To Přemysl Otakar II. už je mi mnohem známější. Ano, také byl velmi schopný, ale bohužel podle mě nenaplnil svůj potenciál. Co by bylo, kdyby dosáhl na titul císaře? Měl podporu části říšské šlechty, ale ta nakonec z jakýchsi nejasných důvodů vycouvala a zvolila si Rudolfa Habsburského. A porážkou na Moravském poli zazdil vše, co on, i jeho otec a děda budovali. Proto mám radši jeho dědu Přemysla Otakara I., přestože jemu (a pak i synovi Václavovi) by se dalo vyčítat zvaní německých kolonizátorů, které způsobilo velmi vážné problémy. Můžeme se ptát, co jak by se dějiny odvíjely, pokud by zval kolonizátory ze slovanských zemí? Projevily by se národnostní třenice? Asi ne. Stalo by se České království silnější a mocnou říší? Možná ano, možná ne.

To co říkáš Leife o vzpurných a rozmazlených královských syncích, to je naprostá pravda. Odraz této pravdy je v tom, co už jsem tu napsal: špatná doba plodí schopné lidi, schopní lidé vytváří blahobyt, blahobyt plodí líné a neschopné lidi, neschopní lidé vytváří špatnou dobu.

A s tím Sokratovým citátem se taky plně ztotožňuju. To je demokracie v kostce, i když zatím asi opravdu to nejlepší, co máme. A jakože každým dnem jsme bohužel blíž a blíž jejímu konci. Stačí se podívat, co se děje ve Spojených státech nebo jak neschopnosti evropské unie využívá Turecko s tím šaškem Erdoganem. Dávám sem odkaz na velice zajímavou přednášku:
odkaz
 
 
 
Andor.cz o.s. © 2003 - 2024 hostováno na VPS u wedos.com
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce, či administrátor portálu www.Andor.cz
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR

doba vygenerování stránky: 0.059645891189575 sekund

na začátek stránky